Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда ижтимоий хизматларни такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тошбоев Бекзод Муроталиевич
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
78
Дата создания:
2019-03-19 11:10:12
Ушбу мақсад аҳоли яшаш турмуш шароитларининг яхшиланиши таълим, соғлиқни сақлаш, маданий - маиший ва бошқа шу каби ижтимоий хизматларнинг амал қилиши билан чамбарчас боғлиқ. Ёхуд замонавий бозор иқтисодиёти шароитида инсоннинг муносиб турмуш тарзи ва фаровонлигини таъминлаш кўрсатилаётган ижтимоий хизматлар хиссасига боғлиқ бўлади.

Касб-ҳунар коллежларида иқтисодий фанлар ўқитилишининг иқтисодий тарбияга таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ахмедова Моҳира
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
57
Дата создания:
2019-03-14 11:28:23
Ўзбекистон Республикасида рўй бераётган инқилобий ўзгаришлар жараёни олий таълим ва ўрта махсус билим юртларида иқтисодий фанларни ўқитиш методи ва уни ислоҳ қилиш, баркамол авлодни иқтисодий тарбиялаш, “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”, “Таълим тўғрисида”ги қонуни бўйича ўргатиш иқтисодий тарбия масалаларига янгича ёндашишни замон талаби тақозо этади.

Касб-ҳунар коллежлари битирувчиларини иш билан таъминлашнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Авруков Юсуфбек
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-03-14 11:26:42
Мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамияти билан интеграциялашуви ва бозор муносабатлари шаклланишида ҳамда таркибий ўзгаришлар рўй бераётган бир пайтда касб-ҳунар коллежлари фаолиятини такомилаштириш ва инсонни ҳар томонлама тараққий этириш беҳад муҳим бўлмоқда.

Миллий ҳисоблар тизими


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ботирова Р.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
130
Номер УДК:
Дата создания:
2019-03-05 14:13:19
Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида олий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш долзарб масалалардан бири сифатида, у барча фанлар бўйича халқаро талаб ва андозаларга тўла жавоб берадиган намунавий дастурларни яратишни тақозо этади. Хусусан, “Миллий ҳисоблар тизими” фанининг асосий вазифаларидан бири бу республика иқтисодиёти, унинг тузилмалари ҳолати ва ривожланиш қонуниятларини ҳар томонлама батафсил ёритиб бериш ҳисобланади.

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит


  
- -1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Юнусов М., Холмирзаев У.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
120
Номер УДК:
Дата создания:
2019-03-05 14:10:19
Ушбу фан хўжалик юритувчи субъектлар молиявий – хўжалик фаолиятини тубдан янгилаш, уларни оқилона бошқаришда бошқарув қарорларини қабул қилиш, уларнинг фаолиятини тўлиқ акс эттирувчи ишончли ва барқарор ахборот маълумотларни йиғиш, тўплаш қайта ишлаш орқали ҳисобварақларда икки ёқлама акс эттириш орқали бухгалтерия ҳисоби ҳамда ҳисоботларини тузиш каби масалаларни қамраб олади.

Асосий воситаларни таъмирлаш харажатларининг ва уларнинг бухгалтерия ҳисоби мавзусинимуаммоли маъруза усулида ўқитиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Неъматов
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-03-05 09:52:36
Битирув малакавий ишида “Асосий воситаларни таъмирлаш харажатларининг ва уларнинг бухгалтерия ҳисоби мавзусинимуаммоли маъруза усулида ўқитиш янги педагогик технологияларни қўллаш масалаларини ўрганиб чиқилган.

“Sarf хarajatlar va fоyda” mavzusini o’qitishda grafik оrganayzеrlardan fоydalanishning afzalliklari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tursunоv Elbеk Mansurоvich
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-11-21 15:30:20
"Hоzirda tеz o‘sib bоrayotgan glоbal aхbоrоtlashgan jamiyatda, ta‘lim muassasalarida rеprоduktiv ta‘limdan shaхsni har tоmоnlama rivоjlantiradigan ta‘limga e‘tibоr kundan-kunga оrtib bоrmоqda"

“Sarf хarajatlar va fоyda” mavzusini o’qitishda grafik оrganayzеrlardan fоydalanishning afzalliklari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tursunоv Elbеk Mansurоvich
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-11-21 15:30:13
"Hоzirda tеz o‘sib bоrayotgan glоbal aхbоrоtlashgan jamiyatda, ta‘lim muassasalarida rеprоduktiv ta‘limdan shaхsni har tоmоnlama rivоjlantiradigan ta‘limga e‘tibоr kundan-kunga оrtib bоrmоqda"

Бошқарув ҳисобида бюджетлаштириш методологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махсудов Бегматжон Юлдашалиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 336.1:657.01
Дата создания:
2018-04-16 10:30:19
Жаҳон иқтисодиёти ўсиш суръатларидаги беқарорликнинг олдини олиш, унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишга таъсирини юмшатишда бошқарув ҳисобида бюджетлаштириш жараёнларининг самарали ташкил этилиши муҳим аҳамият касб этади. Халқаро амалиёт таҳлилига кўра, Европанинг ривожланган давлатларида бухгалтернинг функциясига нафақат ҳисоб юритиш, балки cегментлар бўйича даромад ва харажатлар сметасини тузиш, калькуляциялаш, истиқболни башорат қилиш каби вазифалар ҳам юклатилиб, халқаро тажрибада фирма ва компаниялар бухгалтерия ҳисоби соҳасидаги иш вақтининг 90 фоизини бошқарув ҳисобини ташкил этиш ва юритишга сарфлайдилар.

Нодавлат нотижорат ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳожиев Мехриддин Сулаймонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
657.2(575.1)
Дата создания:
2018-03-06 18:26:22
Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлан¬тиришда нодавлат нотижорат ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва уни такомиллаштиришда аниқланган муаммоларни бартараф этиш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Сообщить об ошибке Транслит