Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Талаба-ёшларда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлашнинг долзарблиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сиддиков Б., Омонов Ш.
Дата создания:
2019-02-12 10:48:37
Мазкур мақолада ёшлари мураккаб ғоявий омиллар ва уларнинг тўқнашувлари шароитида ўқувчи-ёшларда мафкуравий иммунитетни ҳосил қилиш йўллари берилган.

Falsafa asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Suyunov S.X
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ToshDAU
Количество страниц:
120
Дата создания:
2019-01-26 18:37:53
Falsafa asoslari maruzlalar berilgan

Бобораҳим машраб ва xvii-xviii асрларда ижтимоий-ахлоқий фикр ривожи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳошимхонов Мўмин
Год издания:
2018
Номер УДК:
1(09)
Дата создания:
2018-12-28 16:57:23
Тадқиқотнинг мақсади Бобораҳим Машраб ва XVII-XVIII асрларда ижтимоий-ахлоқий фикр ривожини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш асосида Шарқ мутафаккирлари ғояларининг умуминсоний ва инсонпарварлик моҳиятини очиб бериш ва бу ғояларнинг жаҳон фалсафий тафаккури ривожидаги ўрнини ёритишдан иборатдир.

Ҳуқуқий маданият эндоген хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллигига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматюсупов Б.У.
Год издания:
2018
Номер УДК:
09.00.02
Дата создания:
2018-12-12 13:07:28
"Ҳуқуқий маданият" тушунчаси ва унинг эндоген хусусиятларининг фалсафий моҳияти, ҳуқуқий маданиятнинг ривожланиш динамикаси, ички механизмлари, унга доир замонавий ёндашувлар, ҳуқуқдаги эндоген иновациялар ва ҳуқуқий маданиятнинг функционал таҳлилидан иборат

Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошбоев Бобомурот Эшбоевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
1:008 (575.1)
Дата создания:
2018-12-06 16:00:33
Жаҳонда миллий ўзига хосликни асраб-авайлаш нафақат миллатларнинг яшаб қолишини таъминловчи омил, айни пайтда маънавий-ахлоқий муносабатларни тартибга солувчи восита, маънавий жараёнларни юксалтириш усули сифатида тан олинган. Бугунги кунда шиддат билан кечаётган маданий яқинлашув маънавий-ахлоқий қадриятларга, айниқса, халқларнинг миллий характерига таъсир кўрсатмоқда. Натижада, мазкур жараённи фаол бошқаришга интилаётган давлатлар ягона умумжаҳон маданиятини шакллантиришга уринмоқда.

Симметрия ва асимметрия (замонавий фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекпўлатов Улуғбек Раҳматулла ўғли
Год издания:
2018
Номер УДК:
5:1(530.13)
Дата создания:
2018-12-06 15:55:59
Жаҳон цивилизациясининг ҳар қандай босқичида инсоният манфаатлари ўртасидаги симметрия ва асимметрия бирлигини таъминлаш барқарор тараққиёт учун асос бўлган. Инсоният этиёжлари кескин ортиб бораётган тараққиётнинг бугунги босқичида ҳам манфаатлар ўртасидаги симметрия ва асимметрия бирлигига эришиш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Бу эса, симметрия ва асимметрия бирлигини таъминлашнинг янги мезонларини ишлаб чиқиш ҳамда бу жараённи янги босқичга кўтариш заруратини юзага келтирмоқда.

Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминова Зарифа Одиловна
Год издания:
2018
Номер УДК:
1.101.8(575.1)
Дата создания:
2018-12-06 15:50:29
Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, демографик, экологик, ахлоқий бар-қарорлик ва беқарорликлар замирида инсон маънавий борлиғининг ҳилма-хиллиги ётади. Бугунги кунда инсоннинг эҳтиёжларини бундай хилма-хиллиги бир томондан, маънавий соҳадаги флуктуацияни билдирса, иккинчи томондан инсон маънавий борлиғининг мураккаб тизим эканлигидан келиб чиқмоқда. Бундай шароитда инсон феноменига мураккаб система сифатида қараш, уни ўрганишда синергетиканинг ночизиқлилик, ўз-ўзини ташкиллаш-тириш каби асосий тамойилларидан фойдаланиш, унинг моҳиятини янада чуқурроқ англаш, инсон маънавий борлиғини илмий-назарий таҳлил қилиш заруратини туғдиради.

Ислом ҳуқуқшунослигида табиий бойликлардан фойдаланиш тартиботи ва Ўзбекистон қонунчилиги (Бурхонуддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жўраев Й.О.
Дата создания:
2018-12-05 14:11:32
"мақолада Бурхонуддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асаридаги зикр этилган “Ҳосилсиз ерларни ўзлаштириш” ҳамда “Ов қилиш ҳақидаги китоб”ларидаги Ислом ҳуқуқига оид нормалар билан Ўзбекистон Республикасининг ер, сув ва ҳайвонот дунёсидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишга оид нормалар қиёсий талқин қилинган."

Замонавий шарқ фалсафасида экзистенциалистик ғояларнинг вужудга келиш диалектикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шукуров А.
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
67
Дата создания:
2018-12-05 11:20:07
Битирув малакавий ишида замонавий Шарқ фалсафасида экзистенциалистик ғояларнинг вужудга келишида ижтимоий-сиёсий, иқтисодий шароит ва маънавий омилларнинг таъсирини ўрганилган

Проблема свободы в философии плотина


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимджанова Д.
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
72
Дата создания:
2018-12-05 11:17:28
Выпускная квалификационная работа посвящается к изучению к реконструрованию целостную концепцию свободы в системе Плотина.
Сообщить об ошибке Транслит