Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботнинг ўтмиши, бугуни ва келгуси тараққиёт йўли


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Н. Ташназаров
Дата создания:
2019-06-25 15:52:50
Мамлакатимизда замонавий инновацион тараққиёти турли касбларда унинг мазмун моҳиятини, функциясини замон талабларига мувофиқлаштиришни талаб этмоқда. Бухгалтерия ҳисоби ўзининг маълумотларни тўплаш, баҳолаш, ишлов бериш, счётларни юритиш, ҳисобот тузиш каби функцияларини ахборот технологияларига узатади.

Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси субъектлари фаолияти аудитининг ахборот манбаларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
К.Б. Уразов
Дата создания:
2019-06-25 15:49:11
Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасига кирувчи корхоналарда аудитнинг ахборот манбаларини ташкил қилувчи айрим меъёрий ҳужжатлар, шунингдек юз берган хўжалик операцияларга гувоҳлик берувчи бошланғич ҳужжатларнинг таҳлили уларни такомиллаштириш заруратлари мавжудлигини кўрсатмоқда.

Соғлиқни сақлаш соҳаси хусусий сектори субъектларида аудитнинг долзарб масалалари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
К.Б. Уразов профессори, и.ф.д., З.Эшпулатова магистранти
Дата создания:
2019-06-22 14:21:32
Республикамизда ишлаб чиқариш тармоқлари билан бир қаторда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантириш устувор вазифалардан ҳисобланади.

Улгуржи савдо корхоналарида бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг долзарб масалалари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
проф К.Б.Уразов, Х.Ў. Пўлатов. СамИСИ магистранти.
Дата создания:
2019-06-22 14:13:01
Улгуржи савдонинг иқтисодиётда тутган ўрни шундаки, у орқали мамлакатимизда ҳамда хорижий мамлакатларда яратилаётган товар-моддий бойликлар йирик партияларда ички ва ташқи бозорларга етказилади, шу асосда корхоналар ва аҳолининг товарларга бўлган истеъмол талаблари қондирилади.

Улгуржи савдо корхоналарида аудиторлик текширувларини ўтказиш хусусиятлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
проф К.Б.Уразов, Х.Ў. Пўлатов СамИСИ магистранти
Дата создания:
2019-06-22 14:01:07
Аудиторлар текширув олдидан текширилаётган улгуржи савдо корхонасининг мажбурий ёки ташаббусли аудиторлик текшируви субъектига тегишлилигини билишлари муҳим аҳамият касб этади.

Аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда ижтимоий хизматларни такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тошбоев Бекзод Муроталиевич
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
78
Дата создания:
2019-03-19 11:10:12
Ушбу мақсад аҳоли яшаш турмуш шароитларининг яхшиланиши таълим, соғлиқни сақлаш, маданий - маиший ва бошқа шу каби ижтимоий хизматларнинг амал қилиши билан чамбарчас боғлиқ. Ёхуд замонавий бозор иқтисодиёти шароитида инсоннинг муносиб турмуш тарзи ва фаровонлигини таъминлаш кўрсатилаётган ижтимоий хизматлар хиссасига боғлиқ бўлади.

Касб-ҳунар коллежларида иқтисодий фанлар ўқитилишининг иқтисодий тарбияга таъсири


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ахмедова Моҳира
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
57
Дата создания:
2019-03-14 11:28:23
Ўзбекистон Республикасида рўй бераётган инқилобий ўзгаришлар жараёни олий таълим ва ўрта махсус билим юртларида иқтисодий фанларни ўқитиш методи ва уни ислоҳ қилиш, баркамол авлодни иқтисодий тарбиялаш, “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”, “Таълим тўғрисида”ги қонуни бўйича ўргатиш иқтисодий тарбия масалаларига янгича ёндашишни замон талаби тақозо этади.

Касб-ҳунар коллежлари битирувчиларини иш билан таъминлашнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Авруков Юсуфбек
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-03-14 11:26:42
Мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамияти билан интеграциялашуви ва бозор муносабатлари шаклланишида ҳамда таркибий ўзгаришлар рўй бераётган бир пайтда касб-ҳунар коллежлари фаолиятини такомилаштириш ва инсонни ҳар томонлама тараққий этириш беҳад муҳим бўлмоқда.

Миллий ҳисоблар тизими


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ботирова Р.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
130
Номер УДК:
Дата создания:
2019-03-05 14:13:19
Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида олий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш долзарб масалалардан бири сифатида, у барча фанлар бўйича халқаро талаб ва андозаларга тўла жавоб берадиган намунавий дастурларни яратишни тақозо этади. Хусусан, “Миллий ҳисоблар тизими” фанининг асосий вазифаларидан бири бу республика иқтисодиёти, унинг тузилмалари ҳолати ва ривожланиш қонуниятларини ҳар томонлама батафсил ёритиб бериш ҳисобланади.

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Юнусов М., Холмирзаев У.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
120
Номер УДК:
Дата создания:
2019-03-05 14:10:19
Ушбу фан хўжалик юритувчи субъектлар молиявий – хўжалик фаолиятини тубдан янгилаш, уларни оқилона бошқаришда бошқарув қарорларини қабул қилиш, уларнинг фаолиятини тўлиқ акс эттирувчи ишончли ва барқарор ахборот маълумотларни йиғиш, тўплаш қайта ишлаш орқали ҳисобварақларда икки ёқлама акс эттириш орқали бухгалтерия ҳисоби ҳамда ҳисоботларини тузиш каби масалаларни қамраб олади.
Сообщить об ошибке Транслит