Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Аюб Ғуломовнинг сўз яслиши бўйича қарашлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ж.Абдумаликов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
76
Дата создания:
2020-09-15 11:14:05
Таълим соҳасида қилинаётган барча ислоҳотлар таълим жараёнини тубдан яхшилашга, таълимнинг енг самарали метод ва усулларини ишлатишга ва шу асосда ўқувчининг таълим жараёнининг фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган

Матбуот тилининг тасвирий-таъсирчан воситалари (“Сирдарё ҳақиқати” газетаси материаллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Каттабекова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
38
Дата создания:
2020-09-15 11:11:29
Маҳмуд Қошғарийнинг “Девони луғотит турк” асари ўзбек тилшунослиги тарихидаги энг муҳим манбалардан биридир. Ушбу асарда 6,5 мингдан ортиқ сўзлар изоҳланган. Луғатдаги сўзлар изоҳи учун насрий ёки шеърий изоҳлар келтирилган. Асар ХI асргача бўлган туркий халқлар лингвопоэтикаси ҳақида атрофлича тасаввур бера олади

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Норжигитов Ҳ., Норбоев Ф.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
101
Дата создания:
2020-09-15 11:07:34
Ушбу маъруза матни “Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика” фани ўқув режага киритилган математика, физика ва информатика мутахассисликлар учун мўлжалланган

Nazariy mexanika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Samatov G’
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
165
Дата создания:
2020-09-15 11:04:35
Ushbu o’quv-uslubiy majmua 5140200-fizika bakalavriat ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan. O’quv-uslubiy majmua Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 2019 yil tasdiqlangan nazariy mexanika fani namunaviy dasturi talablari asosida tayyorlangan

Комбинаторика ва графлар назарияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Х.Тўраев, И.Азизов, С.Отақулов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2009
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
254
Номер УДК:
22.141
Дата создания:
2020-09-15 10:55:34
Kitоbdа bаkаlаvrlаr tаyyorlаshdа fizikа tа’limining mаzmuniy hаmdа jаrаyonuаl jihаtlаri qаrаlаdi. Fizikа o’qitish mеtоdikаsining umumiy vа хususiy mаsаlаlаri zаmоnаviy ахbоrоt hаmdа pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrdаn fоydаlаngаn хоldа bаyon etilаdi. Qo’llаnmа fizikа o’qitish bilаn bоg’liq bo’lgаn mutахаssislаrgа mo’ljаllаngаn.

Fizikа o’qitish mеtоdikаsi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
ASHIROV. SH
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
210
Номер УДК:
456
Дата создания:
2020-09-15 10:52:06
Kitоbdа bаkаlаvrlаr tаyyorlаshdа fizikа tа’limining mаzmuniy hаmdа jаrаyonuаl jihаtlаri qаrаlаdi. Fizikа o’qitish mеtоdikаsining umumiy vа хususiy mаsаlаlаri zаmоnаviy ахbоrоt hаmdа pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrdаn fоydаlаngаn хоldа bаyon etilаdi. Qo’llаnmа fizikа o’qitish bilаn bоg’liq bo’lgаn mutахаssislаrgа mo’ljаllаngаn

Физика математика ва информатика


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.Н.Душанбоев
Дата создания:
2020-09-15 10:47:38
Ушбу маколада учта нотўғри теореманинг исботи ва хатолар кўриб чиқилган

Бадиий таржимада лексик-стилистик бўёқдорликни сақлаш муаммолари (А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романининг инглизча таржималари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Базаров Зокир Мехрикулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.161. 25 Б 72
Дата создания:
2020-09-15 10:46:33
Тадқиқотнинг мақсади А. Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини инглизча таржималарида лексик-стилистик бўёқдорликни сақлаш муаммоларини ёритишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги лексик дублетларнинг функционал-семантик ва лингвокультурологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Отабек Якубович
Год издания:
2020
Номер УДК:
811-112.4 (инг)
Дата создания:
2020-09-15 10:42:30
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги лексик дублетларнинг структур-семантик, функционал ва лингвокультурологик жиҳатларнинг ўзига хос лингвистик хусусиятларини очиб беришдан иборат бўлиб, у жумладан, лексик дублетларнинг систем-структур, тарихий-этимологик таҳлилларини амалга ошириш ва уларни нутқий истеъмолда қўллаш бўйича тегишли тавсиялар бериш каби масалаларни ўз ичига олади.

Ўзбекистон иқлим шароитида қуёш панелларининг техник характеристикаларини ўзгариш жараёнларини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Комилов
Дата создания:
2020-09-15 10:39:53
Мақолада Наманган вилояти Поп туманида қурилган синов режимида ишлайдиган қуввати 130 кВт бўлган қуёш электр станциясининг хозирги кунда ишлаш фаолияти, қуёш панелларининг техник характеристикалари, жойлашиш тартиби, ишлаб чиқарган электр энергиясининг кунлик, ойлик ва йиллик характеристикалари ва динамикаси, фойдали иш коэффициентининг ўзгаришлари ҳамда деградация жараёнилари ўрганилган. Тажрибалар асосида аниқ натижалар олинган ва илмий хулосалар келтирилган
Сообщить об ошибке Транслит