Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мис ва молибден ионларига танловчан бўлган анионитларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Юлдашев Алишер Алимджанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК. 661.182.547.721
Дата создания:
2019-07-08 11:05:42
Бугунги кунда саноатни жадал ривожлантириш, экологик муаммоларни ҳал этиш, рақобатбардош ва экологик тоза маҳсулотларни ишлаб чиқаришда замонавий технологияларни қўллаш тобора долзарб масалага айланиб бормоқда. Охирги йиллар давомида янги ишланмалар орқали инновацион ёндашув асосида саноатга зарур бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ошмоқда. Бу технологияларда кимёвий фаол моддалар қўллаш орқали оқава сувларни тозалаш учун катионит ва анионитларни яратиш, уларнинг физик-кимёвий, адсорбцион хоссаларини янада яхшилаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Озонга хавфли бўлган фреон-12 ўрнига маҳаллий хом-ашё асосидаги озонга хавфсиз фреонга алмаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Гаппарова Зулфия Хуршидовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК. 621.564
Дата создания:
2019-07-08 11:00:33
Дунёда озиқ-овқат саноатининг барча сохаларида совитгичларнинг кенг қўлланилиши, ишлаб чиқариш ритмиклигини, асосий фондлардан оқилона фойдаланилишини, озуқа махсулотларининг сифатини сақлаб қолинишини таъминлайди. Аммо ушбу совитгичларда ишлатиладиган фреон-12 совитиш агентлари озон қатламини емирувчи модда ҳисобланади. Озон қатламини мунтазам емириб борилиши турли иқлим ўзгаришларига олиб келади. Шу сабабли экологик зарарли бўлган озонга хавфли фреон-12 совитувчи агентини бошқа безарар реагентга ўзгартириш муҳум аҳамиятга эгадир.

Композицион сорбентлар билан табиий ҳамда иккиламчи газларни олтингугурт бирикмаларидан тозалаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Арипджанов Ойбек Юсупджанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК66.074+663.541.12
Дата создания:
2019-07-05 20:14:15
Дунё миқёсида нефт ва газларни таркибидаги нордон газлардан тозалашда табиий, органоминерал, синтетик ва композицион сорбентлардан фойдаланилди, уларнинг ишлаб чиқариш йилдан-йилга ошиб бормоқда. Шулардан 55% табиий ва саноат ишлаб чиқаришида ҳосил бўлувчи газларни олтингугурт сақловчи органик бирикмалар, меркаптанлар, карбонилсульфид, углерод дисульфиди ва таркибида бошқа олтингугурт сақловчи бирикмалардан тозалаш мақсадида ишлатилади. Шу билан бирга бу сорбентларни янги композицион универсал авлодини ва уларни олиш, ишлатилиш технологияларини ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Камёб ер элементлар, графит ва талькли хомашёлар асосида оловбардош материаллар ва композитлар ишлаб чиқаришнинг технологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бабахановa Зебо Абдуллаевнa
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК 666.3/7:622.7
Дата создания:
2019-07-05 20:11:55
Ҳозирги кунда дунё бўйича оловбардош материаллар кимё, металлургия, машинасозлик, самолётсозлик, космонавтика, ички ёнув двигателлари, озиқ-овқат, нефт-газни қайта ишлаш ва бошқа саноат соҳаларида кенг кўламда қўлланилмоқда. Шу билан бирга оловбардош материалларнинг юқори ҳарорат, динамик кучлар, органик ва ноорганик эритувчиларга, юқори босимга чидамли наноструктурага эга бўлган янги таркиби ва олиш технологияларини яратиш алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Гетероген каталитик усулда ацетилен спиртлари синтези ва уларнинг хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Умрзоқов Абдулла Тоштемирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК.547.312.281.546.56.73.74.87
Дата создания:
2019-07-03 20:31:10
Бугунги кунда дунёда ацетилен ҳосилалари, жумладан, ацетилен спиртлари ва диоллари қишлоқ хўжалигида ўсимликлар ўсишини бошқариш, пестицидлар ва дефолиантлар олишда, кимё, нефт ва газни қайта ишлаш саноатларида коррозияга қарши ингибиторлар, тиббиёт ва фармацевтика соҳасида ярим маҳсулотлар ва биологик фаол моддалар сифатида кенг қўлланилиб келинмоқда. Ацетилен ва карбонилли бирикмалар асосида гетероген каталитик усулда ацетилен спиртлари ҳамда диолларини синтез қилиш ва технологияларини яратиш ҳамда амалиётга қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

O'simlik moylaridan ozuqaviy salomas olish borasida tadqiqotlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kurayazov Zarifboy
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
86
Дата создания:
2019-06-27 15:35:58
Magistrlik ishida o'simlik moylaridan ozuqaviy salomas olish borasida tadqiqotlar keng yoritib berilgan.

Mahalliy xom-ashyo asosida sanitar qurilish keramika mahsulotlari olish imkoniyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Do'schanov San'at
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
113
Дата создания:
2019-06-27 15:18:23
Magistrlik dissertatsiyasida mahalliy xom-ashyo asosida sanitar qurilish keramika mahsulotlari olish imkoniyatlari yoritib berilgan.

Chilpiq koni kvars-kaolinli jinsini boyitish hisobiga yuqori sifatli silikat mahsulotlar olish bo'yicha ilmiy izlanishlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xadjiyev Azamat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
152
Дата создания:
2019-06-27 12:20:27
Mazkur magistrlik dissertatsiyasida chilpiq koni kvars-kaolinli jinsini boyitish hisobiga yuqori sifatli silikat mahsulotlar olish bo'yicha ilmiy izlanishlar yoritib berilgan

Mahalliy mineral xom-ashyolar asosida metall yuzlarni zangdan himoyalovchi silikat emal olish bo'yicha ilmiy izlanishlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Buranova Dinara
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
119
Дата создания:
2019-06-27 12:18:20
Mazkur magistrlik dissertatsiyasida mahalliy mineral xom-ashyolar asosida metall yuzlarni zangdan himoyalovchi silikat emal olish bo'yicha ilmiy izlanishlar keltirib o'tilgan.

Фосфор парчаловчи ризосфера микроорганизмлар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тажиев Анвар
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
147
Номер УДК:
Дата создания:
2019-06-27 11:33:56
Мазкур монография тупроқ, ўсимлик ва микроорганимзларнинг ўзаро муносабати ҳамда улар таъсири остида содир бўладиган микробиологик, биокимёвий, агрономик ва агрокимёвий ҳамда биотехнологик жараёнлар натижасидаги ўзгаришларни тадқиқ қилишга асосланган.
Сообщить об ошибке Транслит