Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Шафтолини қайта ишлаш технологик тизимни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Халилов Мансур
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Самарыанд
Количество страниц:
56
Дата создания:
2018-02-27 10:57:12
Қайта ишлаш саноати халқ хўжалигининг тармоғи сифатида муҳим вазифани бажаради. Маълумки кўпчилик озиқ-овқат маҳсулотлари қишлоқ хўжалигида етиштириладиган маҳсулотлар сифатида йилнинг муайян бир мавсумида етиштирилади. Шу сабабли уларни қайта ишлашни йўлга қўймасдан аҳолини йил бўйи турли маҳсулотлар билан таъминлаш масаласини ҳал этиб бўлмайди

«Пайка металлов» и «Сварка пластмасс и склеивание»


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абралов М.А., Дуняшин Н.С.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2002
Издательство:
Количество страниц:
127
Дата создания:
2018-02-22 15:53:34
Курс «Пайка металлов» по учебному плану читается на 1 семестре магистратуры.В данной работе освещены основные вопросы теории и элементов технологии современных процессов сварки пластмасс и склеивания в объеме не-обходимом для изучения студентами высшего специального за-ведения по специальности магистратуры 5А 522701 «Машины и технология сварочного производства».

Детали машин


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пятаев А.В.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2004
Издательство:
Количество страниц:
247
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-19 12:02:14
Может быть использовано в любом техническом вузе при чтении лекций по курсам «Детали машин», «Прикладная механика», «Техническая механика». Весь учебный материал включает три раздела: расчет на прочность и конструкция механических передач; подшипники, валы и муфты; неподвижные соединения деталей машин.

Qo‘lda yoyli payvandlash jihozlari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M.A. Abralov, Z.D. Ermatov, N.S. Dunyashin
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti
Количество страниц:
344
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 11:54:59
Eramizdan 8–7 ming yil oldin eng sodda payvandlash usullari mavjud edi. Asosan mis buyumlar payvandlanar edi, uni oldindan qizdirib so‘ng bosim bilan payvandlanar edi. Mis, bronza, qo‘rg‘oshin xususiyatli metallardan buyumlar tayyorlashda, o‘ziga xos quyma payvand bilan bajarilar edi. Birikadigan detallar qoliplanib, qizdirilar edi va tutashadigan joyiga oldindan tayyorlangan erigan metall quyilar edi.

Сув ресурсларидан оқилона фойдаланишда замонавий технологияларни жорий қилдишнинг зарурлиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
И.Махкамов, Т.Махмудов
Дата создания:
2017-07-26 13:56:30
Республика дехқончилиги суғоришга асосланган бўлганлиги учун сув ҳам ер каби энг зарур восита ҳисобланади. Қишлоқ ҳўжалигидан олинаётган маҳсулотлар, жумладан, масалан пахта, шоли, сабзавот, маккажўхори, буғдой, арпа, ем-хашакларнинг кўпчилик қисми суғориладиган ерда етиштирилади ва етиштирилаётган ялпи маҳсулотларнинг 95 фоизга яқини суғориладиган ердан олинади. Шунинг учун сувдан қанчалик оқилона ва самарали фойдаланилса, ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ҳажми шунча кўпаяди ҳамда юзага келадиган иқтисодий-экологик муаммоларнинг олдини олишга эришилади.

Bоsmа qоliplаrning аdаdgа chidаmliligini bаhоlаsh mеzоnlаri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
K.Hamroqulova
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-07-26 13:41:10
Bоsmа qоliplаrning аdаdgа chidаmliligini fаqаtginа qоlipning bоsiluvchi vа оrаliq elеmеntlаri hоlаtini miqdоriy bаhоlаshgа imkоn bеruvchi, аdаdni bоsish jаrаyonidа qоlipdаgi vа nusхаdаgi shtriхli vа rаstrli tаsvirlаr ko’rsаtkichini tаqqоslаshgа imkоn bеruvchi tехnоlоgik tizimi аsоsidаginа оb’еktiv bаhоlаsh mumkin.

Avtotransport vositalari ta’sirida shaharlarning atrof muxitini ifloslanishi oqibatida ekalogik muxitining buzilishi


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Азизов Ш.Х., Илмий рахбар: доц. Усмонов Қ.Т.,
Дата создания:
2017-07-04 15:17:42
Shiddat bilan taraqqiy etayotgan zamonda transportsiz rivojlangan jamiyatni tasavvur etib bo’lmaydi. Chunki transport xar qanday mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarinig muhim tarkibiy qismi xamda uzoqni yaqin qiluvchi vosita xisoblanadi

Ta’mirlashdan keyin mashinalarni yig`ish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh. Boltabayev
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-05-27 15:37:05
Yig`ish jarayoni mashinani tayyorlashdagi va ta`mirlashdan keyingi yakunlovchi va eng mas`uliyatli bosqich bo`lib hisoblanadi. Mashinaning uzoq ishlay olishi, unumdorligi hamda ushbu mashinada tayyorlanadigan mahsulotning sifati yig`ish ishlarini sifatli va aniq bajarilishiga bog`liq bo`ladi. Har qanday mashina yig`ma birlikni o`zida namoyon qiladigan yig`ma birlikni tashkil qiluvchi detal va qismlardan tashkil topadi.

Metall qirquvchi dastgohlarning turlari va klassifikatsiyasi, markalanishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.Mashrapova
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-05-27 15:30:39
Mashinasozlik – yangi jamiyatining moddiy texnika bazasini yaratuvchi va mamlakatimizning texnik taraqqiyotini rivojlanishini belgilovchi soha, chunki u sanoatning turil tarmoqlarini yangi texnika, ishlab chiqarish vositalari bilan ta’minlaydi. SHuning uchun mashinasozlik ishlab chiqarishning barcha soxalarining rivojlanishiga katta ta’sir ko’rsatuvchi sanoatning muhim tarmoqlaridan biri bo’lgan holda, uni o’zini rivolantirishga katta e’tibor ko’rsatilib, bu borada Res’ublika ‘rezidentining qator qaror va farmoyishlari qabul qilingan.

Oqiw ustaxanalarinda temirge islew beriw stanoklarinin’ mexanizm zvenolarin u’yreniw


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Muxtarova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Нукус ДПИ
Количество страниц:
55
Дата создания:
2017-05-26 16:33:04
Frezanıń tisler sanı hám diametri artıp barıwı menen wózgermes sharayatda qırındı qalıńlıg’ı kemeyedi, nátiyjede frezanıń kesiwshi qırına tásir yetetug’ın kúshleniw kemeyedi. Nátiyjede frezanıń turaqlılıg’ı hám ruxsat yetilgen kesiw tezligi de artadı.
Сообщить об ошибке Транслит