Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Табиатшунослик фанини ўқитиш узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ширинов Музаффар Кучарович
Год издания:
2021
Номер УДК:
37.016:502.1
Дата создания:
2021-09-13 21:21:36
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич таълим йўналиши талабаларини касбий фаолиятга тайёрлашда табиатшунослик фанини ўқитиш узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Сув танқислиги шароитида асосий экинларнинг мақбул суғориш тартибини ишлаб чиқиш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халмуратова Бахитгул Узахбергеновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
633.51:633.11:633:674.6:628.17
Дата создания:
2021-09-13 21:19:08
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача даражада шўрланган ўтлоқи-аллювиал тупроқларида сув танқислиги шароитида ғўзанинг “Чимбой-5018”, кунгабоқарнинг “Наврўз”, кузги буғдойнинг “Краснодарская-99” ва беданинг “КК-15” навларидан юқори ҳосил олишда илмий асосланган суғориш тартибини ишлаб чиқиш.

Қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўналишларда инглиз тилини ўқитишда лексик компетенцияни ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холиёров Бунёд Ҳусанович
Год издания:
2021
Номер УДК:
378.091.3:811.111
Дата создания:
2021-09-13 21:15:33
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўналишларда инглиз тилини ўқитишда лексик компетенцияни ривожлантиришдан иборат.

Специальные конструкции машин и оборудования горного производства


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Джураев Р.У.,
Дата создания:
2021-09-13 21:12:01
В Узбекистане построены и действуют горные предприятия с открытым и подземным способами добычи разнообразных полезных ископаемых. В их числе буроугольный разрез, «Ангренский» и Управление добыча угля подземным способом ОАО «Узбекуголь», карьер «Кальмакыр» АГМК, карьер «Мурунтау» НГМК, Занимающий одно из ведущих положений не только в странах СНГ, Нои в мире и др.

Special constructions of mining machinery and equipment


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Djuraev R. U.
Дата создания:
2021-09-13 20:54:37
Uzbekistan has built and operates mining enterprises with open and underground methods of extracting various minerals. These include a brown coal mine, "Angrensky" and management of underground coal mining JSC "Uzbekugol", quarry "Kalmakyr" AGMK, quarry "Muruntau" NMMC, which Occupies one of the leading positions not only in the CIS countries, but also in the world, etc.

Буғдой "Истиқлол-20" навининг уруғчилигини ташкил этиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тўйчиев Ҳожимурод Зайлобиддин ўғли
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Количество страниц:
59
Дата создания:
2021-09-13 18:03:22
Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони билан мамлакатимизни ривожлантиришнинг беш устувор йўналиши бўйича аниқ, ҳаётий ислоҳотлар, уларни амалга ошириш механизмлари белгилаб берилган. Бу мамлакатимизда ислоҳотлар самарадорлигини кескин ошириш, давлат ва жамиятни ҳар томонлама уйғун ва жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, барча соҳани модернизация қилиш ва эркинлаштиришдек буюк мақсадларга хизмат қилади.

Сурункали юрак етишмовчилиги кечишида жигар фибрози ва иммун – яллиғланиш жараёнлари ҳамда ичак микробиоценозининг тутган ўрнини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эрназаров Мухаммад Муродуллоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.36-004.17-07:616.9:614.4:615.3706
Дата создания:
2021-09-13 18:00:28
Тадқиқотнинг мақсади СЮЕ мавжуд беморларда ичаклардаги микроб мажмуаси бузилишини иммун яллиғланиш тизимига таъсирини баҳолаш, уларни юрак ва жигар ремоделланиши кўрсаткичлари билан боғлиқлигини аниқлаш хамда касалликни даволашни муқобиллаштиришдан иборат.

Битумларни модификация қилиш ва улар асосида йўлларни қоплаш учун композициялар таркиби ва олиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Боборажабов Баҳодир Насриддин ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
665.637.8
Дата создания:
2021-09-13 17:57:07
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёлар асосида модификацияланган битум олиш таркиби ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Темир йўл кесишма сигнализациясининг назорат қилиш датчикларини такомиллаштириш моделлари, алгоритмлари ва дастурий воситалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тохиров Эъзозбек Турсуналиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
656.2+656.073.2
Дата создания:
2021-09-13 17:16:48
Тадқиқотнинг мақсади темир йўл кесишмаларида транспорт воситаларининг кутиш вақтини камайтириш ва поездлар ҳаракати хавфсизлигини ошириш учун поездларнинг темир йўл кесишмасига яқинлашишида назорат датчикларини яратиш тамойилларини ва моделларини тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Нуриддин Абдуллаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
336 (571.1)
Дата создания:
2021-09-13 17:13:28
Тадқиқотнинг мақсади инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит