Фильтры

Ta‘limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Gulshod Yunusova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Количество страниц:
275
Номер УДК:
Дата создания:
2021-12-30 16:10:44
Mazkur o’quv qo’llanma “Ta‘limda axborot texnologiyalari” fanini o’qitishda 2020-2021 o’quv yilidan Oliy va o’rta mahsus ta’lim vazirligi tomonidan qo’llashga tasdiqlangan yangi na’munaviy dasturda ko’rsatilgan mavzular mazmunini yoritadi. Fanni o’qitishda audiokommunikatsion texnologiyalarini qo’llashga oid dasturiy vositalarga bag’ishlangan bo’lib, o’qituvchi, talabalar uchun dasturlarda ishlashga ahamiyatga ega bo’lgan materiallardan iborat.

Ta’limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G.N.Yunusova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Количество страниц:
316
Номер УДК:
Дата создания:
2021-12-30 16:10:45
Ma’lumot-bu bizning sezgi organlarimiz:Tam, hid bilish orqali, sezish, his qilish orqali o’rab turgan borliq haqidagi ma’lumot olish bo’libolingan ma’lumot biz uchun uning qadri qimmati va bahosi bilan, yangiligi bilan, zarurligi bilan ajralib tursa, u axborotga aylanadi. Axborot ishonchli, ihcham, tushunarli, barqaror, mazmundor, uzlikli, biz uchun zarur bo’lishi kerak.

Scratch dasturi orqali dasturlashtirishni uzluksiz ta’lim bosqichlarida o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Автор:
Gulshod Yunusova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Количество страниц:
97
Номер УДК:
Дата создания:
2021-12-30 16:10:47
Ushbu o’quv qo’llanma 9 yoshdan toki 16 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun mo’ljallangan bo’lib, undan maktab oquvchilari, dasturlashni Scratchda o’rganmoqchi bo’lgan bolalar, ularning ota-oanalari hamda talabalar, bakalavr talabalari, magistrlar, ilmiy izlanish olib borayotganlar, bo’lajak mutahassislar, qo’shimcha ta’lim darslarida va to’garak darslarida foydalanisjlari mumkin.

Python dasturlash (1-qism)


  
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Автор:
Gulshod Yunusova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Количество страниц:
153
Номер УДК:
Дата создания:
2021-12-30 16:10:48
Ushbu kitob bolalarni Python dasturlashtirishni o’ynab o’rganishga mo’ljllangan. Ota va onalari bilan bolalarni o’rganishi tavsiya etiladi. 5-8 yoshli iqtidorli bolalar hamda 9 yoshdan kattta bolalar uchun mo’ljallangan.

Qurilishda axborot texnologiyalari (II qism)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.A.Niyazova
Дата создания:
2021-12-23 17:29:03
Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha bilimlarning nazariy asoslarini, arxitektura-qurilish sohasida zamonaviy AKT hamda dasturiy va texnik vositalardan foydalanish tamoyillarini o‘rgatish hamda amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

Qurilishda axborot texnologiyalari (I qism)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.A.Niyazova
Дата создания:
2021-12-23 17:24:46
Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha bilimlarning nazariy asoslarini, arxitektura-qurilish sohasida zamonaviy AKT hamda dasturiy va texnik vositalardan foydalanish tamoyillarini o‘rgatish hamda amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

O‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarida dasturlashni o‘qitish va amaliy dasturlar ishlab chiqish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Madaminov U.A., Urazimbetov J.T., O‘razboyev N.U.
Дата создания:
2021-12-17 11:33:31
Ushbu maqolada o‘rta maxsus ta’limi va Oliy ta’lim muassasalarida dasturlashni o‘rgatish bo‘yicha bugungi kunning ilg’or pedagogic texnologiyalaridan va zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalangan holda olib borish yoritilgan.

Kompyuter grafikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Alimov F., Rixsiboev X., Tursunov S., Xodjaeva U., Rixsiboev T.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Tafakkur qanoti
Количество страниц:
302
Номер УДК:
515(075)
Дата создания:
2021-12-03 16:40:37
Ushbu o’quv darslik O’zR OO’MTV tomonidan «Kompyuter grafikasi» fani uchun pedagogik va texnik OTM ta’lim yo’nalishlari bo’yicha 2016 yilda tasdiqlangan dastur asoosida yozilgan. Unda zamonaviy grafik dasturlar to’g’risida umumiy ma’lumotlar, loyihalash ishlari avtomatlashtirilgan xalqaro standarti hisoblangan AutoCAD dasturida ikki va uch o’lchamli predmet va buyumlarni kompyuterda modellash metodikasi ishlab chiqilgan.

Информационные технологии в медицине


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ашуров Жасур Джураевич
Дата создания:
2021-11-11 14:07:35
Учебно-методической комплекс соответствует учебной программе одноименного курса. В учебно-методическом комплексе приведени силабус, структура и тематический план модулья, а также изложены тексты лекций (часть I) и задания для практических занятий (часть II). В нем также приводится, технологическая карта и модель каждого занятия, а также тестовые вопросы предназначенные для промежуточного и итогового опроса.

Инновационные технологии


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ашуров Жасур Джураевич
Дата создания:
2021-11-11 14:05:23
Тематика лекций соответствует учебной программе одноименного курса. В сборнике приведени силабус, структура модулья, а также изложены тексты лекций. В нем также приводится, технологическая карта и модель каждого занятия.
Сообщить об ошибке Транслит