Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Issiqlik o‘tkazish tenglamasini C++ tilida vizuallashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Temirov O
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
70
Дата создания:
2019-11-04 15:00:42
Pаrаbolik tipdаgi differensiаl tenglаmаlаrgа keltirilаdigаn mаsаlаlаr, xususаn issiqik o‘tkаzish mаsаlаlаrini xаl etishdа kompyuter imkoniyаtlаridаn foydаlаnish, bundа mаsаlаlаrning yechimlаrini sonli usullаr yordаmidа аniqlаsh, аniq vа tаqribiy yechimlаr orаsidаgi xаtoliklаrni bаholаsh, yechimlаr grаfiklаrini kompyuter yordаmidа tаshkil etishni o`rgаnish muhim аhаmiyаt liligi.

Algoritmlarning evristik prinsiplari va obrazlarni tanish masalalarida alomatlarning informatsion ahamiyatini aniqlashning dasturiy tizimi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jamolov O
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
90
Дата создания:
2019-11-04 14:59:14
Ma’lumki, so‘nggi yillarda informatsion va kommunikatsion texnologiyalarning keskin rivojlanishi zamonaviy dasturiy mahsulotlarni yaratish va takomillashtirishga bo‘lgan talabni orttirib bormoqda. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarning inson faoliyatining turli sohalarida, aqliy hamda jismoniy ishlarini mukammal, tezkor bajarilishini ta’minlaydi. Hozirgi kunda bu borada intellektual tizimlar , ma’lumotlarni intelektual tahlil qilish (Data Mining), axborotlarga ishlov berish tizimlarda bilim va qonuniyatlarni izlash, timsollarni aniqlash kabi yo‘nalishlarining katta ma’lumotlar masalalarini yechishga mo‘ljallangan usul va algoritmlar ishlab chiqilmoqda Mazkur tadqiqot ishida turli amaliy sohalarda timsollarni aniqlashga oid masalalarni hal etishda baholarni hisoblash algoritmlarini takomillashtirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Некоторые требования и принципы мобильного обучения


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эшназарова М
Дата создания:
2019-11-04 14:54:44
В статье идёт речь о мобильных технологиях которые отвязывают образование от конкретного учреждения и места: с лекциями, экскурсиями и семинарами можно выезжать туда, где есть бесплатный городской Wi-Fi. Так же расматривается примущества мобильного образования.

Кўп ўзгарувчили ошкор интерполяция формулаларининг қолдиқ ҳадларини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Имомов А
Дата создания:
2019-11-04 14:53:42
Мақолада кoп oзгарувчили функцияларнинг кўп ўлчовли интерполатсияси учун аниқ формулалар муҳокама қилинади. Улар учун қолдиқ шартларнинг баҳоси интерполатсия қилинган функциялар синфига қараб берилади.

Масофали ўқитиш технологиялари ва ташкил қилиш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-11-04 14:43:18
Ушбу услубий қўлланма педагогик кадрларни қайта таёрлаш ва малакасини ошириш институти тингловчилари учун мўлжалланган. Услубий қўлланмада масофали таълим ҳақида маълумот, ривожланиш тариҳи, МТ технология ва услублари ҳамда фойдаланилган адабиётлар рўйҳати кўрсатилган.

Ta'limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-11-04 14:36:14
Ushbu Amaliy mashg`ulot bo’yicha uslubiy qo’llanma barcha ijtimoiy - gumanitar soha bakalavr yo`nalish bakalavrlarning o`quv rejalaridagi «Ta’limda axborot texnologiyalari» fani dasturiga asosan tuzilgan bo`lib, u butun kurs materialini to`la qamrab olgan. To`plamdagi har bir Amaliy mashg`ulot ishida tuzuvchilar tomonidan mashg`ulotning maqsad va vazifalari, kerakli vosita va tushunchalar berilganidan so`ng bajaruvchiga muayyan(konkret) topshiriq hamda foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati k`orsatilgan.

Информационные технологии в начальных классах


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Отабоева Ф
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
106
Дата создания:
2019-11-04 14:28:59
Данный сборник текстов лекций по дисциплине “Информационные технологии в начальных классах” составлен на основе типовой и рабочей программы. В каждой лекции приведены опорные термины, контрольные вопросы и использованная литература.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari informatika va axborot texnologiyalari darslarida kompyuter monitoridan foydalanish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Lola Isroilova
Дата создания:
2019-10-26 08:57:31
Jamiyatning zamonaviy rivojlanish bosqichi axborot texnologiyalari vositalarining juda tez sur’atlarda rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Axborot texnologiyalari odamlarning hayotini yanada mazmunli, qulay (komfortli) qilyapti, mehnatning sifati va samaradorligini o‘sishiga imkon yaratyapti, hayotni yangi ma’no – mazmun bilan to‘ldiryapti. Axborot texnologiyalari shunchalik chuqur darajada kundalik turmushimizga kirib bordiki, ko‘pchilik odamlar uni oddiy, o‘z atrof muhitining odatiy predmeti sifatida qabul qilishadi, ularsiz o‘z hayotini to‘la – to‘kis taavvur eta olmaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan biri monitor hisoblanadi.

Kompozit materiallarning tashqi muhit ta’sirida mexanik xossalarining o‘zgarishini o‘rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umirqulov Qayumjon
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
QDPI
Количество страниц:
101
Дата создания:
2019-10-11 12:11:56
Adobe Flash dasturini o‘qitishning innovatsion metodlarini o‘rganish va ularni takomillashtirish vazifalarini aniqlash, tahlil qilish, o‘qitish samarasini oshirish uchun vazifalarni belgilash

MS ACCESSda jadvallar yaratish” o‘quv modulini o‘qitishni takomillashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To‘xtasinov Maqsadjon Murodjon o‘g‘li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
QDPI
Количество страниц:
91
Дата создания:
2019-10-11 12:10:47
Bu ilmiy ishning yangiligi shundan iboratki, elektronlashtirilgan dars jadvali tizimini qo‘llagan holda oliy ta’lim muassasida amalga oshiriladigan o‘quv mashg‘ulot jadvali tuzish jarayoni avtomatlashtirildi
Сообщить об ошибке Транслит