Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қураны Кәрийм ҳәм ҳәдислердеги әдеп икрамлылық тәрбия ҳаққында


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абаев С., Алламбергенов Е.
Дата создания:
2021-03-31 16:50:16
Мақалада мәдений мийрас системасында диний мийраслардың, әсиресе Ислам дининиң мухаддес дереклери есапланған Қураны Карийм ҳәм ҳәдийслердиң тутқан орнына айрықша тоқталып, олардағы әдеп-икрамлылық тәрбиясы ҳаққындағы тусиниклер менен идеялар кең додаланады ҳәм олардың ҳәзирги тәлим-тәрбия процессиндеги әҳмийети ашып бериледи.Сондай-ак, усы мийраслардың тек ғана диний дереклер ғана емес жоқары дәрежедеги кәмил инсанды тәрбиялайтуғын уллы тәрбия қуралы, улыўма инсаний қәдириятлар екенлиги исенимли дәлилленген.

Қарақалпақ халық дәстаны «Шәрияр»дағы шаңарақ тәлим-тәрбиясы ҳаққында этнопедагогикалық көзқараслар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алламбергенов Е.К.
Дата создания:
2021-03-31 16:48:19
Жас әўладтың рухый ҳәм физикалық раўажланыўында, оларды бәркамал ҳәм ғәрезсиз пикирлейтуғын етип тәрбиялаўда миллий қәдириятлар улкен роль ойнайды. Халық дәстанлары жас әўладта жақсы инсаний пазийлетлерди қарар таптырыўда әҳмийетли қурал болып табылады. Олардағы ҳәр бир сөз, ўақыя-ҳәдийсе, қаҳарманлар образлары халық тәлим-тәрбиясының, оның этнопедагогикалық қарасларын сәўлелендирди. Мақала қарақалпақ халық дәстаны «Шәрияр» мысалында жас әўлад тәлим-тәрбия мәселелери қарап шығылған.

Talabalar bilimini baholash va nazorat qilishda innovatsion xarakterdagi nazorat usullaridan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kudaybergenova T.K.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
53
Номер УДК:
66
Дата создания:
2021-03-31 16:20:30
Bu o’quv metodik qo’llanmada zamonaviy sharoitda nafaqat ta’lim jarayonini tashkil etishda, balki, talabalarning o’quv faoliyatlarini nazorat qilish va baholashda ham innovatsion xarakterga ega vositalardan foydalanish usullarini, shu bilan birga talabalarning o’quv faoliyatlarini nazorat qilish va baholashdan maqsad, reyting tizimi, uning maqsadi, vazifalari, turlari, tartib va mezonlari, innovatsion nazorat turlari, ulardan qachon, qanday foydalanish yo’llari, talabalarning mustaqil ta’limlarini tashkil etishga innovatsion yondoshuvlarni tashkil etish va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda ularning ahamiyati to’g’risida so’z yuritiladi.

Диншунослик


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мўминов А.,Юлдашхўжаев Ҳ., Рахимжонов Д., Комилов М., Абдусаттаров А., Орипов А.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2004
Издательство:
Tashkent Mehnat
Количество страниц:
149
Номер УДК:
23
Дата создания:
2021-03-15 11:13:48
Мазкур дарслик асл манбалар асосида тузилган бўлиб, бутунлай янгича услуб ва мазмуни билан ушбу соҳада илгари ёзилган ўқув адабиётларидан ажралиб туради. Шунга кўра, ушбу дарслик асосида назарий ва амалий машғулотлар ўтишдан аввал, тавсия этилган манба ва адабиётлар билан имкон қадар батафсил танишиб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Фуқаролик жамияти: кеча ва бугун


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-02-03 18:42:29
Usuliy qo’llanma umumiy o’rta ta’lim o’qituvchi va o’quvchilar,talaba yoshlar, tadqiqotchilar – keng kitobxonlar uchun mo’ljallangan.

Estеtikаlıq tárbiya jоqаrı ruwхıylıqtıń pаrdiywаlı


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аbdiyеv B.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
77
Дата создания:
2021-02-03 17:50:11
Erkin, demokratiyalıq jámiyetimizdiń hár bir aǵzası gózzallıqtı sezetuǵın, onı saqlaytuǵın talǵam iyeleri bolıwı lazım. Mine usı kózqarastan qaraǵanda, estetika jámiyettiń barlıq aǵzaları ushin úlken áhmiyetke iye. Xalıqtıń rawajlanǵan kórkemlik sanasın, onıń sezimtallıq qabıl etkishligin, estetikalıq talǵamın, estetikalıq murattıń hám onı kúndelikli turmısta, praktikaǵa qollana biliw sheberligin arttırıw.

Diniy hám dúnyalıq mádeniyat uyǵınlıǵı


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Upаеv T.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
90
Дата создания:
2021-02-03 17:47:57
Islam mánawiyatın imkaniyatı barınsha milliy mánawiyatımızdıń quram bólegi sıpatında hámde tariyxıy protsesstiń kontekstinde qarap, onnan alınǵan juwmaqlar boyınsha búgingi kúnde barkamal áwladtı tárbiyalawdaǵı áhmiyetli bolǵan ulıwma hám ayrıqshalıqqa iye táreplerin ashıw, sonıń menen menen birge xalıqımızdıń joqarı mánawiyatın qáliplestiriwde islamnıń unamlı táreplerin milliy ideyanıń tiykarında izertlew bolıp tabıladı.

Islam dini ruwxiy kamalattıń quram bólegi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sultanova R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
78
Дата создания:
2021-02-03 17:46:39
Islam ruwxiylıǵın milliy ruwxıyatımızdıń quram bólegi sipatında hámde tarıyxıy procestiń kontekstinde qarap, onnan alınǵan juwmaqlar boyınsha búgingi kúnde barkamal áwladtı tórbiyalawdaǵı áhmiyetli bolǵan ulıwma hám ayrıqshalıqqa iye táreplerin ashıw, sonıń menen birge xalıqımızdıń joqarı mánawiyatın qáliplestiriwde islamnıń unamlı táreplerin milliy ideanıń tiykarında izertlew bolıp tabıladı.

Áyyemgi Orta Aziya xalıqlarınıń ruwxıy qáliplesiwi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Seytov M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
80
Дата создания:
2021-02-03 17:44:35
Milliy miyraslarımızdıń payda bolıw hám ózgertiw basqıshlarında hár túrli jámiyatlik sananıń ózgeriwi menen mánawiy kóz –qaraslardıń rawajlanıwınıń tiykarı. Bul miyraslardı elimizge bárkamal insandi tárbiyalawdaǵı áhmiyetin járiyalaw.

Вояга етмаган ўсмирлар жиноятчилигида гиёҳвадлик сабаблари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тилеуов Э.М
Дата создания:
2021-01-14 16:09:12
Гиёҳвандликка жисмоний ва руҳий жиҳатдан тобелик шахснинг девиант хулқ-атвор егаси эканлигини ифодалайди. Луғавий жиҳатдан гиёҳвандлик – бу эйфория (юн. “euphoria” – объектив шарт шароитларга боғлиқ бўлмаган ҳолда кайфиятнинг кўтарилиши, қониқиш хиссининг юзига келиши, қулайликни ҳис қилиш) ҳолатини келтириб чиқарувчи моддаларга тобелик; доимий равшда гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш уларга руҳий хамда жисмоний жиҳатдан тобелик натижасида келиб чиқадиган касаллик сифатида ёритилади.
Сообщить об ошибке Транслит