Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қайта никоҳга кириш мотивациясининг ижтимоий ва этнопсихологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулева Наима
Год издания:
2020
Номер УДК:
Дата создания:
2021-01-05 16:14:00
Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи . . .

Янгиланаётган Ўзбекистонда шахс маънавий маданиятини такомиллаштириш омиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Парпиев Муҳаммаджон Толибович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК:17.022.1:008(575.1)
Дата создания:
2020-12-28 15:07:27
Янгиланаётган Ўзбекистонда шахс маънавий маданиятини такомиллаштириш омилларининг аҳамиятини илмий-фалсафий нуқтаи-назардан очиб беришдан иборат.

Tуризм – маданиятлараро мулоқотни ривожлантириш омили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Музаффаров Асрор Мамалатифович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.48:338.482.22(575.1)
Дата создания:
2020-12-22 15:02:15
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда туризмнинг маданий, интегратив функциясининг маданиятлараро мулоқот воситаси сифатидаги аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ваҳдат ул-вужуд фалсафаси ва унинг Нақшбандия таълимотига таъсири (Ибн ал-Арабий, Муҳаммад Порсо ва Абдураҳмон Жомий қарашлари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмўминов Жаъфар Муҳаммадиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
141.336:28
Дата создания:
2020-12-21 15:16:01
Тадқиқотнинг мақсади Ибн Арабий Ваҳдат ул-вужуд фалсафасининг Нақшбандия таълимотига таъсири ва унинг ҳозирги даврдаги борлиқ ҳақидаги билимлар билан мутаносибилигини очиб беришдан иборат.

Глобаллашув жараёнида инсон ҳуқуқларининг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қандов Баҳодир Мирзаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
341.231.14 342.7
Дата создания:
2020-12-21 12:51:42
Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув шароитида инсон ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлашнинг дунёда тинчликни сақлашга йўналган халқаро аҳамиятини асослашдан иборат.

Бошқарувда аёллар фаоллигининг ижтимоий-психологик хусусиятлари (Тошкент шаҳар туман кенгашлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна
Год издания:
2020
Номер УДК:
159.9.072;159.9.075
Дата создания:
2020-12-18 11:05:58
Тадқиқотнинг мақсади аёлларни бошқарув лавозимларига танлаш ва тайинлашда кадрлар заҳирасини шакллантиришнинг амалий аҳамиятини илмий асослаш, хизматда фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Оилада авлодлараро муносабатларни мустаҳкамлаш: анъанавийлик ва замонавийлик


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зоҳиров Рамиз Турдимуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
01.13.15
Дата создания:
2020-12-15 15:34:36
Тадқиқотнинг мақсади янгиланаётган Ўзбекистон оилавий муносабатларида анъанавий ва замонавий қадриятлар мутаносиблиги авлодлараро ворисийликни таъминлаш омили эканлигини асослашдан иборат.

Техноген цивилизация даврида инсон онги трансформациялашувининг фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муратова Дилдора Абдуманапова
Год издания:
2020
Номер УДК:
1:316.6:159.922(575.1)
Дата создания:
2020-12-15 12:16:11
Тадқиқотнинг мақсади техноген цивилизация инсоннинг прагматик эҳтиёжларига жавоб сифатида пайдо бўлганлигини ва унинг жамият ривожига таъсирини асослашдан иборат.

Демократик жамиятда «Инсон тараққиёти» концепциясининг ижтимоий- фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пулатов Жахонгир Назирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
37.018.1
Дата создания:
2020-12-11 13:07:03
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон шароитида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг «Инсон тараққиёти» концепциясининг фаолият йўналишларини ва инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги ўрнини асослаш ҳамда ривожлантириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда талаба-ёшларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худайбердиев Асомиддин Курбонкулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
101.1:004.056.5-053.81(575.1)
Дата создания:
2020-12-11 13:05:47
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон талаба-ёшлари дунёқарашининг хавфсизлигини таъминлаш, улар фаолиятида билим ва амалиёт уйғунлигига эришишда ахборот технологияларидан оқилона фойдаланишнинг аҳамиятини асослашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит