Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O‘zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlanishida davlatning roli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mirzaakbarov Doston
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
85
Дата создания:
2019-05-11 09:29:44
O'zbekistonda bugungi shiddat bilan modernizatsiya, globall rivojlanish kechayotgan bir jarayonda davlat tomonidan ta‘lim tizimini isloh qilish orqali boshqarishining ahamiyati juda muhimdir.

Mahalla tizimida ijtimoiy faoliyatni tashkil etish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Anvarov Alisherjon
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-05-11 09:11:52
O'zbekistonda mahalla shaklidagi o'zini o'zi boshqaruvchi noyob ijtimoiy tashkilot azaldan mavjud. Halqimiz asrlar davomida mahalla orqali jamoatchilik fikrini aniqlashning hamda birdamlik ko'rsatishning o'ziga xos usullarini shakllantirib, milliy o'zligini, ulkan ma‘naviy boyliklari, qadriyatlarini asrab-avaylab, boyitib kelmoqda.

Psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh Majidova 2
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2009
Издательство:
TKTI
Количество страниц:
125
Дата создания:
2019-04-11 11:15:18
Ushbu ma'ruza matnini mutoaala qilish jarayonida muallif unda ko’tarilgan muammolarga bеfarq qolmaydi, jaqonda va mustaqil yurtimizda ro’y bеrayotgan olamshumul voqеalar mohiyatini anglashda va ularga nisbatan faol qayotiy mavqеning shakllanishida ko’makdosh bo’ladi, dеb umid qiladi.

Jamiyat rivojida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlar faoliyatini takomillashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Murtazaeva R.H., O‘tamurodov O.R.,Musaev O. R., Inoyatova D.M.
Вид издания:
Многотомное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Toshkent
Количество страниц:
89
Номер УДК:
32
Дата создания:
2019-03-26 15:12:31
Mazkur o‘quv uslubiy qo‘llanma ham O‘zbekistonda demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish sharoitida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatining mazmuni, mahalla faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar sifatini oshirish, aholiga tarixiy tajriba va zamonaviy bilimlarni etkazib berish hamda huquqiy ongi va madaniyatini kengaytirish borasidagi ko‘nikma va malakalarini oshirishga qaratilgan.

Амир Темур давлатинингнинг иқтисодий сиёсати


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-11 11:17:07
Мазкур илмий оммабоп рисолада улуғ саркарда ва давлат арбоби, бобокалонимиз Амир Темур ҳамда темурийлар сулоласи давридаги иқтисодий сиёсатнинг эволюцион ривожланиши, унинг ўзига хос хусусиятлари, тамаддунида тутган ўрни ва унга қўшган ҳиссаси ёритиб берилган. Ушбу илмий оммабоп рисола мамлакатимиз иқтисодий таълимотлар тарихига қизиқувчилар учун мўлжалланган.

Маҳаллий солиқлар ва уларни ундириш механизмини


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алимқулов Акмал Абдухалим ўғли
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
88
Дата создания:
2019-03-07 11:33:12
Мазкур битирув малакавий иши кириш қисми, учта боб, хулоса ва таклифлар қисми, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган.Малакавий ишнинг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги асосланган, мақсад ва вазифалари белгиланган, ишнинг илмий янгилиги ва амалий аҳамияти кўрсатилган.

Sug’urta nazariyasi va amaliyoti


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G.M.Raximova
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
17
Дата создания:
2019-03-07 11:01:39
“Sug’urta nazariyasi va amaliyoti” fani umumkasbiy fanlar blokiga kiritilgan fan hisoblanib, bakalavriat “Moliya” ta`lim yo`nalishida o'qitiladi.Bugungi globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani mamlakatimizni yanada barqaror va jadal sur`atlar bilan rivojlantirishni taqozo etmoqda.

Institutionalization of social work in postinstitutional social protection system in uzbekistan


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Zaitov E
Дата создания:
2018-12-05 14:22:39
В этой статье основные этапы формирования и развития гражданского общества в Республика Узбекистан

Ўзбекистонда диний бағрикенглик амалиётининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мусаев О. Р.
Дата создания:
2018-12-05 14:19:14
"мақолада Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларни ривожлантиришда диний бағрикенгликнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган"

Глобаллашув шароитида ижтимоий тармоқларнинг ўзбек миллий маданиятига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Расулова Д.
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
66
Дата создания:
2018-12-05 11:13:37
Битирув ишида глобаллашув, ижтимоий тармоқлар тушунчаларининг мазмун –мохияти, тизим сифатидаги ички хусусиятларини, Ўзбекистонда глобаллашувнинг тахдидларини олдини олишда миллий ўзликни англашнинг ўзига хос ҳусусиятлари ёритилган
Сообщить об ошибке Транслит