Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Проектирование усовершенствованного рабочего органа очистителя мелкого сора


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Маматкаримова Нигора Шухратовна
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
ТИТЛП
Количество страниц:
70
Дата создания:
2020-05-21 09:02:13
Целью настоящей работы является разработка конструкции пруткового барабана для его использования вместо колково-планчатых барабанов в очистителях хлопка-сырца от мелкого сора.

Проектирование модернизированной технологии валичного джина


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Азизова Нозима
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
ТИТЛП
Количество страниц:
63
Дата создания:
2020-05-21 08:59:55
Проектирование модернизированной технологии валичного джина Азизова Нозима 2019 ТИТЛП Дипломный проект 63 Целью дипломного проекта является повышение эффективности технологии валичного джинирования.

“Ayollar jaketi konstruksiyasini qurish va texnik modellashtirish” mavzusini o’qitishda o’quvchilarni amaliy ko’nikma va malakalarini rivojlantirish (Ayollar jaketi)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Allabergenova Darmonjon Mammadjon qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
87
Дата создания:
2020-05-21 08:58:53
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi: kasb-hunar kollejlarida “Tikuv buyumlarini loyihalashtirish va modellashtirish” fanini o’qitish samaradorligini oshirishning yo’llari metodikasini ishlab chiqish

Ayollar trenchini texnologik jarayonini ishlab chiqish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Alieva Xulkar Raxmatilla qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
90
Дата создания:
2020-05-21 08:56:46
Diplom loyihasining maqsadi maxsus fanlar: chizma geometriya va muhandislik grafikasi, rasm va kostyum grafikasi, amaliy antropologiya va biomexanika, kostyum kompozitsiyasi va tarixi, menejment va marketing asoslari, tikuv buyumlari konstruksiyasi va texnologiyasi, tikuv buyumlarini ishlab chiqarish jihozlari, texnologik jarayonlarni loyihalash kabi fanlani o’zlashtirish jarayonida olgan bilimlarni umumlashtirish, chuqurlashtirish va mustaxkamlashdan iborat.

Ingliz tilidan mustaqil ta’limda og’zaki nutqni rivojlantirish uchun


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.I.Ilromhonova, D.X.Nishonova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
52
Дата создания:
2020-05-21 08:55:08
Mazkur metodik qo'llanma og’zaki nutqni rivojlantirish uchun moljallangan matnlar, matn yuzasidan tuzilgan, savollar hamda mavzuga oid so’z va iboralardan iborat. Ushbu ko’rsatma 18ta mavzudan iborat.

“Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi” fаnining eshish bo’limidаn lаbоrаtоriya ishlаrini bаjаrish bo‘yichа


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Islambekova N. Abdurahmanova M. Umurzakova H.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
57
Дата создания:
2020-05-21 08:53:26
“Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi” fаnidаn tа’lim оlаyotgаn bakalavrlar uchun o’qitish dаsturigа muvоfiq lаbоrаtоriya mаshg’ulоtlаri bаrchа mаvzulаr bo’yichа o’tkаzilib, tаlаbаlаrni bilimini chuqurlаshtirish, fаngа munоsаbаtini yaхshilаsh, semestrlаr dаvоmidа bir хil ishlаshgа, hаmdа mахsus vа umumiy аdаbiyotlаr bilаn shug’ullаnishlаri kerаk bo’lаdi.

Elektrotexnika va elektronika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Kaxxorov, S.Yuldashev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
128
Дата создания:
2020-05-21 08:51:19
“Elektrotexnika va elektronika” fanining raqamli sxemotexnika qismidan amaliyot mashg‘ulotlari uchun mо‘ljallangan bо‘lib unda raqamli qurilmalarda sonlarni ifodalash va arifmetik operatsiyalar, kombinatsion raqamli qurilmalar, ketma-ketlikdagi raqamli qurilmalar, generatorlar va impulslarni tanlovchilar, xotira qurilmalari, mikroprotsessorlar, mikroprotsessorli tizimlari kabi mavzularga mos misol, mashq, masalalar va savollar kо‘rib chiqilgan.

Методы и средства исследований


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Лайшева Э.Т. Валиева З. Ф. Саидмуратова С.С.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
256
Дата создания:
2020-05-21 08:47:43
Курс лекций подготовлен в соответствии с типовой программой по дисциплине “Методы и средства исследований”

Dizayn tariхi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.B.Kasimova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
52
Дата создания:
2020-05-21 08:45:38
Leksiyalar kursida dizayn tariхining asоsiy bоsqichlari yoritilgan: qadimiy, o’rta asrlar, kеch o’rta asrlar, ХIХ-ХХ asr va zamоnaviy dizaynni rivоjlanishi ko’rsatilgan kabi mavzularni qamrab olgan.

Sohaga kirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Islambekova, A.Eshmirzaev, U.Azamatov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
TTYeSI
Количество страниц:
121
Дата создания:
2020-05-21 08:44:33
Ushbu leksiyalar kursi bakalavrlar uchun mo`ljallangan bo`lib, u «Sohaga kirish» fani bo`yicha pillani dastlabki ishlash, chuvishga tayyorlash, chuvish, xom ipakni yig`ib olish, eshish, paxtani dastlabki ishlash, yigirish, to’qima va trikotaj texnologiyasini o`z ichiga olgan.
Сообщить об ошибке Транслит