Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий методологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Яхшиликов Жаҳонгир Жўрабоевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК 1:347(575.1)
Дата создания:
2019-06-19 17:14:15
Тадқиқотнинг мақсади фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий-методологик асосларини синергетик ёндашиш воситасида фуқаролик ҳуқуқига хос бўлган объектив қонуниятларини фалсафий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат.

Шахс экологик дунёқарашини шакллантиришда миллий қадриятларнинг роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Кистаубаев Савлабек Усманович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК:113/119(575.1)
Дата создания:
2019-06-19 17:09:37
Тадқиқотнинг мақсади шахс экологик дунёқарашини миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида шакллантириш тенденциясини белгилайдиган объектив ва субъектив омилларнинг мақомини, функционал аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Кубаева Шоира Тошмуродовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 111:165.5
Дата создания:
2019-06-15 14:51:34
Тадқиқотнинг мақсади ўйин ва инновацион тафаккурнинг онтологик ва эпистемологик томонларини кўриб чиқиш, ўйин феноменининг полифункционал хусусиятларини ҳозирги замон ўйин назариялари асосида, унинг инновацион тафаккурда намоён бўлишининг фалсафий таҳлилини амалга ошириш

ХХ асрнинг 80-йилларида ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар тарихи (Фарғона фожиаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Отабек Одилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
9.(58) (09) (584.4)
Дата создания:
2019-06-11 14:55:57
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср 80-йилларида Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар тарихини Фарғона фожиаси мисолида тадқиқ этиш, уни келтириб чиқарган сабаб ва оқибатларни очиб беришдан иборат.

Модернизация назариялари эволюциясининг фалсафий-концептуал таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хожиев Тунис Нуркосимович
Год издания:
2019
Номер УДК:
1 (09) (584.4)(100)
Дата создания:
2019-06-06 10:34:57
Тадқиқотнинг мақсади модернизация таълимотлари тарихи ва эволюциясини фалсафий–концептуаль таҳлил этган ҳолда Ўзбекистон Республикасида кечаѐтган модернизация жараѐнларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Алишер навоий инсонпарварлик қарашларининг мустақил ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаёти билан уйғунлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Норов Тожи Омонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
301:1:323(575.1)Навоий
Дата создания:
2019-06-06 09:44:30
Тадқиқот предмети Алишер Навоий инсонпараварлик ғояларини ташкил этган ижтимоий-фалсафий мероси ва уларнинг тадқиқи билан боғлиқ ҳамда замонавий Ўзбекистон ижтимоий ҳаѐтини ѐритувчи илмий манбалардан иборат.

Миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тузилмавий-функционал таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сапаров Бердияр Балтабаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
301.1:323 (584.4)
Дата создания:
2019-06-01 12:51:22
Тадқиқотнинг мақсади миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тизимли-функционал таҳлили моҳиятини очиб беришдан иборат.

Глобаллашув шароитида миллий маънавиятга таҳдидлар ва уларни бартараф этиш омиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшчанова Наргиза Рузумбаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
301:1:008 (575.1)
Дата создания:
2019-06-01 12:45:05
Тадқиқотнинг мақсадиглобаллашув шароитида миллий маънавиятга нисбатан юзага келган таҳдидлар, уларнинг намоѐн бўлиш хусусиятларини аниқлаш, уларнинг олдини олиш имкониятларининг ижтимоий-фалсафий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Башоратнинг назарий-методологик асослари ва унинг илмий билишдаги ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамаюсупов Умид Қурбонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
323:008:101.9 (584.4)
Дата создания:
2019-05-31 14:34:10
Тадқиқотнинг мақсади илмий билиш ривожида башоратнинг фалсафий-методологик ўрни ва имкониятларини замонавий концептуал қарашлар асосида тадқиқ ва таҳлил қилишдан иборат.

Экологик хавфсизликни таъминлаш тизимининг институционал ва функционал интеграцияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрагимова Найира Анваровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
577.3.355(575.1)
Дата создания:
2019-05-31 14:19:59
Тадқиқотнинг предмети миллий экологик хавфсизликни таъминлаш институционал тизими самарадорлигини оширишнинг ижтимоий сиёсий омилларидан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит