Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI FANIDAN


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M. Sidiqov
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 13:59:46
Axborot majmuasida kompyuter grafiklarining o‘rni, ahamiyati va mohiyatini. Kompyuter grafikasini fan sifatida umumiy tushunchasi."Kompyuter grafikasi va dizayn" fanining "Informatika o'qitish metodikasi" yo‘nalishiga mosligi bundan tashqari boshqa kurslari bilan o‘zaro bog‘liqligdadir. Veb saxifa xosil qilishni sodda ko'rinishlari keltirib o'tilgan

Maxsus-fanlarni-o`qitish-metodikasi-fanini-o`rgatuvchi-elektron


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xomidova. S
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 11:13:58
«Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi» fanidan elektron o`quv – uslubiy kompleks yaratishga bag`ishlangan bo`lib, kirish, 3 ta bob, 9 ta paragraf, xulosa, foydalangan adabiyotlar va ilova qismidan iborat.

Maktab-fizika-kursida -virtual-laboratoriyalarni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xakimova . O`
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 11:09:28
Fizika fanlarini o`qitish jarayonida o`quvchilar o`quv – biluv faoliyatini faollashtirishga yordam beradigan, egallangan nazariy bilim va ko`nikmalarni amaliy virtual laboratoriyalar orqali mustahkamlash uchun zamonaviy pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish haqida tushunchalarga ega bo`lish..

Informatika fanini o’qitishda innovatsion uslublarni ishlab chiqish va ularni dars jarayoniga tadbiq etish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ashurova. G
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 11:02:00
Bitiruv malakaviy ishi kirish qismdan boshlanib uchta bobdan tashkil topgan. Birinchi bobida informatikani o’qitishda innovatsion uslublar, informatika fanini o’qitishda qiziqtiruvchi o’yinlar texnologiyasi hamda informatika fanini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish to’g’risida ma’lumot berilgan.

Dasturlash tillari fanidan multimediali elektrоn o’quv-uslubiy majmua yaratish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Matn, tasvir, оvоz va videоlar bilan ishlashda AutoPlay Media Studio 8 dasturining imkоniyatlarini tadqiq qilindi, AutoPlay Media Studio 8 dasturida “Dasturlash tillari” fanining elektrоn o’quv uslubiy majmuasi yaratildi.
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 11:00:12
Matn, tasvir, оvоz va videоlar bilan ishlashda AutoPlay Media Studio 8 dasturining imkоniyatlarini tadqiq qilindi, AutoPlay Media Studio 8 dasturida “Dasturlash tillari” fanining elektrоn o’quv uslubiy majmuasi yaratildi.

SQL tilini o‘qitishda usulbiy xususiyatlar taxlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Djuraboyeva (Sobirova) G
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 10:58:24
SQL tilini o‘qitishda usulbiy xususiyatlar tahlili muammosiga bag‘ishlangan pedagogik va metodik adabiyotlardagi ma’lumotlarni nazariy jihatdan tahlil qilish; nazorat va baholash; tajriba-sinov; pedagogik monitoring; qiyosiy taqqoslash; tadqiqot natijalarini umumlashtirish, kuzatish, suhbat, test metodlari, olingan natijalarni qayta ishlash uchun matematik statistika metodlari qo‘llanildi.

Algоritmlar fanidan multimediali elektrоn o’quv-uslubiy majmua yaratish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Оmоnjоnоva (Nоrmatоva) Sh
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 10:56:46
Ushbu bitiruv malakaviy ishi kirish qismi, 2 ta bоb, 8 ta paragraf, xulоsa va fоydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan ibоrat. Bitiruv malakaviy ishining asоsiy qismi 54 varoq mashina matnida yoritib berilgan.

Ma`lumotlarni qayta ishlovchi tarmoqli protsessorlarni modellash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Toshlonova O
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 10:52:10
Mazkur bitiruv malakaviy ishi Ma’lumotlarni qayta ishlovchi tarmoqli protsessorlarni modellashga bag‘ishlangan bo‘lib, kirish qismi, o’nta paragrafni o’z ichiga olgan to’rtta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

Kasb-hunar kollejlarida “Ofis dasturlari va ularning imkoniyatlari” bobini o‘qitishda innovatsion usullardan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Majidova (Qosimjonova) G
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 10:39:50
Kasb-hunar kollejlarida «Ofis dasturlari va ularning imkoniyatlari» bobini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarni ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirilgan xulosalar chiqarish

"Web Builder дастури имкониятларини ўрганиш бўйича мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xakimov S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
44
Дата создания:
2018-08-08 11:16:28
Ўқув машғулотларини ўтказишда таълим олувчини мустақил фикрлаш ва изланишига ундовчи-йўналтирувчи усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бундай усуллардан фойдаланилганда ўқувчилар мустақил ишлаш имконига эга бўладилар. Бу усулларнинг моҳияти шундан иборатки,бутун ўқув жараёнида ўқувчилар эркин фикрлашга ва мустақил ишлашгайўналтирилади.
Сообщить об ошибке Транслит