Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Джон Голсуорси адабий меросининг фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исаева Дилбар Абдукадыровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
1(091)122.123
Дата создания:
2021-04-05 16:07:23
Тадқиқотнинг мақсади Джон Голсуорсининг адабий меросини ижтимоий ва фалсафий таҳлил қилиш ҳамда мамлакатимиз манфаатларидан келиб чиқиб, ёшлар тарбиясида қўллаш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Виртуал борлиқ ва ёшлар тарбиясининг айрим психологик талаблари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тишабаева Л.А. Мадаминов А.А.
Дата создания:
2021-02-01 10:47:32
Мақолада бугунги кунда кундалик ҳаётимизда кенг ўрин эгаллаётган виртуал борлиқ ва унинг ёшлар тарбиясига таъсирининг айрим муаммоли жиҳатлари таҳлил қилинган ҳамда уларнинг олдини олиш юзасидан таклиф ва мулоҳазалар баён қилинган.

Қайта никоҳга кириш мотивациясининг ижтимоий ва этнопсихологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулева Наима
Год издания:
2020
Номер УДК:
Дата создания:
2021-01-05 16:14:00
Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи . . .

Янгиланаётган Ўзбекистонда шахс маънавий маданиятини такомиллаштириш омиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Парпиев Муҳаммаджон Толибович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК:17.022.1:008(575.1)
Дата создания:
2020-12-28 15:07:27
Янгиланаётган Ўзбекистонда шахс маънавий маданиятини такомиллаштириш омилларининг аҳамиятини илмий-фалсафий нуқтаи-назардан очиб беришдан иборат.

Tуризм – маданиятлараро мулоқотни ривожлантириш омили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Музаффаров Асрор Мамалатифович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.48:338.482.22(575.1)
Дата создания:
2020-12-22 15:02:15
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда туризмнинг маданий, интегратив функциясининг маданиятлараро мулоқот воситаси сифатидаги аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ваҳдат ул-вужуд фалсафаси ва унинг Нақшбандия таълимотига таъсири (Ибн ал-Арабий, Муҳаммад Порсо ва Абдураҳмон Жомий қарашлари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмўминов Жаъфар Муҳаммадиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
141.336:28
Дата создания:
2020-12-21 15:16:01
Тадқиқотнинг мақсади Ибн Арабий Ваҳдат ул-вужуд фалсафасининг Нақшбандия таълимотига таъсири ва унинг ҳозирги даврдаги борлиқ ҳақидаги билимлар билан мутаносибилигини очиб беришдан иборат.

Глобаллашув жараёнида инсон ҳуқуқларининг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қандов Баҳодир Мирзаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
341.231.14 342.7
Дата создания:
2020-12-21 12:51:42
Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув шароитида инсон ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлашнинг дунёда тинчликни сақлашга йўналган халқаро аҳамиятини асослашдан иборат.

Бошқарувда аёллар фаоллигининг ижтимоий-психологик хусусиятлари (Тошкент шаҳар туман кенгашлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна
Год издания:
2020
Номер УДК:
159.9.072;159.9.075
Дата создания:
2020-12-18 11:05:58
Тадқиқотнинг мақсади аёлларни бошқарув лавозимларига танлаш ва тайинлашда кадрлар заҳирасини шакллантиришнинг амалий аҳамиятини илмий асослаш, хизматда фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Оилада авлодлараро муносабатларни мустаҳкамлаш: анъанавийлик ва замонавийлик


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зоҳиров Рамиз Турдимуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
01.13.15
Дата создания:
2020-12-15 15:34:36
Тадқиқотнинг мақсади янгиланаётган Ўзбекистон оилавий муносабатларида анъанавий ва замонавий қадриятлар мутаносиблиги авлодлараро ворисийликни таъминлаш омили эканлигини асослашдан иборат.

Техноген цивилизация даврида инсон онги трансформациялашувининг фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муратова Дилдора Абдуманапова
Год издания:
2020
Номер УДК:
1:316.6:159.922(575.1)
Дата создания:
2020-12-15 12:16:11
Тадқиқотнинг мақсади техноген цивилизация инсоннинг прагматик эҳтиёжларига жавоб сифатида пайдо бўлганлигини ва унинг жамият ривожига таъсирини асослашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит