Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида минтақа саноати ривожланишининг йўналишлари (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Батирова Нилуфар Шеркуловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
332.133.6
Дата создания:
2021-09-14 21:42:58
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши шароитида минтақа саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш назарияси ва амалиёти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халматов Лочин Нурбобоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
378.011.3-052:796:613
Дата создания:
2021-09-14 21:39:59
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Умаров Фарход Умирович
Год издания:
2021
Номер УДК:
378.016:355.23
Дата создания:
2021-09-14 21:38:14
Тадқиқотнинг мақсади комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Кўп тиллилик муҳитида умумтаълим мактаби ўқувчиларининг интерферентив компетенциясини шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамаджанова Нозимахон Азимходжаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
494.375:371.3
Дата создания:
2021-09-14 21:36:16
Тадқиқотнинг мақсади кўп тиллилик муҳитида умумтаълим мактаби ўқувчиларининг интерферентив компетенциясини шакллантириш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Малака ошириш жараёнларида ўқитувчиларнинг педагогик тафаккурини ривожлантириш технологияларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматқулова Зарифахон Муҳаммадсолиевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
377.4:331.108.45
Дата создания:
2021-09-14 21:33:41
Тадқиқотнинг мақсади малака ошириш жараёнида ўқитувчиларнинг педагогик тафаккурини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Нилуфар Иброхимовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
378:091.12:004
Дата создания:
2021-09-14 17:56:42
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини шаклантириш технологиясини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ғоявий-мафкуравий компетентликни ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хўжаев Мунис Отабоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
378:32 (575.1)
Дата создания:
2021-09-14 17:54:50
Тадқиқотнинг мақсади педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ғоявий-мафкуравий компетентликни ривожлантиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Афакия ва артифакияли болаларда аметропияларни коррекциялашнинг клиник-функционал хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нарзуллаева Дилдора Уктамовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
617.741-007.21-053.3-08
Дата создания:
2021-09-14 16:39:51
Тадқиқотнинг мақсади. Оптик коррекция танловига қиёсий ёндашиш йўли билан афакия ва артифакияли болаларда кўриш фаолиятини яхшилашга қаратилган даволаш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саломова Сарвиноз Салимовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
355.241.21:004
Дата создания:
2021-09-14 16:33:18
Тaдқиқoтнинг мaқcaди “Оҳангаронцемент” акциядорлик жамияти фаолиятини интеллектуал платформани қўллаш асосида самарали ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Навоий вилояти иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муртазаев Исабек Базарбаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
332.1:330.34 (575.1)
Дата создания:
2021-09-14 16:19:14
Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти иқтисодиёти тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит