Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

"Web Builder дастури имкониятларини ўрганиш бўйича мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xakimov S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
44
Дата создания:
2018-08-08 11:16:28
Ўқув машғулотларини ўтказишда таълим олувчини мустақил фикрлаш ва изланишига ундовчи-йўналтирувчи усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бундай усуллардан фойдаланилганда ўқувчилар мустақил ишлаш имконига эга бўладилар. Бу усулларнинг моҳияти шундан иборатки,бутун ўқув жараёнида ўқувчилар эркин фикрлашга ва мустақил ишлашгайўналтирилади.

"ISpring QuizMaker dasturida Web dasturlash fanidan tеstlar komplеksini ishlab chiqish"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xolmirzaev O'
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
47
Дата создания:
2018-08-08 11:14:07
Bitiruvmalakaviy ishi mavzusida kеltirilgan muammoni hal qilishda asosiy maqsad sifatida o`quvmashg`ulotlarini o`tish samaradorligini oshirish hamda o`quvchilarni ko`roq bilim olishlari va yetukmutaxassis bo`lib yetishlari uchun ularning o`zlashtirgan bilimlarini tеkshirish hamda yetarlisamaraga erishishdan iborat.

"Web дастурлаш фанининг «Web саҳифаларни яратиш ва таҳрирлаш дастурлари» мавзуси бўйича электрон тренажер маҳсулот яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимова М
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
59
Дата создания:
2018-08-08 11:11:40
Келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Web дастурлаш фанининг «Web саҳифаларни яратиш ва таҳрирлаш дастурлари» мавзуси бўйича электрон тренажер маҳсулот яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларни билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда дарс машғулотларини бажаришжараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади.

"Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш тизимини яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимова Д
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
44
Дата создания:
2018-08-08 11:08:40
Келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш бўйича янги манба яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларни билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан бирини ўқув жараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади.

"Prezi дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нўмонхонова М
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
41
Дата создания:
2018-08-08 11:05:47
"БМИнинг мақсади ва вазифалари (самарадорлигини ошириш, сифатини яхшилаш). Юқорида келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Prezi дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали қўлланма яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларини билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан бири модулли ўқитиш технологиясини ўқув жараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади."

"Dasturlash fanining “Algoritmlar nazariyasi guruh mavzularini o’qitishni yangi pedagogik texnologiya asosida loyihalash”"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Muysinov M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
37
Дата создания:
2018-08-08 11:02:21
Ushbu bitiruv malakaviy ishi mavzusi Dasturlash fanining “Algoritmlar nazariyasi guruh mavzularini o’qitishni yangi pedagogik texnologiya asosida loyihalash” deb nomlanib, unda amalga oshirilgan ishlar natijasidan kasb-hunar kollejlarida hamda oliy ta’lim muassasalarining Informatika ta’lim yo’nalishlarida mustaqil ta’lim o’rganishni xohlovchi talabalar uchun tavsiya etiladi. Ishda ishlanmalar, taqdimotlar hamda o’z-o’zini tekshirish uchun test savollari keltirib o’tiladi.

Vizual dasturlash tillari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-08-08 10:06:08
Ushbu dastur xalq xo`jaligini turli sohalarida shaxsiy kompyutеrlardan oqilona foydalanish uchun zarur bo`lgan dastur ta`minotlarini yaratuvchi malakali dasturchilar, muxandis-pеdagoglarni tayyorlash asosiy maqsadidan kеlib chiqqan xolda, talabalarni, bo`lajak mutaxassislarni shaxsiy kompyutеrning vizual dastur ta`minotlarini o`rganib yetuk muxandik-pеdagog bo`lishlariga erishishdan iborat.

Phpda dasturlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-08-08 10:03:02
Ushbu o’quv-uslubiy majmuada «PHPda dasturlash» fanini o’qitish bo’yicha ta’lim texnologiyalari, ularni o’quv jarayoniga qo’llash bo’yicha uslubiy tavsiyalar bayon etilgan. Ushbu tavsiyalar didaktik tamoyillar, ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarini o’tish texnologiyalarini ishlab chiqishning usul va vositalari, ularning muhim belgilaridan iborat ta’limni texnologiya qoidalarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan.

Kompyutеr grafikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-08-08 10:01:21
Ushbu o’quv-uslubiy majmuada «Kompyutеr grafikasi» fanini o’qitish bo’yicha ta’lim texnologiyalari, ularni o’quv jarayoniga qo’llash bo’yicha uslubiy tavsiyalar bayon etilgan. Ushbu tavsiyalar didaktik tamoyillar, ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarini o’tish texnologiyalarini ishlab chiqishning usul va vositalari, ularning muhim belgilaridan iborat ta’limni texnologiya qoidalarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan.

Компьютерное моделирование и решения задач электроэнергетических систем


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дата создания:
2018-08-06 15:56:19
Мақолада электроэнергетика тизими масалаларини ечишда компютерли моделаштириш масаласи ифодаланган. Бунда ёпиқ занжирдаги номаълум ток оқими қувватини ҳисоблаш учун MathCAD дастурлар пакетидан фойдаланилган. Бунинг учун Кирхгофнинг бир қанча самарали усуллари қўлланган.
Сообщить об ошибке Транслит