Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳозирги қорақалпоқ тилидаги боғланган қўшма гапларнинг функционал-семантик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Альниязов Айтмурат
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.121-81.373
Дата создания:
2020-06-26 09:47:47
Ишда ҳозирги қорақалпоқ тилидаги боғланган қўшма гаплар тизими умумлингвистикадаги айнанлик ва фарқлилик концепцияси нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.

Хоразм вохаси тарихий ономастикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жуманиёзова Дилдора
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
82
Дата создания:
2020-04-27 12:49:40
Ушбу ишнинг асосий мақсади Хоразм тарихий ономастикасининг тарихий ва замонавий шаклларини батафсил тўплаш ва уларни лексик-семантик жиҳатдан таҳлил етиш, уларнинг ўзбек тили ономастик сатҳида тутган ўрнини белгилаш, тарихий ономастикага оид бирликларни таснифлаш, тавсифлаш, ҳосил бўлиш йўллари, аталиш мотивлари, луғавий қатламлар бўйича

Fun and easy ways to learn english


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мустафаева Мавлюда
Дата создания:
2020-02-13 12:22:40
According to academic research, linguists have demonstrated that there is not one single best method for everyone in all contexts, and that no one teaching method is inherently superior to the others. Also, it is not always possible – or appropriate – to apply the same methodology to all learners, who have different objectives, environments and learning needs.

Инглиз тилини ўқитишда амалий ўйинлардан фойдаланишнинг аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Курбонова Ш.Х
Дата создания:
2020-02-13 12:21:51
Ўқитишнинг амалий усуллари доираси жуда кенг. Оғзаки, кўргазмали ва амалий усуллар ҳар доим муайян бирикмаларда қўлланилади ва бу бирикманинг энг яхши вариантини танлаш ҳамиша ўқитиш усулларини оптимиллаштиришнинг энг муҳим вазифаси ҳисобланади. Ҳозирги кунда ўқитишнинг асосий вазифалари ёшларга ҳар тарафлама чуқур билим бериш, уларни онгли қилиб тарбиялашдан иборатдир.

Хорижий тилларни касбий мақсадларда ўқитиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тиллаева Ш.М
Дата создания:
2020-02-13 12:21:08
Хорижий тилларни касбий максадларда укитиш ҳолати биринчи навбатда жамиятнинг интеллектуал салоҳиятини, жумладан, таълим соҳасининг ривожланишини яхшилайди. Хозирги кунда таълим мазмуни ва сифати масалаларига жамиятда устувор йўналиш сифатида қаралмоқда.

Инглиз тили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Джалолов Ф.Ф
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Бухоро муҳандислик-технология институти
Количество страниц:
132
Номер УДК:
Дата создания:
2020-02-13 12:14:14
Кўрсатманинг ушбу бўлимида сиз лексик ва грамматик маълумотлар билан ишлаш, қўйилган саволларга жавоб бериш ва матн муҳокамсига кўп вақт ёъқотмасдан иштирок етиш имконини ҳам беради. Берилган ҳар бир матн махсус машқлар билан таъминланган. Ўйлаймизки сизгаушбу услубий кўрсатма инглиз тилини ўзлаштиришга ёрдам беради.

Ўзбек тили назарий грамматикаси муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Р. Расулов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти
Количество страниц:
187
Номер УДК:
Дата создания:
2020-02-06 16:20:17
Монографияда назарий грамматиканинг – синтаксиснинг энг мураккаб ва энг қизиқарли бўлими ҳисобланган содда гап ҳақида фикр юритилади. Содда гап аспекти валентлик назарияси нуқтаи назаридан ўрганилади. Феъл асосли содда гаплар валентлиги мукаммал ёритилади. Монография назарий тилшунослик – синтаксис масалалари билан шуғулланувчилар, талабалар – бакалавр ва магистрантлар учун мўлжалланган

O‘qituvchi nutqi mаdаniyati vа nоtiqlik sаn’аti


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
R.Rаsulоv, Q.Mo‘ydinоv
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Tоshkеnt viloyati CHirchiq davlat pеdаgоgikа instituti
Количество страниц:
124
Номер УДК:
371.2(072)
Дата создания:
2020-02-06 16:11:15
O‘quv qo‘llаnmаdа nutq mаdаniyati, nutqning kоmmunikаtiv sifаtlаri, til vа nutq, аdаbiy til kаbi mаsаlаlаr hаqidа fikr yuritilаdi. Nutq mаdаniyatigа оid nаzаriy mа’lumоtlаr аmаliyot bilаn mustаhkаmlаnаdi, хаlq оg‘zаki ijоdidаn nаmunаlаr kеltirilаdi.

Французский язык для экономистов. 2-часть.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Маматкулова К.А., Ибадов К.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Самаркандский Институт Экономики и Сервиса
Количество страниц:
92
Номер УДК:
Дата создания:
2019-12-06 16:52:36
Французский язык для экономистов. 2-часть.

Французский язык для экономистов. 1 часть.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Маматкулова К.А., Ибадов К.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Самаркандский Институт Экономики и Сервиса
Количество страниц:
188
Номер УДК:
Дата создания:
2019-12-06 16:51:12
Французский язык для экономистов. 1 часть.
Сообщить об ошибке Транслит