Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек тили нутқ сигналларини таҳлили, ишлов бериш алгоритмлари ва дастурий мажмуаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Берданов Улуғбек Абдумуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 004.934.2(02)
Дата создания:
2020-10-12 11:56:08
Тадқиқотнинг мақсади интеллектуал ишлов бериш усулларига асосланган ўзбек тилининг нутқ сигналларини таҳлил қилиш ва таниш алгоритмларини яратиш ва логопедик реабилитация технологиялари учун дастурий таъминот яратишдан иборат.

Тилшунослик назарияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Шарипов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
145
Дата создания:
2020-09-16 10:04:54
Маърузалар замонавий педтехнология талабларига мос равишда тайёрланиб, унда ўқув мақсадлари, мавзуда кўриб чиқиладиган муаммолар, назорат саволлари ва мустақил иш топшириқлари келтирилган

Инглиз тилини ўқитишда кластерли ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Н.Кушиева
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
128
Номер УДК:
Дата создания:
2020-09-16 10:01:51
Монография Жаҳон банкининг Академик Инновацион фонди, Олий таълим тизимини модернизация қилиш бўйича ажратилган грант бўйича “Олий таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантиришда кластерли ёндашув: Гулистон давлат университети ва ишлаб чиқариш интеграцияси тизимида “Ўқув-илмий комплекс” ташкил этиш” мавзусидаги лойиҳа асосида тайёрланди

Олий таълим муассаларида инглиз тилидан корректив курс яратиш назарияси амалиёти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Икромхонава, А.Позилов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
142
Номер УДК:
811.111 (072)
Дата создания:
2020-09-16 09:57:30
Ушбу монография нолисоний олий ўқув юртларида чет тил ўқитиш муаммоларига бағишланган. Тадқиқот натижасида олинган илмий маълумот, қилинган хулоса ва берилган методик тавсиялар чет тил ўқитиш савиясини кўтаришга хизмат қилади. Тавсия этилган концепция ва тавсиялардан ўқув адабиётлари тузишда фойдаланиш мумкин

Қуёш шарқдан чиқади


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Байэшанов М.
Дата создания:
2020-09-15 12:06:19
Мақоланинг мақсади Иван Буниннинг Шарқ мамлакатларига етти марта сафар уюштиргани, Амир Темур лаълининг етти хил жилоланиши, бутун оламнинг етти кунда яратилиши – рақамлар сир-синоатига шарқона асосда теран фалсафий-илоҳий ёндашув билан боғлиқ бу каби воқеликларнинг барчаси адиб асарларида ўзининг ёрқин ифодасини топганлигини акс эттириш

Тарихий ҳикояларда ҳаёт материалининг ишланиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Ғаниева
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
41
Дата создания:
2020-09-15 11:16:28
Ўзбек адабиёти тарихида тарихий мавзунинг ишланиши ўзига хос тарзда ривожланиб, шаклланиб, ўз шакли ва мазмунига эга бўлганлигидан ушбу мавзуни тўлақонли ўрганишга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда

Аюб Ғуломовнинг сўз яслиши бўйича қарашлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ж.Абдумаликов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
76
Дата создания:
2020-09-15 11:14:05
Таълим соҳасида қилинаётган барча ислоҳотлар таълим жараёнини тубдан яхшилашга, таълимнинг енг самарали метод ва усулларини ишлатишга ва шу асосда ўқувчининг таълим жараёнининг фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган

Матбуот тилининг тасвирий-таъсирчан воситалари (“Сирдарё ҳақиқати” газетаси материаллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Каттабекова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
38
Дата создания:
2020-09-15 11:11:29
Маҳмуд Қошғарийнинг “Девони луғотит турк” асари ўзбек тилшунослиги тарихидаги энг муҳим манбалардан биридир. Ушбу асарда 6,5 мингдан ортиқ сўзлар изоҳланган. Луғатдаги сўзлар изоҳи учун насрий ёки шеърий изоҳлар келтирилган. Асар ХI асргача бўлган туркий халқлар лингвопоэтикаси ҳақида атрофлича тасаввур бера олади

Ҳозирги қорақалпоқ тилидаги боғланган қўшма гапларнинг функционал-семантик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Альниязов Айтмурат
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.121-81.373
Дата создания:
2020-06-26 09:47:47
Ишда ҳозирги қорақалпоқ тилидаги боғланган қўшма гаплар тизими умумлингвистикадаги айнанлик ва фарқлилик концепцияси нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.

Актуальные проблемы языкознания


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мехринисо Кадыровна Абузалова, Гули Ибрагимовна Тоирова
Вид издания:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
Издательство:
2019
Количество страниц:
157
Номер УДК:
978-620-0-48385-0
Дата создания:
2020-05-20 09:22:15
В монографии на методологической основе многоаспектности системы рассматриваются структура дискурсной системы, ее отличия от структуральной (парадигматической) системы и вводится новое понятие изосигн для графического обозначения релевантных компонентов речевого общения как системы особого вида. В нём рассматривается отношения прагматики к языковедению, её источник исследования, объединение отдельных элементов на единую систему – систему общения, которая необходимая для условия речи.
Сообщить об ошибке Транслит