Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кўкон хонлиги архиви хужжатларида хон ва бек ўрдаси хаётининг акс этиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дата создания:
2018-09-03 15:58:59
Ushbu maqolada Qo`qon xonligi arxivihujjatlari, unda berilgan ma`lumotlar, arxiv xujjatlarida xon va bek o`rdasi uchun etkazib beriladigan mahsulotlar, arxiv xujjatlarida Qo`qon xonligiga qarashli hududlarda ishlab chiqarish usullari, ishlab chiqariladigan mahsulotlar haqida so`z boradi.

Кўкон шахри тарихини ўрганишда тарихий-маданий


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дата создания:
2018-09-03 15:53:57
Ushbu maqolada Qo`qon shahridagi tarixiy-madaniy yodgorliklar, ularning saqlanishi, bugungi holati va tarihiy ahamiyati yoritilgan.

ФАРГОНА-АРАБЛАР БОСКИНИ ДАВРИДА


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дата создания:
2018-09-03 15:50:28
Ushbu maqolada arablar bosqini davri haqidagi manbalar, ularga oid tarixshunoslik, VIII asr boshida Farg`onanaing arablar tomonidan bosib olinishi voqealari yoritilgan.

Биринчи жаҳон уруши арафасида Туркистон ўлкасида ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаёт


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N. Qodirov
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-09-03 15:42:12
Mazkur magistrlik dissertatsiyasi uch asosiy bob va ettita paragrafdan hamda xulosa, foydalanilgan adaboyotlar va tayanch iboralardan iborat.

Худоёрхон сиёсий портретига чизгилар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. Rasulov
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-09-03 15:24:07
Mazkur magistrlik dissertatsiyasi uch asosiy bob va sakkizta paragrafdan hamda xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

Худоёрхон сиёсий портретига чизгилар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. Rasulov
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-09-03 15:24:03
Mazkur magistrlik dissertatsiyasi uch asosiy bob va sakkizta paragrafdan hamda xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

Ўрта Осиё алломалари илмий меросиРасулов


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M. Isomiddinov
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-29 11:15:20
Мустақил Ўзбекистоннинг халқаро майдонда танилишида ва ўзининг мустаҳкам ўрнига эга бўлишида бой тарихимизнинг, жумладан, Ватанимизда туғилиб ўсган алломаларимизнинг илмий мероси, айниқса унинг жаҳон цивилизациясига ижобий таъсири алоҳида эътироф этилмоқда.

Амир Темур давлати


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B. Usmonov
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-29 11:09:39
Istiqbol yillari Vatanimiz tarihini yangi manbalar asosida holis va hartomonlama o`rganish uchun katta imkoniyatlar davri bo`ldi.

QO‘QОN ХОNLIGI ТАRIХI


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
R.H. Akbarov
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-29 11:06:00
O‘zbеkistоn Rеspublikаsining dаvlаt mustаqilligi e’lоn qilingаndаn so‘ng dаvlаtchiligimiz tаriхini tеrаn o‘rgаnish dоlzаrb аhаmiyat kаsb etdi.

QO‘QОN ХОNLIGI ТАRIХI


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B. Usmonov
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-29 11:01:55
Istiqlol yillari Vatanimiz tarixini yangi manbalar asosida xolis va hartomonlama o`rganish uchun katta imkoniyatlar davri bo`ldi.
Сообщить об ошибке Транслит