Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’rxun-enasoy obidalari lug’aviy tarkibining tarixiy-qiyosiy tadqiqi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Allambergenova Muqaddas
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
71
Дата создания:
2019-03-05 12:00:38
Toshbitiglarning o’rganilishi uzoq va qiziqarli tarixga ega. Qomusiy olim M.Koshg’ariy “Devoni lug’atit-turk” asarida turklarning alohida yozuvi bo’lgan degan fikrlarni keltiradi hamda uyg’urlar haqida gapirayotib, ularda 24 harfdan iborat alifbo mavjudligini qayd qiladi, shuningdek, uyg’ur va xitoy xalqida ish qog’ozlarini yozishda foydalaniladigan yana bir yozuv mavjudligi, bu yozuvni uyg’ur, xitoy xalqi hamda shaharlik aholigina o’qiy olishi haqida ma`lumotlar beradi2. S.G.Klyashtorniy fikricha, bu yerda Mahmud Koshg’ariy runiy yozuvlar haqida aytmoqda, chunki, eng so’nggi mazkur xatli esdaliklar Turfon nomi bilan bog’liq bo’lib, eng dastlabki uyg’ur yozuvidagi huquqiy hujjatlar ham Turfon va Donxuandan topilganligini hamda ularning ko’pchiligi runiy yozuvlarda yozilganligini ma`lum qiladi.

«Танланган асарлар»»


  
- 0 +
Уровень:
Внешкольное образование
Дата создания:
2019-02-27 10:07:10
Ушбу икки жилд «Танланган асарлар»ига киритилган шеърлари, ..... куйлардан «Суйла бир курки араб» куйига солинуб ёзилди» деб изох,ланган.

Англия болалар адабиёти вакиллари асарларининг ўзбек тилига таржималари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шоназарова Ш
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
67
Дата создания:
2019-02-12 13:25:24
Mazkur bitiruv malakaviy ishini yozishdan maqsad ingliz tilida yozilgan asarlarning o`zbek tilida tarjimasini o`rganish va ularda qo`llanilgan transformatsiyalarni yoritib berishdan iborat.

Shuhratning “Oltin zanglamas” asarida xarakter yaratish mahorati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Axmedova S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-02-12 13:23:14
Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Mazkur malakaviy ishimiz oldiga qo‘yilgan asosiy maqsad Shuhratning “Oltin zanglamas” romanini tahlil etish asosida uning o‘ziga xos ijodiy uslubi va badiiy mahoratini ko‘rsatish, shuningdek, qahramon xarakterlari ruhiyatini tasvirlash shakllari va ularning g‘oyaviy-badiiy vazifalarini yoritishdan iborat

O’zbek xalq qo’shiqlarida mifologik qarashlarning izlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rustamova G
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
83
Дата создания:
2019-02-12 13:09:38
Tadqiqotda o’zbek xalq qo’shiqlarida uchraydigan mifologik qarashlarga aloqador tushunchalarning badiiy talqini, u bilan bog`liq obrazlarning turlari, genezisi, obrazlantirilish xususiyatlarni maxsus o’rganish bosh maqsad qilib belgilandi.fa

Бобурноманинг урдуча таржималарида адабий портретлар қиёси (Умаршайх Мирзо портрети мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.А.Шорахмедова
Дата создания:
2019-02-06 14:36:03
Мақолада “Бобурнома” асар тили ёритиб берилган. Асарнинг урдуча таржималар кўрсатиб берилди

ХХ аср Араб ва ўзбек адабиётида мўғуллар мавзусининг бадиий талқини


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.З.Мухиддинова
Дата создания:
2019-02-06 13:42:41
Мазкур мақолада мўғулларнинг Марказий Осиёга босқини каби тарихий воқеаларнинг бадиий талқини масаласи ёритилган. Мақолада араб ёзувчиси Жамол ал-Ғитонийнинг “Мўғул” ҳикояси ва ўзбек адиби Миркарим Осимнинг “Ўтрор”қиссаси қиёсий таҳлил қилинган. Таҳлил жараёнида ҳар икки адибнинг асарларида тарихий мавзуларнинг бадиий инъикоси, образ яратиш маҳорати, мазкур ёзувчиларнинг услубий жиҳатлари кўрсатилган.

Yapon va o‘zbek tillarida qush timsoli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2019-02-06 13:29:29
Mazkur bitiruv malakaviy ishining obyekti bo‘lib yapon va o‘zbek tillaridagi pretsedent matn – maqollar hisoblanadi. Yapon tilidagi maqollarda qush timsoli ushbu ishning predmeti hisoblanadi. Shu bilan birga mazkur ishda to‘plangan maqollarning lingvistik xususiyatlari tadqiq etildi.

Kristofer Marloning uch mashhur tragediyasida qudratli shaxslar inqirozi va fojeasi tasviri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Po'latova M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
10
Дата создания:
2019-02-06 13:16:56
Ushbu MD Kristofer Marloning “Buyuk Temurlang”, “Maltalik yahudiy” hamda “Doktor Faustning fojeaviy taqdiri” asarlarida inson fojeasi sabablarini o’rganishga bag’ishlangan.

Zamonaviy fors she’riyatida shoiralarning tutgan o‘rni va Tohira Safforzoda she’riyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2019-02-06 13:15:49
Mazkur ish zamonaviy fors shoirasi Tohira Safforzoda she’riyatida mavzular ko‘lami va ramziy obrazlarni tahlil etilishi bo‘yicha bakalavirlik darajasini olish uchun qilingan dastlabki o‘zbek tilidagi ish hisoblanadi.
Сообщить об ошибке Транслит