Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Материалшунослик


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Н.Садирова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxMTI
Количество страниц:
255
Дата создания:
2019-12-23 14:08:47
Бугунги кундa мубoлaғaсиз кимё сaнoaтини мaмлaкaтимиз иқтисoдиётини ривoжлaнтиришдaги aҳaмияти oртиб бoрмoқдa. Зaмoнaвий кимё сaнoaтининг xaрaктeрли aлoмaтлaридaн бири oргaник синтeзнинг тeз суръaтлaр билaн ўсишидир. Кимё сaнoaтининг ривoжлaнишини муxим вaзифaлaридaн бири сaнoaтнинг бaрчa тaрмoқлaридa вa турмушдa зaмoнaвий кимё ютуқлaридaн тўлa фoйдaлaнишдир, янги, мукaммaлрoқ вa aрзoн ишлaб чиқaриш вoситaлaри вa xaлқ истeъмoл мoллaри ишлaб чиқaришдир.

Пахтанинг табиий хусусиятларига таъсир қилмасдан майда ифлосликларни тозаловчи қурилмани яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тадаева Елена Владимировна
Год издания:
2019
Номер УДК:
677021152
Дата создания:
2019-11-23 11:51:19
Тадқиқотнинг мақсади тебранма тозалагичнинг янги конструкциясини ишлаб чиқиш йўли билан тозалаш жараёнида пахта хомашёсининг дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлашдан иборат.

Pаxtаning tаbiiy xususiyatlаrigа tаъsir qilmаsdаn mаydа iflosliklаrni tozаlovchi qurilmаni yarаtish vа ishhlаb chiqаrishgа joriy qilish


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Tаdаevа Yelenа Vlаdimirovnа
Год издания:
2019
Номер УДК:
677.021.152
Дата создания:
2019-11-21 16:42:03
Pаxtаning tаbiiy xususiyatlаrigа tаъsir qilmаsdаn mаydа iflosliklаrni tozаlovchi qurilmаni yarаtish vа ishhlаb chiqаrishgа joriy qilish

Машинада терилган ва паст навли пахтани қайта ишлашга тайёрлаш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ғайбназаров Эгамназар Эрйигитович
Год издания:
2019
Номер УДК:
Дата создания:
2019-11-13 17:40:39
Машинада терилган ва паст навли пахтани қайта ишлашга тайёрлаш технологиясини яратиш

Mahsulotlar sifatini aniqlash va sertifikatlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Salimov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
215
Номер УДК:
Дата создания:
2019-06-10 12:02:09
Ushbu darslikda paxta va paxta mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini, paxta mahsulotlarning sifatini baholash, paxtaning namligini aniqlash, paxtaning iflosligini aniqlash, paxtaning sanoat navini aniqlash, paxta tolasining sifatini aniqlash usullari, paxta va uning mahsulotlari uchun davlat standartlari, chigit va momiqning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash usullari, tolali chiqindilar uchun texnikaviy shartlar va mahsulotlarni sertifikatlash bo‘yicha malumotlar keltirilgan.

Тўқув дастгоҳида сифатли тўқима ҳосил бўлишида танда ва арқоқ иплари таранглигининг аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Т.Назарова, Н.Б.Юсупова, Н.Пулатов
Дата создания:
2019-06-03 16:01:22
Мақолада тўқув дастгоҳида шаклланадиган тўқиманинг сифатли чиқиши учун дастгоҳда тахлаш омилларини тўғри ўрнатиш ва тарангликнинг аҳамияти ўрганилган.

Ёнғин ҳавфсизлигини таъминлашда оловбардош матоларнинг тутган ўрни


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.М.Йулдошева, А.С.Рафиков, П.С.Сиддиков
Дата создания:
2019-06-03 16:00:11
Мақолада тўқимачилик материалларининг ёнғин ҳавфсизлиги кўрсаткичларини аниқлашда қўлланиладиган стандартлар тўғрисида маълумотлар берилган.

Оловбардош брезент матоларини ишлаб чиқаришда танда ипларининг мустахкамлигини ошириш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.М.Йулдошева, А.С.Рафиков, П.С.Сиддиков
Дата создания:
2019-06-03 15:58:19
Тўқимачилик материалларининг коллаген асосида янги синтез қилиб олинган композицион аралашма ҳусусиятлари, янги тавсия этилаётган оловбардош матоларнинг ёнғин-техникавий таснифлари ҳамда тажриба синов натижалари келтирилган.

Эшилган комплекс ипларнинг деформацион холатини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Х.Д.Бастамкулова, Х.Алимова, Ж.А.Ахмедов
Дата создания:
2019-06-03 15:53:56
Мақолада ҳом ипакдан тайёрланган эшилган комплекс ипларни буамга боғлиқ ҳода нисбий қайишқоқлик модулини баҳолаш амалга оширилган.

Исследование влияния деформационных свойств пряжи на формоустойчивость трикотажа


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ташпулатова Ситора Садыковна
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
71
Дата создания:
2019-06-03 15:51:39
Целью диссертационной работы является исследование зависимости формоустойчивости трикотажа от свойств применяемой пряжи.
Сообщить об ошибке Транслит