Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кенг қамровли экиш ва қатор ораларига ишлов бериш агрегатларининг рационал таркибини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Солиев Ҳайитбой Мирзадавлатович
Год издания:
2020
Номер УДК:
631. 312. 633
Дата создания:
2020-05-29 23:00:17
Тадқиқотнинг мақсади кенг қамровли чигит экиш сеялкаси ва пахтачилик култиваторини 4К4 ғилдирак формулали трактор билан рационал агрегатлаш, уларнинг эксплуатацион-технологик ва техник-иқтисодий кўрсаткичларини оширишдан иборат.

Ерларни экишга тайёрлайдиган машина текислагич-юмшаткичининг параметрларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халилов Миркомил Мирзатолибович
Год издания:
2020
Номер УДК:
631.314
Дата создания:
2020-05-29 22:54:19
Тадқиқотнинг мақсади ерларни экишга тайёрлайдиган машина текислагич-юмшаткичининг иш сифатини талаблар даражасида кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлайдиган параметрларини асослашдан иборат.

Тишли тасмали узатма конструкцияси ва ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қосимов Аъзамжон Адихамжонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
621.852
Дата создания:
2020-05-29 22:48:10
Тадқиқотнинг мақсади тишли тасмали узатма конструкцияси ва ҳисоблаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Ахборот оқими жадаллашувининг ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясига таъсири (ижтимоий-фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Примов Бахриддин Абдирахмонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
004: 171 (575.1)
Дата создания:
2020-05-29 21:53:01
Тадқиқотнинг мақсади ахборот, ахборот оқими жадаллашувининг ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясига таъсири жараёнларининг ижтимоий-фалсафий муаммоларини очиб беришдан иборат.

Ёш гимнастикачилар бошланғич тайёргарлик босқичида ўқув машғулот жараёниниг тузилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тожиев Музаффар Акбарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
796.015.154:4:011.1/3
Дата создания:
2020-05-29 21:23:29
Тадқиқотнинг мақсади ёш гимнастикачиларнинг бошланғич тайёргарлик босқичида ўқув-машғулот жараёнини ташкил этишнинг оқилона тузилмасини ишлаб чиқиш ва тажрибалар ёрдамида асослаб беришдан иборат.

Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини ривожлантириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Акбарали Султонмуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
Дата создания:
2020-05-29 17:07:55
Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини жорий этиш ва ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал-важиз” асарининг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни (24.00.01)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраев Хусан Алишерови
Год издания:
2020
Номер УДК:
94.297Ж-9
Дата создания:
2020-05-29 12:24:24
Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал- важиз”асаринингXIV-XVасрлардаги Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги тутган ўрни ва аҳамиятини очиб бериш, уни илмий тадқиқ этишдан иборат.

Кибермакон ва ислом билан боғлиқ диний-маънавий жараёнлар (07.00.04)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Мохира Захиджановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
297.681
Дата создания:
2020-05-28 22:28:39
Ислом дини билан боғлиқ кибермакондаги диний-маънавий жараёнларни ўрганишдан иборат.

Араб тилидаги манбаларда Тошкент воҳаси тарихий географияси (IX-XIII асрлар)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алимов Зухриддин Исамутдинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
930.1(575.1)
Дата создания:
2020-05-28 14:35:52
Тадқиқотнинг мақсади IX-XIII аср араб тилидаги ёзма манбаларга мурожаат этиш орқали Тошкент воҳаси тарихий географиясини тўлиқ тавсиф этиш, гидронимлар ва топони мларнинг таснифлаш ҳамда мазкур воҳадаги археологик объектлар билан мувофиқла штиришдан иборат.

Қадимги туркий мақоллар семантикаси ва стилистикаси («Девону луғати-т-турк» материали мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мирзаалиев Иқболжон Мирзакаримович
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.161
Дата создания:
2020-05-28 14:27:40
Тадқиқотнинг мақсади Маҳмуд Кошғарий «Девону луғати-т-турк» асарида келтирилган қадимги туркий мақолларнинг семантик ва стилистик хусусиятларини илмий тадқиқ этиш, уларнинг жанр ва бадиий услуб такомили ҳамда туркий адабиёт тарихида тутган ўрнини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит