Фильтры

Ilmiy ish asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevichning
Дата создания:
2021-12-21 14:21:59
Ushbu o’quv-uslubiy majmuada “Ilmiy ish asoslari” kursining maqsad va vazifasi, ma’ruzalarning qisqacha mazmuni, seminar mashg’ulotlarini o’tish namunalari va tarqatma materiallar, mustaqil ta’lim mavzulari va topshiriqlar, talabalar bilimlarini joriy va oraliq nazorat qilish uchun savollar, testlar banki, fanga oid terminlarning qisqacha glossariysi, tavsiya etiladigan ilmiy va xorijiy adabiyotlar ro’yxati berilgan. O’quv rejasidagi har bir dars soati uchun mavzuga oid aniq tavsiyalar berilgan.

Иқтисодий модернизациялаш шароитида енгил саноат тармоғини ривожлантириш истиқболлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Исмоилов А
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Самарқанд Иқтисодиёт ва сервис институти
Количество страниц:
26
Дата создания:
2021-08-18 11:41:40
Иқтисодий модернизациялаш шароитида енгил саноат тармоғини ривожлантириш истиқболлари.

Мактабгача таълим ёшидаги болаларда ихтиёрий диккатни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Алимардонова
Дата создания:
2018-06-20 16:45:31
Диққат ҳақида кўпгина таърифлар мавжуд ва улар у ёки бу маънода турғун ҳамда умумий тан олингандир. Кўпгина ишларда, диққат - бошқа барча қолган нарсаларни четга қўйиб, руҳий фаолиятни қандайдир объектга нисбатан йўналтириш ва жамлашдир деб аниқланади.

Методика формирования простых геометрических понятий у детей дошкольного возраста”


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Алимардонова
Дата создания:
2018-06-20 16:44:30
Период дошкольного образования является основой формирования знаний, мышления и мировоззрения молодой личности, время становления основы фундамента физиологии и психологии ребенка.

Мактабгача таълим ёшидаги болалар дунёқарашини шакллантиришнинг назарий ва амалий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Аширова
Дата создания:
2018-06-20 16:43:22
Ушбу мақолада дунёқарашни шакллантиришнинг назарий ва амалий асослари баён қилинган бўлиб, дунёқараш тушунчасининг мазмун-моҳияти, шаклланиш жараёни ҳам таҳлил қилинган.

Мактабгача таълим муассасаларида компьютерли таълимий ўйинлардан фойдаланиш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Аширова
Дата создания:
2018-06-20 16:42:33
Ҳозирги даврда узлуксиз таълим тизимига татбиқ этиш учун кўплаб таълимий технологиялар ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг ичидан мультимедиа технологияси алоҳида ўрин тутади, чунки мультимедиа технологиясидан таълим жараёнида фойдаланиш таълим сифат ва самарадорлигини оширишга олиб келади.

Математика фанини ўқитишда ностандарт усуллардан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Ниёзқулов
Дата создания:
2018-06-20 16:41:17
Ноанъанавий дарс нафақат болага таълим беради, балки тарбиялайди ҳам. Машғулотларда ноанъанавий усуллардан фойдаланиш таълим самарадорлигини оширади, бунда ҳам ўқитувчи ҳам ўқувчи томонидан ижодий ёндашув амалга оширилади. Бу фаол таълимнинг шаклларидан биридир.

Бошланғич синф ўқувчиларида креатив тафаккурнисамарали ривожлантиришнинг педагогик шартлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Ниёзқулов
Дата создания:
2018-06-20 16:40:30
Мақолада креатив–анъанавий ёки қабул қилинган шаклларидан фарқ қилувчи ва мустақил фактор сифатида иқтидорлилик таркибига кирувчи, индивиднинг жиддий янги ғояларни яратишга ва қабул қилишга тайёрлигини тавсифловчи ижодий ҳамда статик тизимлар ичида пайдо бўлувчи муаммоларни еча олиш қобилияти эканлиги хусусида фикр мулохазалар билдирилган.

Қадриятли муносабатлар ва уларни таълим-тарбия жараёнида шакллантиришдаги ёндашув тамойиллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Оллоқулова
Дата создания:
2018-06-20 16:39:40
Ушбу мақолада атроф-оламни қадриятлар нуқтаи-назардан қабул қилиш, уни англиш инсон учун хосдир. Ҳар қандай ходиса ёки ҳолатга у ўзи учун қандай аҳамиятга эгалигини эътиборга олиши хусусида сўз борган.

Ёшларда қадриятли муносабатлар ва уларни қарор топтиришнинг ўзига хослиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Оллоқулова
Дата создания:
2018-06-20 16:38:56
Мақолада Инсоннинг камолотга етганлик даражаси унинг жамиятда тутган ўрни ва уни қанчалик билгани, ўзини жамиятнинг ажралмас қисми эканлигини қанчалик хис этганлиги билан белгиланлиги хусусида сўз боради.
Сообщить об ошибке Транслит