Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Рус тилида кўп чўққили сўз ясалиш уялари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атаева Рануша Рашидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.161.1
Дата создания:
2020-08-04 18:40:27
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон рус тилидаги кўп чўққили сўз ясалиш уяларини пайдо бўлиши ва тузилиши қонуниятларини очиб беришдан иборат.

Боғ дарахтлари илдиз тизимига суюлтирилган ўғитларни қуядиган ишчи қисм параметрларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қузиев Улуғбек Таджиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
634:631.812.2:631.3 (043.3)
Дата создания:
2020-08-04 15:03:08
Тадқиқотнинг мақсади боғ дарахтларнинг илдиз тизимига ўғит шарбатини белгиланган чуқурликда ва миқдорда қуйишни таъминлайдиган ишчи қисмнинг параметрларини асослашдан иборат.

Ўзбек ва инглиз тилларида йиғиқлик ва ёйиқлик ҳосиласи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садуллаева Нилуфар Азимовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133:811.111.1
Дата создания:
2020-08-04 14:49:35
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида ёйиқлик ва йиғиқлик ҳосилаларининг семантик-структур хусусиятлари, бошқа ҳодисалар билан муносабати, улардан фарқли томонлари, дискурсдаги ўрни, муаллиф интенциясини ифодалашдаги мавқеини аниқлашдан иборат.

Етилмаган хомиладорликда қоғоноқ суюқлигининг муддатидан олдин кетишини прогноз қилиш ва олдини олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шавази Наргиз Нуралиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.514.8-07
Дата создания:
2020-08-04 14:39:44
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда амниотик суюқликнинг муддатидан олдин оқиши прогнози ва олдини олиш оптимал усулларни ишлаб чиқиш.

Бехчет касаллигининг иммунологик ва морфологик хусусиятлари, ҳамда даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раджабова Юлдуз Назимовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.13/14-002.151:612.017.1:611-085
Дата создания:
2020-08-04 14:35:22
Тадқиқотнинг мақсади иммунологик ва морфологик хусусиятлар асосида Бехчет касаллигини ташхислаш ва даволаш учун мақбул усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ёғоч қурилиш конструкцияларининг оловбардошлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рустамов Ўктам Икрамович
Год издания:
2020
Номер УДК:
674.812
Дата создания:
2020-08-04 12:52:00
Тадқиқотнинг мақсади. Ёғоч курилиш материаллари ва конструкцияларининг оловбардошлигини оширишнинг самарали, энергиятежамкор усулини ишлаб чикиш.

Ер ости конструкциялари учун ионоген табиатли қўшимчали самарали коррозияга чидамли бетон таркибини лойиҳалаш ва хоссаларини оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абобакирова Зебунисо Асроровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
666.97.017
Дата создания:
2020-08-04 12:48:21
Тадқиқотнинг мақсади ер ости конструкциялари учун ионоген табиатли қўшимчалардан фойдаланиб коррозияга чидамли самарали бетон таркибини ишлаб чиқиш ва хоссаларини оптималлаштиришдан иборат.

Линтер машиналарининг диск арраси тишларини ишлаш лаёқатини ошириш мақсадида устки қатламининг технологик сифатини таъминлашда абразив зарралар оқими билан ишлов бериш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шодмонкулов Зохир Абдурахимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
621.0:677.21
Дата создания:
2020-08-04 12:40:24
Тадқиқотнинг мақсади арра тишларининг устки қатламини фаоллаштирилган абразив зарралар оқими билан ишлов бериш орқали ишлаш лаёқатини ошириш, линтерлаш жараёнини жадаллаштиришдан иборатдир.

Махсус трикотаж- композицион материал ва енгсимон маҳсулотларни яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рузметова Гулноза Абдухалиловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
677.075.5:615.83
Дата создания:
2020-08-04 12:36:50
Тадқиқотнинг мақсади даволаш-профилактик мақсадларда кўп маротаба ишлатиладиган трикотаж-композит гидрофил электрод ости қопламаларининг янги турлари ва уларни ишлаб чиқариш технологиясини яратишдан иборат.

Компаративистика свободы человека в восточном и западном экзистенциализме


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидова Камола Усканбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
323:1 (09) (575.1)
Дата создания:
2020-08-04 09:04:16
Цель исследования состоит в осуществлении сравнительного философского анализа проблемы свободы человека в экзистенциальном осмыслении на Востоке и Западе.
Сообщить об ошибке Транслит