Фильтры

Модулли плуг учун корпус тури ва параметрларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудов Рафикжон Юсупович
Год издания:
2021
Номер УДК:
631.312.021
Дата создания:
2021-10-16 17:38:57
Тадқиқотнинг мақсади юқори қувватли ҳайдов тракторлари билан агрегатланадиган модулли плугнинг агротехника талаблари даражасидаги иш сифатини кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлайдиган параметрларини асослашдан иборат.

Дизартрия нутқ камчилигига эга болалар нутқининг фонетико-фонематик томонини коррекциялаш иш тизими


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ачилова Севара Джасиркуловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
37-056.264:81’342
Дата создания:
2021-10-16 15:28:21
Тадқиқотнинг мақсади дизартрия нутқ камчилигига эга болалар нутқининг фонетико-фонематик томонини коррекциялаш тизими ва технологияларини такомиллаштиришдан иборат.

Tibbiyоt kasbiga kirish (Organizmdagi fiziologik jarayonlarni o`rganish)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.Sh. Shadiyeva
Дата создания:
2021-10-16 12:12:38
Oʼzbekiston Respublikasi Davlat taʼlim standarti va bakalavriat taʼlim yoʼnalishi malaka talablariga asoslangan holda tuzilgan. Ushbu dastur asosida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni oʼqitish jarayonida qoʼllagan holda, talabani nazariy maʼlumotidan boshlangʼich amaliy koʼnikmalarni fantomlarda bajarishga oʼrgatib va orttirilgan koʼnikmalarni zamonaviy tibbiy texnologiyalar orqali klinik amaliyot bilan uygʼunlashtirgan holda qoʼllashga imkon yaratadi Fan oʼquv rejaning klinikagacha fanlar blokiga taaluqli. Fanni oʼqitish uchun fizika, biologiya, anatomiya, gistologiya, bioximiya fanlari nazariy zamin boʼlib xizmat qiladi. Shu bilan birga, fiziologiya fani patologiya, ichki kasalliklar, LOR, oftalьmalogiya, xirurgiya, urologiya, akusherlik-ginekologiya, nevrologiya va boshqa klinik fanlar uchun zamin boʼlib xizmat qiladi.

Нилпотент лейбниц алгебраларининг ечимли ва марказий кенгайтмалари ва берилган характеристик кетма-кетликка эга кошул маъносида қўшма алгебраларининг таснифлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адашев Жобир Кодирович
Год издания:
2021
Номер УДК:
512.554.1
Дата создания:
2021-10-15 21:28:38
Тадқиқотнинг мақсади нилпотент Лейбниц алгебраларининг ечимли ва марказий кенгайтмаларини ва Лейбниц алгебраларига Кошул маъносида қўшма алгебраларнинг берилган характеристик кетма-кетликка эга бўлган синфларини таснифлашдан иборат.

Гидроаккумуляцион электр станциялар параметрларини танлаш ва асослаш ҳамда улардан Ўзбекистон энергетика ва сув хўжалиги тизимида фойдаланиш шартлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джураев Курбон Салихджанович
Год издания:
2021
Номер УДК:
621.311.21:621.221.4
Дата создания:
2021-10-15 14:50:18
Тадқиқотнинг мақсади гидроаккумуляцион электр станциялардан электр энергетика ва қайта тикланувчи энергия манбалари асосидаги тизимлар учун манёврчан манба сифатида фойдаланишнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг параметрларини танлаш ва асослашдан иборат.

Gistologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xasanov B.B.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Количество страниц:
176
Номер УДК:
Дата создания:
2021-10-15 14:46:23
Mazkur o‘quv qo‘llanma o‘zida gistologiya fanining barcha bo‘limlaridan nazariy materiallar saqlab, oxirida mavzularga doir vaziyatli masalalar va nazorat testlar ham berilgan. Bu qo‘llanmadan talabalar o‘qish jarayonida, dasrlarga va joriy nazoratlarga tayyorlanish uchun, undan tashqari talabalarning o‘zlari, hozirgi “on line” tizimida dars o‘tish paytida gistologiya fanini mustaqil ravishda o‘rganishiga qo‘shimcha vosita sifatida ishlatish uchun mo‘ljallangan.

Ovqat hazm qilish tizimi morfologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
R.D. Davronov, B.B. Xasanov, B.S. Shokirov, Y.S. Xalimova, Sh.R. Davronova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Количество страниц:
140
Номер УДК:
Дата создания:
2021-10-15 14:36:54
Ushbu qo'llanma yangi namunaviy va ishchi dastur asosida tayyorlangan va gistologiya fani bo'yicha amaliy mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan. Qo'llanmada har bir mavzuning avval nazariy qismi va keyin uning amaliy qismi , ya’ni o'tiladigan amaliy mashg'ulotning ketma-ket keladigan tarkibi, darsning maqsad va vazifalari, bilish uchun zarur bo'lgan atamalar , o'rganiladigan preparatlar, elektrofotogrammalar, referat uchun mavzu va adabiyotlar keltirilgan. Qo'llanma bakalavrlar tayyorlash uchun mo'ljallangan, qo'llanmadan magistrlar, tibbiy biologik va klinik fanlar хodimlari ham foydalanishi mumkin.

“Gistologiya” fanidan testlar to’plami


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Baxtiyor Burtxanovich Xasanov
Год издания:
2020
Дата создания:
2021-10-15 14:32:58
Mazkur “Gistologiya” fanidan testlar to’plami o‘zida gistologiya fanining barcha bo‘limlaridan testlar keltirilgan. Bu testlar to’plami talabalar o‘qish jarayonida, dasrlarga va joriy nazoratlarga tayyorlanish uchun, undan tashqari talabalarning o‘zlari, hozirgi “on line” tizimida dars o‘tish paytida gistologiya fanini mustaqil ravishda o‘rganishiga qo‘shimcha vosita sifatida ishlatish uchun mo‘ljallangan.

Ген-модификацияланган маҳсулотнинг тажрибада гепатобилиар тизимга таъсирининг морфологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Авозметов Жасурбек Эгамберганович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.36:575.1:611-092
Дата создания:
2021-10-14 22:02:51
Тадқиқотнинг мақсади тажрибавий тадқиқотлар натижасида ген-модификацияланган соянинг гепатобилиар тизим ва ошқозон ости безига таъсири морфологик хусусиятларини аниқлаш ва баҳолашдан иборат.

Zamonaviy lingvistika fanidan


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.A.Misirov, D.Yuldasheva
Дата создания:
2021-10-14 19:11:15
O‘quv uslubiy majmua NamDUning Ingliz filologiyasi fakulteti Ingliz tili o`qitish metodikasi kafedrasining umumiy yig‘ilishida ko‘rib chiqilgan va tasdiqqa tavsiya qilingan.
Сообщить об ошибке Транслит