Фильтры

Shaxs ma’naviy kamolotida estetik did va ehtiyojning o’rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.Uzoqov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
70
Дата создания:
2019-12-05 12:47:18
O’zbekistonimiz demografik xususiyatiga ko’ra yoshlar mamlakati hisoblanadi. Hozirgi globallashgan zamonda barcha yangilikka, o’zgarishlarga qarab intilmoqda. "Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin.

Atrof-tabiiy muhitni xalqaro muhofaza qilishning huquqiy asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.Uraqova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
59
Дата создания:
2019-12-05 12:46:30
O`zbеkistonda milliy ekologik qonunchilikni rivojlantirish bilan bir qatorda atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy rеsurslardan oqilona foydalanish sohasidagi xalqaro va davlatlararo shartnomalar, bitimlarga qo`shilish, ularni imzolash borasida tizimli hamda izchil ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy rеsurslaridan oqilona foydalanish borasida qator xalqaro bitimlar va konvеntsiyalar imzolangan. Mazkur bitim va konvеntsiyalar bo`yicha olingan majburiyatlarni amalga oshirishda yirik ekologik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Zardushtiylikning axloqiy –ma’naviy mohiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Мамаюсупов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-12-05 12:41:54
Millatimiz, xalqimizning tarixiy taraqqiyotini o’rganishga bo’lgan munosabatimiz milliy o’zligimizni anglashga bo’lgan intilishimizning kuchayib borayotganligini ko’rsatmoqda. Mustaqillik yillari millatimiz tarixining, madaniyatining ko’pgina sahifalarini qaytadan ko’rib chiqish, unitilayotgan yoki yo’qolish arafasida turgan ma'naviy mеrosimizni umumjahon tamadduniga o’zining munosib hissasini qo’shgan buyuk ajdodlarimiz ijodini qayta tiklash davri bo’ldi.

Moliyaviy nazorat


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Maxmudov O.T., To’lakov U.T.
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
468
Дата создания:
2019-03-07 11:09:53
“Moliyaviy nazorat” fani umumkasbiy fanlar blokiga kiritilgan fan hisoblanib, bakalavriat “Moliya” ta`lim yo`nalishida 4-kurs 7-8-semestrlarda, “Bank ishi” va “Pensiya ishi” ta`lim yo`nalishlarida 3-kurs 6-semestrda o`qitilishi rejalashtirilgan.

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мукумова Д.И., Максудова Н.Т., Мирходжаева З.С.
Дата создания:
2018-01-14 10:08:14
Мы рассматриваем «гуманизм» как определенное мировоззрение; «гуманность» - как качество личности, являющегося идеалом гуманизма; а «гуманизацию» - как процесс формирующий данное качество и характеризующий данное мировоззрение.

Xush soat edi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Karimov Hamid
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Urganch davlat universiteti
Количество страниц:
212
Номер УДК:
Дата создания:
2017-12-24 23:56:19
Komiljon Otaniyozov hayoti va ijodi, u ijro etgan qo`shiqlar.

Воспитание координационных способностей у учащихся в процессе урока физического воспитания


 
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Ўсаралиев
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
29
Дата создания:
2017-10-20 15:14:55
Рассматривая мышечно-суставную чувствительность в качестве важнейшей предпосылки эффективности афферентной импульсации, следует отметить избирательность ее формирования в строгом соответствии со спецификой движений, техническим арсеналом конкретного человека

Ijtimoiy fanlarni o’qitish metodikasi


 
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Дата создания:
2017-08-16 14:04:56
DTS talabidan kelib chiqib, qator mavzular ixchamlashtirildi, soddalashtirildi, darslikdan chiqarildi yoki yangidan kiritildi. Darsliklar kompetensiyalarni shakllantirishga oid savol va amaliy topshiriqlar bilan boyitildi. Jahon tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 2 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 1 soat; O‘zbekiston tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 1 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 2 soat; VIII sinfda jahon tarixi fani 1 soat, O‘zbekiston tarixi fani 1 soat; VIII va IX sinflarda dunyo dinlari tarixi fani haftasiga 1 soatdan o‘qitiladi.

An’anaviy avgust kengashlarining sho‘ba va yalpi yig‘ilishlarini tashkil etish hamda o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar Ona tili


 
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Дата создания:
2017-08-16 13:40:23
An’anaviy avgust kengashlarining ona tili fani bo‘yicha sho‘ba yig‘ilishlarida Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori mazmun-mohiyatini tushuntirish, kompetensiyaviy yonda¬shuvga asoslangan davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarini amaliyotga samarali joriy etish yuzasidan zarur tavsiyalar berish muhim. Shuningdek, Ilg‘or tajribalarni namoyish etish va omma¬lashtirish, bilimlar bellashuvi hamda fan olimpiadasi natijalari tahlili yuzasidan fikr-mulohazalar umumlashtirilib, tavsiyalar ishlab chiqilishi, kelgusidagi rejalar belgilab olinishi kerak. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quv, ilmiy-metodik, ma’naviy-axloqiy tarbiya faoliyatida samarali natijalarga erishayotgan, kasbiy mahorati yuqori bo‘lgan o‘qituvchilarning ish tajribalarini aniqlash, o‘rganish, ommalashtirish maqsadida tashkil etilgan “Mahorat maktablari”da o‘quv yili davomida amalga oshirilgan ishlar, ilg‘or tajribalarning o‘rganilishi sho‘ba ishlari samaradorligini oshiradi.

Особенности развития агропромышленного комплекса Ресупблики


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Туребеков А
Дата создания:
2017-08-02 16:45:30
В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы формирование и развития рыночной инфраструктуры как инструменты модернизации национальной экономики, выявлены закономерности и особенности региональной рыночной инфраструктуры, рекомендован системный подход к иследованию развития рыночной инфраструктурой агропромышленного комплекса региона в условиях институциональных реформ
Сообщить об ошибке Транслит