Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Электрон дарслик ва унга қўйиладиган талаблар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Наимов Достонбек
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-05-15 23:22:56
Электрон дарслик ва унга қўйиладиган талаблар, уларнинг турлари ва яратилиш мақсадлари ҳақида тўлиқ ахборотга эга бўлиш. Ишнинг вазифалари: Олий ўқув юртларида махсус фанларни электрон дарсликлар воситасида ўқитишнинг афзалликларини очиб бериш; Электрон дарслик яратишнинг педагогик асослари нималардан иборат эканлигини далиллаш;

Talabalar bilan yakkama-yakka ishlashning usul va vositalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Год издания:
Дата создания:
2017-05-15 23:14:11
Hozirda ta'lim -tarbiya samaradorligini oshirish jiddiy vazifa bôlib turibti.Buning uchun har bir ôqituvchi ôz fanini ôqitishning eng samarali zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta bilishi va bu sohadagi yangiliklarni uzluksiz ôrganib borish orqali ôz kasbiy mahoratini muntazam oshirib borishi talab qilinadi.

““Milliy g`oya va ma’naviyat asoslari” mashg`ulotlarida elektron darsliklardan foydalanish usullari”


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo`rayeva N.O.
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-05-15 22:41:54
Mazkur tadqiqot ishida zamonaviy axborot texnologiyalar asosida ma’lumotlarni jamlash, tasvrlash, yangilash, saqlash, bilimlarni muloqot usulida taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatlariga ega bo’lgan elektron o’quv-uslubiy qo’llanma yaratish asosiy maqsad qilib olinadi.

Oila va jamiyatning o`zaro ijtimoiy siyosiy va ma`naviy munosabatlarini o`rganish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kamolov Nematullo Otabek O‘G‘Li
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-05-15 21:11:19
"Oila tipologiyasi. Oila bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat. Ishlab chiqarish kuchlari va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar хususida fikr yuritish."

O’quvchilar qalbi va ongiga “milliy g’oya va ma’naviyat asoslari”ni singdirish usul va vositalar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kamolov Nematullo Otabek O‘G‘Li
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-05-15 21:03:51
Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar kursida mustaqil taraqqiyot yillarida to’plangan tajriba, dunyo jamoatchiligi tomonidan «o’zbek modeli» deb atalgan o’zimizga xos va o’zimizga mos taraqqiyot yo’lining mazmun-mohiyati yanada chuqurroq ochib berilgan.

Milliy g`oya va ma`naviyat asoslari fanini o`qitishda ko`rgazmalilik metodlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kamolov Nematullo Otabek O‘G‘Li
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-05-15 20:39:45
ma'naviy kamolati masalasi haqiqatan xam dolzarb vazifa ekanligini ko'rsatadi. Prezident Islom Karimov 2000 yil 22-yanvarda bo'lib o'tgan Ikkinchi chaqiriq O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi sessiyasida jamiyatimiz taraqqiyotining yaqin kelajakdagi maqsad va vazifalarini ko'rsatib berdi. U o'z nutqida jamiyat rivojining etti asosiy yo'nalishini birma-bir tavsiflab, ularning yaqin istiqboliga qaratilgan maqsad va vazifalarini aniqladi.

Ёшларнинг маънавий ҳаётини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Одилжонов Санжар
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ADU
Количество страниц:
68
Дата создания:
2017-04-25 11:53:47
Мамлакатимиз жаҳон ҳамжамиятига тобора чуқур интеграциялашиб бораётгани, халқимизнинг жаҳондаги ривожланган миллатлар қаторидан жой олишга интилиши моддий – иқтисодий омиллар, юксак технологиялар билан бир қаторда, маънавий омилларни ривожлантиришни ҳам тақозо этади.

Мамлакатимизда инсонпарварлик ва демократик жамиятни барпо этишда миллий ғоянинг ўрни ва роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мамажонов Хусанбой
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
adu
Количество страниц:
65
Дата создания:
2017-04-25 11:48:29
Миллий ғоя ва мафкурани шу нуқтаи назардан тавсифласак, унинг давлатимиз ва жамиятимиз қурилишига доир назарий-методологик мазмуни ойдинлашади.

Yosh avlodni ahloqiy tarbiyalashda imom al – buxoriy ma’naviy merosining ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Uraimov Elyor
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
adu
Количество страниц:
61
Дата создания:
2017-04-25 09:02:41
Aхlоq-оdоb tarbiyasi nihоyatda kеng qamrоvli bo’lib, turli оmillar ta’sirida shakllanadi. Yoshlarning bunday ma’naviy fazilatlari shakllanishida: оila jamоatchilik, turli bоsqichdagi ta’lim tizimida bеrilayotgan ta’lim va tarbiyaning o’rni kattadir.

Milliy g`oya milliy taraqqiyotning muhim omili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Turg`unov Sherzod
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
adu
Количество страниц:
60
Дата создания:
2017-04-25 08:30:56
Vatanimiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq yangi jamiyat qurishda, shakllanayotgan ko`p ukladli iqtisodiyot va mulkiy tabaqalanish sharoitida oldimizda turgan umumiy vazifalarni anglashda, barkamol avlodni tarbiyalashda xalqning barcha ijtimoiy guruhlari, qatlamlarini birlashtiruvchi g`oya zarurati yuzaga chiqdi.
Сообщить об ошибке Транслит