Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Korxona menejmentida axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-05-08 13:33:41
Ushbu qo'llanmada Korxona menejmentida axborot texnologiyalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Информационные технологии менеджмента предприятия. Методическое пособие.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-05-08 13:29:23
эта статья содержит информацию о Информационные технологии менеджмента предприятия. Методическое пособие.

Маълумотлар тузилмаси фанини ўргатувчи дастур яратиш.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Курбанова Лола.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
45
Дата создания:
2019-04-05 15:44:02
Mazkur bitiruv malakaviy ishida “Ma’lumotlar tuzilmasi fanini o’rgatuvchi dastur yaratish” mavzusini o’qitish jaroyoni computer dasturlari yordamida talabalarga tushuntirish masalasi ko’rib chiqilgan.

Веб технологияга асосланган талабанинг шахсий қиёфасини аниқлаш дастури.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рустамова Шахноза.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
91
Дата создания:
2019-04-05 15:40:08
Talaba Rustamova Shahnoza tomonidan yaratilgan “Web texnologiyaga asoslangan talabaning shaxsiy qiyofasini aniqlash dasturi” esa bunday muammolarni yechimi bo‘la oladi. Psixodiagnostik va psixokoreksion ishlar olib boriladi. Pirovard natijada yoshlarda sog‘lom turmush tarzi madaniyati amaliy shakllantiriladi va rivojlantiriladi. Olib boriladigan psixologik tashxis ishlari, o‘tkaziladigan treninglar, ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishga qaratiladi.

Нейрон тўрлари ва ундан ўқув жараёнида фойдаланиш муаммолари.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-04-05 11:35:24
Mazkur uslubiy qo’llamada ta’lim jarayoni uchundolzarb bo’lgan muammolardan biri kutarilgan va uni yechimini toishning yangicha varianta keltirilgan. Oliy ta’lim tizimida mutaxasislarnisifatli tayyorlash uchun o’qitishning turli modellaridan foydalanamiz.

Таълимда ахборот технологиялари.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Балтаева Ирода.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
39
Дата создания:
2019-04-05 11:31:38
Ushbu ma’ruzalar matni tayyorlashda maruzalarni 5111900-“Pedagogika va psixologiya” ta’lim yonalishi talabalari uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturning rejasi asosida nazariy jihatdan to’la yoritilgan bo’lib, adabiyotlardan va internet tarmog’ida olingan ma’lumotlardan keng foydalanilgan.

Таълимда ахборот технологиялари.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Раҳимбоева Муҳаббат.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
51
Дата создания:
2019-04-05 11:26:00
Ushbu ma’ruzalar matni tayyorlashda maruzalarni 5111700-“Boshlang’ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish” ta’lim yonalishi talabalari uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturning rejasi asosida nazariy jihatdan to’la yoritilgan bo’lib, adabiyotlardan va internet tarmog’ida olingan ma’lumotlardan keng foydalanilgan.

Kompyuter grafikasi va web dizayn


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Toyirov Akbar Xasanovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
125
Дата создания:
2019-03-24 12:40:55
Zamonaviy axborot kommunikatsion tеxnologiyasining va ularni amalga oshirish vositalarini juda tеz rivojlanishi axborot jamiyatning shakllanishini oldindan bеlgilab bеradi. Bunday jamiyatda inson faoliyatining hamma sohalarida mеhnat qilayotganlarning mutlaq ko’pchiligi axborotlarni ishlab chiqish, saqlash, qayta ishlash va uning eng yuqori shakli bilimlarni tarqatish bilan shug’ullanadi. Bu sohada Intеrnеt tеxnologiyalari muhim rol o’ynaydi.

Laminar chegaraviy qatlam muammosi va uni sonli modellashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Shonazarov Soatmurot Qulmurodovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
88
Дата создания:
2019-03-24 12:26:24
XIX asr oxirida suyuqliklar harakati to`g`risidagi fan bir – biri bilan o`zaro bog`liq bo`lmagan ikkita tarmoqqa ajraldi. Bir tomondan, ishqalanishsiz suyuqlik harakatini tavsiflovchi Eyler tenglamalaridan kelib chiqqan tadqiqotlarni o`z ichiga olgan Nazariy gidrodinamika yo`nalishi.

Бошланғич синф математика дарсларида ахборот технологияларидан фойдаланиш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бозорова Муслима Қодировна
Дата создания:
2019-03-24 12:10:07
Ахборот технологиясининг назариясига кўра “Ахборот тушунчаси-бу (лотинча “информацион” тушунтириш, хабар бериш) кибернетиканинг асосий тушунчаларидан бири бўлиб, хабар, маълумот кўрсаткичлар мажмуасидир” -деган таърифни англатади.
Сообщить об ошибке Транслит