Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Turli tizimli tillardagi milliy-madaniy xususiyatlarni ifodalovchi frazeologizmlar va ularning lingvokulturologik tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Tursunova Nodirabegim Fayzullo qizi
Год издания:
2021
Номер УДК:
812’366.552
Дата создания:
2021-09-18 12:26:09
Tadqiqotning maqsadi ingliz va oʻzbek tillaridagi milliy-madaniy xususiyatlarga ega frazeologik birliklarning lisoniy va madaniy, izomorf va allomorf jihatlarini ochib berishdan iborat.

Турли тизимли тилларда мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қодирова Мукаддас Тоғаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
811.111-115
Дата создания:
2021-09-16 18:32:42
Тадқиқотнинг мақсади турли тизимли тилларда, жумладан, инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспектда қиёсий-чоғиштирма таҳлилини амалга ошириш ва шу асосда уларнинг универсал ва миллий ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Ўзбек ва инглиз романларида аёл руҳияти тасвири (Абдулҳамид Чўлпон ва Самуэль Ричардсон ижоди мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманова Севара Султановна
Год издания:
2021
Номер УДК:
82.09:159.922-055.26(043.3)
Дата создания:
2021-09-16 13:05:46
Тадқиқотнинг мақсади А.Чўлпон ва С.Ричардсон романлари мисолида ўзбек ва инглиз маърифатчилик адабиётида аёл руҳиятининг бадиий тасвирини илмий тадқиқ қилишдан иборатдир.

Чўлпон шеърларининг матний тадқиқи ва илмий-танқидий матнини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исломова Сохибахон Исмоилжоновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.512.133 -1
Дата создания:
2021-09-16 12:39:23
Тадқиқотнинг мақсади Чўлпон шеърларининг қайта нашр қилинишидаги матний тафовутларни аниқлаш ва уларни асос манба билан қиёслаб, илмий-оммабоп ҳамда илмий-танқидий матнини яратишдан иборат.

Хуршид Дўстмуҳаммад ҳикоя ва қиссалари бадиияти (образ ва тасвир)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонова Хуршида Халиловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.512.133-31
Дата создания:
2021-09-14 11:16:02
Тадқиқотнинг мақсади Хуршид Дўстмуҳаммад ижодининг бетакрор бадиий хусусиятларини аниқлаш, хусусан, адибнинг ҳикоя ва қиссаларидаги тарихий шахс образи ҳамда замондош инсон қиѐфасининг ифодаси, рамзлар замирига сингдирилган маъно қатламлари, психологик тасвир воситаларининг бадиий матнда акс этиши ҳамда ѐзувчи услубининг ўзбек адабиѐти ривожидаги муносиб ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Фантастик асарларда бадиий психологизм концепцияси (Рэй Брэдбери ва Ҳожиакбар Шайхов ижоди мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кўчимов Улуғбек Қўчқарович
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.111.091-252(73) 821.512.133.091-252
Дата создания:
2021-09-10 14:37:14
Тадқиқотнинг мақсади Рэй Брэдбери ва Ҳожиакбар Шайхов асарларида бадиий психологизм концепциясининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш, ёзувчиларнинг қаҳрамон руҳиятини яратиш маҳоратини қиёсий-типологик очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ва мусиқа санъати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джураева Лайло Шухратовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
78.04:821.512.133”14”
Дата создания:
2021-09-10 14:24:35
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодий меросида мусиқа илми масалаларини, ўзбек мусиқаси тарихида Алишер Навоий асарларининг роли ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Туркий халқлар оғзаки ижодида латифа жанри: типологияси, мотивлари, таснифи (ўзбек ва қозоқ латифалари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мадалиев Ярмухаммат Худайбергенович
Год издания:
2021
Номер УДК:
82.1
Дата создания:
2021-09-10 10:23:09
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қозоқ халқ латифаларининг юзага келиш тарихи, тараққиёт омилларини аниқлаш, тадрижий тараққиёт босқичларини текшириш, халқ фалсафий ва бадиий эстетик қарашларининг шаклланишида ижтимоий-тарихий ва географик муҳит ўрнини, ўзбек ва қозоқ халқ латифалари қаҳрамонлари характерини, латифаларнинг структурал, поэтик типологиясини очиб беришдан иборат.

Девону Луғотит Турк асаридаги шеърий парчаларда солецизм ҳодисаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бердиев Хусан Холназарович
Дата создания:
2021-08-18 10:52:56
Ушбу мақолада солецизм ҳодисасининг бадиий нутқда қўлланилишидаги ўзига хосликлар ва унинг тил тараққиёти учун аҳамиятига доир масалалар ёритилган. Муаллиф фикр-мулоҳазалар баёнида туркий тилларнинг муҳим ёдгорлиги – “Девону луғотит турк” материалларига мурожаат этган.

Folkllorlıq ámeliyat


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Bawatdinova S., Allambergenov K., Allambergenova I.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nókis
Количество страниц:
33
Номер УДК:
82/820
Дата создания:
2021-05-18 11:08:01
«Folkllorlıq ámeliyat» dep atalǵan bul kitapsha folklorlıq ámeliyatqa alıp baratuǵın oqıtıwshılar ushın, folkloristikaǵa qızıǵatuǵın barlıq izleniwshilerge zárúrli metodikalıq qollanba. Bul qollanbada folklorlıq ámeliyatqa alıp shıǵatuǵın talabalarǵa metodikalıq jaqtan kórsetpeler berilgen.
Сообщить об ошибке Транслит