Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Якубов Қаҳрамон Каримджанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
930.2:94(575.171)(0.43.3)
Дата создания:
2018-06-11 17:36:37
Бугунги кунда дунёда кечаётган глобаллашув жараёнида тарихий ва миллий анъаналарни тиклаш, сақлаш ҳамда тарғиб қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ислом тамаддунининг омилларидан бири сифатида баҳоланган, ўзида саховат ва хайр-эҳсон тушунчалари моҳиятини акс эттирган вақф институти халқимизга хос хусусият ва фазилат ифодаси сифатида асрлар давомида минтақа ҳаётида муҳим рол ўйнаб келди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги трансформацион жараёнлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бабаджанов Хасан Бахтиёрович
Год издания:
2018
Номер УДК:
94(575.1).083::338.1(043.3)
Дата создания:
2018-06-05 11:51:49
Дунё халқлари тақдирига Иккинчи жаҳон уруши жуда катта таъсир кўрсатиб, у ўзидан аввалги содир бўлган 20-30 йиллар тарихий воқеликлари оқибатида бевосита юзага келди. Инсоният тарихида энг йирик ҳарбий тўқнашув ҳисобланган Иккинчи жаҳон уруши олти йил давом этди ва унда дунё аҳолисининг бешдан тўрт қисми иштирок этди. Унинг пайдо бўлишида ташқи сабабларгина эмас, шунингдек, геосиёсий, миллий, мафкуравий, ижтимоий ва иқтисодий омиллар ҳам роль ўйнади. Уларнинг ичида иқтисодий омил – собиқ совет давлатининг урушда ғалаба қозонишида муҳим аҳамият касб этди. Бундай ғалабага эришишда Ўрта Осиё республикалар, шу жумладан Ўзбекистоннинг ўрни беқиёсдир. .

Ўзбекистонда ипакчиликнинг аҳволи ва трансформация жараёни (1865-1991 йиллар)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алимова Наргизахон Одиловна
Год издания:
2018
Номер УДК:
9(58)658:687.03:331.6(584.4)
Дата создания:
2018-06-04 18:03:16
Замонавий ривожланиш босқичида дунё давлатлари иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга, жумладан саноат корхоналари учун муҳим хомашё – табиий ипак тола етиштиришга катта эътибор бермоқда. Жаҳон мамлакатларида ипак маҳсулотлар тайёрлашда рақобатлаша оладиган тизимни вужудга келтириш, табиий тола етиштиришнинг янада самарали усулларини амалда қўллаш ва соҳа инфраструктурасини такомиллаштириш, ипакдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, соҳада экспорт салоҳиятини юксалтириш масалаларининг аҳамияти ортмоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мусиқа маданиятининг ривожланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ирзаев Баҳром Шаймаматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
94:781.2(575.1)
Дата создания:
2018-06-04 17:57:30
Дунёдаги ҳар қандай халқнинг маданий даражасини белгилашда унинг миллий мусиқа мероси етакчи омиллардан бири ҳисобланади. Ҳар бир миллатнинг узоқ асрлар давомида шаклланган ўзига хос миллий мусиқий анъана ва қадриятлари бор-ки, улар ўзининг бетакрорлиги, жозибаси билан жаҳон халқлари томонидан юксак эътироф этилган. Хусусан, халқимизнинг мумтоз мақом санъати ва унинг жаҳон мусиқа тамаддунида тутган ўрни дунё олимлари томонидан ҳамма вақт катта қизиқиш билан ўрганилган.

XIX аср охири – XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон мусиқа маданиятидаги трансформация жараёнлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муртозова Саҳодат Бўриевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
78 (09) 008. 398 (ХIХ-ХХ аср) (584.4)
Дата создания:
2018-06-04 17:50:10
Дунё халқлари миллий мусиқа маданиятини ўрганиш, тарғиб қилиш, миллий мусиқа анъаналарини асраб-авайлаш, ижодий ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро мусиқа фестивалларини ташкил этиш борасида жиддий ҳаракатлар олиб бормоқда. Бунда ЮНЕСКО халқаро ташкилотининг ўрни каттадир. Бу ташкилот ташаббуси билан нафақат мусиқа маданияти анъаналари, балки унинг тарихи масаласига ҳам жиддий эътибор берилмоқда. Ташкилотнинг “Ипак йўли-мулоқот йўли”, “Мусиқа тинчлик учун”, “ХХ аср мусиқа дурдоналари рўйхати” лойиҳалари доирасида ноёб мусиқа санъат асарлари тарихини ўрганиш, уларни рўйхатга киритиш, илмий-амалий анжуманлар ташкил этиш, мумтоз мусиқа бўйича концертлар уюштириш тадбирлари олиб борилди.

1917–1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарлари тарихи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мансуров Улуғбек Умарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 94(575.12).084.3(043.3)
Дата создания:
2018-05-28 17:33:14
Жаҳон тарихида шаҳарлар жамият ва давлат тараққиётининг кўрсаткичи сифатида илк давлатчилик давридан бошлаб муҳим аҳамият касб этиб келган. XXI аср бошларига келиб фан ва техника тараққиёти натижасида дунё мамлакатларида содир бўлган урбанизация жараёнлари таъсирида шаҳар маданияти жадал ривожланиб ўзгариб бормоқда. Шаҳарлар тарихини тадқиқ этишнинг илмий аҳамияти, энг аввало, ҳар бир шаҳарнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ва уларни ривожлантиришда тарихий омилларни эътиборга олиш зарурияти билан белгиланади.

Ўзбекларнинг бола тарбиясига доир анъаналари ва инновациялар (XX асрнинг иккинчи ярми – XXI асрнинг бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Убайдуллаева Барно Машрабжоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
39:316 (575.1) 37 (575.1)
Дата создания:
2018-04-26 09:40:48
Ўзбек халқининг бола тарбиясидаги XX асрнинг иккинчи ярми−XXI аср бошларига оид анъаналар ва инновацияларнинг моҳиятини этнологик аспектда очиб бериш.

Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эшов Б.Ж
Год издания:
2012
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-23 14:47:06
Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи

Ўзбекистонда коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва сургун қилинган деҳқонлар аҳволи (1929-1959 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Бахтиёр Махмуджонович
Год издания:
2017
Номер УДК:
94 (575.1)
Дата создания:
2017-12-18 11:55:48
ХХ асрнинг 20-50- йилларида Ўзбекистондаги коллективлаштириш жараёни, ундаги сиёсий қатағонлар, деҳқонларнинг сургундаги аҳволи, иккинчи жаҳон урушида фашизмга қарши кураши ва сургундан озод қилиш тарихини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951-1990 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Комилов Ойбек Камилович
Год издания:
2017
Номер УДК:
94 (575.1)/(626.8+626.81+628.12)
Дата создания:
2017-12-18 11:52:36
1951-1990 йиллар даврий чегарасида мавзуга оид бирламчи ва тарихий манбалар таҳлили асосида Ўзбекистонда ирригация тизимининг ривожланиши, амалга оширилган суғориш тадбирларининг натижалари ва уларнинг оқибатларини очиб беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит