Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мовароуннаҳрнинг Чиғатой улуси таркибидаги сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1227–1370 йиллар)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ачилова Гулмира Мардоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 94(575.1) “1227-1370” (043.3)
Дата создания:
2019-05-16 15:14:35
Тадқиқотнинг мақсади Чиғатой улуси даврида содир бўлган (1227-1370) сиёсий ўзгаришлар, маъмурий бошқарув ҳамда ижтимоий-иқтисодий ҳаётда юз берган жараёнларни очиб беришдан иборат

Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқининг шаклланишидаги роли


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иномов Одилжон Улуғхўжа ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 950: (575.1)
Дата создания:
2019-04-26 19:13:12
Тадқиқотнинг мақсади Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқи келиб чиқиши тарихидаги роли, ушбу маданиятнинг илк бор таркиб топган этноҳудудий, этномаданий ва этнохўжалик асослари ҳамда ўзбек халқига хос антропологик типнинг шаклланиш жараѐнларини ѐритиб беришдан иборат.

XIX аср сўнгги чораги – XX аср бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизов Икромжон Шадибаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК:94(575.1)|1819|:336.22(043.3)
Дата создания:
2019-04-26 19:08:48
Тадқиқотнинг мақсади XIX асрнинг сўнгги чораги – XX асрнинг бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими тарихини ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат.

1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом дини таълимининг ҳолати ва тарихшунослиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халилова Зилола Эркиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 94 (575.1) (043)
Дата создания:
2019-04-17 15:13:48
Тадқиқотнинг мақсади 1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом таълим масалалари фаолиятини очиб бериш ва муаммонинг тарихшунослигини ёритишдан иборат

Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати(1917-1924 йй.)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раджапов Эркин Ганиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК94 (575.1)“1917-1924”:355.233(043.3)
Дата создания:
2019-04-17 15:05:09
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон минтақасида 1917-1924 йилларда совет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати ва унинг оқибатларини очиб беришдан иборат

Ўрта осиёда мудофаа тизимининг пайдо бўлиши ва эволюцияси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахматов Азамат Абдимўминович
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
96
Дата создания:
2019-03-19 11:13:20
Меъморчилик давр кўзгуси, таъбир жоиз бўлса айтиш мумкинки, тарих кўзгусидир. Оиланинг пайдо бўлиши археологик жиҳатдан бир хоналик уйларнинг шаклланишида кузатилса, патриархал оила, қишлоқларнинг шаклланиши эса кўп хонали уйларнинг пайдо бўлиши билан боғланади. Ибодатхоналарнинг қурилиши диннинг шаклланганлигини кўрсатса, аркларнинг қурилиши синфий муносабатларнинг ўрнатилганлигини тасдиқлайди.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пўлатова Гулчеҳра Рустам қизи
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
147
Дата создания:
2019-03-18 16:44:21
Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиётида қишлоқ хўжалиги муҳим ўрин тутади. Чунки Ўзбекистон аҳолисининг 60 фоизга яқини қишлоқларда истиқомат қилади. Бугун халқимиз шуни яхши англаб олдики, ҳаётимизни яхшилаш, аҳоли турмуш даражасини, иқтисодиётимизнинг самарадорлигини ошириш, халқимизни боқиш, истиқболимизни режалаштириш-хуллас

Марказий Осиёда минтақавий хавфсизликни таъминлашда Ўзбекистоннинг ўрни (1991-2015 йиллар)


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рамазонов Салоҳиддин Мухаммади ўғли
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
71
Дата создания:
2019-03-18 16:42:50
XX асрнинг охирги ўн йиллигида дунёда шу қадар улкан ўзгаришлар содир бўлдики, у халқаро ҳамжамиятнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маънавий асосларини кескин ўзгартириб юборди. Ер юзи халқларининг яшаш тарзи, услуби ва ижтимоий ҳаётида янгиланиш содир бўлди. Миллионлаб одамлар онги, олам моҳиятига бўлган қарашларида чуқур ўзгаришлар юз бериш жараёни бошланди.

Бухоро амирлигида таълим тизими (XVIII-ХХ аср бошларидаги мадрасалар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жовлиева М.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
85
Дата создания:
2019-03-18 16:40:29
Мустақиллик шароитида мамлакатда аждодлар томонидан яратилган бой моддий ва маданий меросни чуқур ўрганиш, уни асраб-авайлаб келажак авлодларга етказиш, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларни миллий истиқлол ғояси атрофида мустаҳкам жипслаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Ушбу кенг қамровли вазифаларни ҳал этишда тарих фани етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.

Milliy g‘oya: O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Allamuratov Sh.A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
156
Дата создания:
2019-03-18 15:55:27
Milliy g‘oya – u yoki bu millat, xalq, elatning milliy an’analarini, turmush tarzini va tanlab olgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy tizimni va umuman milliy manfaatlarni himoya qiladigan, qo‘llab-quvvatlaydigan, ularni mustahkamlash uchun ko‘maklashadigan qarashlar majmuidan iborat. O‘z tarixi va taraqqiyotining tub burilish davrlarida har qanday millat va xalq kelajagini belgilaydi, unga etishning o‘ziga mos yo‘llarini tanlaydi. Ana shu jarayonga xos ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy yo‘nalishlar bilan barcha g‘oyaviy tamoyillarini ham belgilab oladi. Bunda butun millat uchun umumiy bo‘lgan g‘oyalar nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi.
Сообщить об ошибке Транслит