Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон ёшлари ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг аҳамияти (07.00.04)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидова Сайёра Алишер қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
32.2. C-12
Дата создания:
2020-02-17 14:51:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг намоён бўлиш хусусиятлари ҳамда унинг миллий ўзликни англашга таъсирини очиб беришдан иборат.

Қоракўл қўйлар организмига Ferula assafoetida ўсимлигининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Олимжон Шохонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
636.31:633.88
Дата создания:
2020-02-17 14:46:40
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум ҳудудида кенг тарқалган Ferula assafoetida ўсимлигининг вегетация даврида кимёвий таркибини ўрганиш, ўсимликни пояси ва илдизидан олинган ширасини лаборатория ҳайвонлари ҳамда донини қоракўл қўйлар организмига таъсирини илмий асослаш, шунингдек қоракўл қўйларининг Ferula assafoetida ўсимлигидан заҳарланишининг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишдан иборат.

Олий математикани ўқитишда математик моделлаштириш орқали талаба- ларнинг ўқув кўникмаларини шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сиддиқов Зайниддин Холдорович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378:510:589
Дата создания:
2020-02-17 14:32:31
Тадқиқотнинг мақсади олий математикани ўқитишда талабаларнинг математик моделлаштириш бўйича ўқув кўникмаларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайитқулов Илҳом Абдусаламович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 398.223(=512.133)
Дата создания:
2020-02-17 14:28:57
Тадқиқотнинг мақсади “Темурнома” қиссасининг жанр хусусиятлари, композицион қурилиши, сюжет тузилиши ва унинг асосини ташкил қилувчи соҳибқиронлик тизими тадқиқи орқали асарнинг ўзбек фольклорида тутган ўрнини кўрсатиб беришдан иборат.

Таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўзиев Зафар Болтаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
33.338.3(577.33).
Дата создания:
2020-02-17 13:46:52
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш билан боғлиқ жараёнларни такомиллаштиришга ва шу хизмат эвазига пул тушумини кўпайтиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Содиков Улуғбек Жўраевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.26:371.264(575.1)
Дата создания:
2020-02-17 11:58:17
Тадқиқотнинг мақсади математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Олий таълим муассасаларида “Комплекс бирикмалар кимёси” фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шомуротова Ширин Хажиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378:54:371.3
Дата создания:
2020-02-15 12:33:52
Инновaцион ёндашувлар асосида талабалар¬нинг «Комплекс бирикмалар кимёси» фанига доир назарий, лаборатория, се¬минар ва мустақил таълим материалларни ўзлаштириш фаоллиги ва кўрсат¬кичларини оширишдан иборат.

Олий таълим муассасаларида табиий географик фанларни ўқитиш методикасини медиатехнологиялар асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамроева Феруза Асроровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.191:004 (575.1)
Дата создания:
2020-02-15 12:30:21
Олий таълим муассасаси талабаларига табиий географик фанларни медиатехнологиялар асосида ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштиришдан иборат.

Ғўза ҳосилдорлигига Карбамид–Аммиакли селитра(КАС) ва Карбамид асосида тайёрланган суспензиямеъёрларининг таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Мадинабону Гуламджановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.51/.11:631.811.98
Дата создания:
2020-02-15 10:41:32
Тадқиқотнинг мақсадиТошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитларида етиштирилаётган ғўзанинг “ Наврўз “ навида КАС (карбамид аммиакли селитра) ва карбамид ўғитлари асосида тайёрланган суспензияни ғўзанинг ривожланиш даврларида барги орқали қўллашмеъёрларини, ўсимлик ўсишига ва ривожланишига, пахта ҳосилига таъсирини аниқлашдан иборатдир.

Хавфсизликни таъминлаш тизими моделлари ва давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухтаров Фарруҳ Муҳаммадович
Год издания:
2020
Номер УДК:
004.056(575.1)
Дата создания:
2020-02-14 18:16:30
Тадқиқотнинг мақсади шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини ташқи ахборот тизими хуружи ва таҳдидларидан ҳимоялашнинг моделлари, дастурий воситалари ҳамда давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит