Фильтры

Jahon tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.O. Ismatullayev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Количество страниц:
270
Дата создания:
2021-08-10 19:09:56
Ibtidoiy jamoa davri insonning dastlab tabiat bilan kurashi, sivilizatsiya va madaniy manbalar tarixi bo‘lib, bu davrni o‘rganmasdan jamiyatning taraqqiyot qonuniyatlarini anglash, to‘g’ri tasavvurga ega bo‘lish, hozirgi zamon xalqlarini tushunish qiyin.

Jahon tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yormatov F.J.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
216
Дата создания:
2020-02-24 10:14:40
Jahon tarixi fanidan tayyorlangan mazkur o‘quv-uslubiy majmua 3-blok fanlariga kirib, 5120300–tarix mutaxassisligi 3-bosqich talabalari uchun mo‘ljallangan. O‘quv-uslubiy majmua amaldagi dastur asosida tayѐrlanib, unda kurs bo‘yicha ma’ruzalar to‘plami, seminar mashg‘ulotlar ishlanmalari, mustaqil ish topshiriqlari, tavsiya etilgan adabiѐtlar ro‘yxati jamlangan.

Zamonaviy jahon va vatan tarixi – sonlar, faktlar va jadvallarda


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.M.Saidov, R.I.Saidova
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
92
Номер УДК:
Дата создания:
2019-08-21 15:03:29
O‘quv qo‘llanma o‘z ichiga zamonaviy jahon va yurt tarixi haqida ma’lumotlar, hamda XX-XXI asr siyosiy tarixi va XIX asr oxiridan to hozirgi davrni qamrab olgan. Qo‘llanma ustida ishlash chog‘ida mualliflar quyidagi kitoblardan keng foydalanganlar: «Наше отечество» (“Bizning Vatan”), «История отечества: люди, идеи, решения» (“VatanTarixi: odamlar, g‘oyalar, xulosalar”), SSSR va yangi tarix bo‘yicha xrestomatiyalar, turli ma’lumotnomalar, hamda so‘ngi yillarda gazeta va jurnallarda tarixiy mavzular bo‘yicha nashr etilgan maqolalar.

Ikkinchi jahon urushi arafasida Osiyo mamlakatlarining siyosiy ahvoli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sirojeva G.V.
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
69
Дата создания:
2019-02-04 16:57:40
Bugungi kundа dunyo dаvlаtlаri o‘rtаsidаgi munоsаbаtlаr nihоyatdа murаkkаbdir. Аyniqsа, kunimizdа Yaqin Shаrqdаgi vоqеаlаr dunyo dаvlаtlаri o‘rtаsidаgi murаkkаblikni yanаdа kuchаytirmоqdа. Ro‘y bеrаyotgаn vоqеliklаr dunyoni hаlоkаtgа yoqаsigа kеlib qоlgаndеk tаsаvvur uyg‘оtаdi.

Янги даврда Ғарбий Европада архив иши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Маъмуров М.Ҳ.
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро
Количество страниц:
49
Дата создания:
2019-02-04 16:53:35
Мамлакатимиз истиқлолга эришиб, жамиятимиз ҳаётининг барча жабҳаларида теран янгиланишлар жараёни кечаётган бир даврда тарихни ўрганиш, уни холис баҳолаш ва мозийдан мерос жамики қадриятлардан ижодий фойдаланиш ўта муҳим аҳамият касб этмоқда.

Салиб юришлари ва унга қарши курашда “хоразмликлар” фаолияти тарихидан


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ходиев С.И.
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро
Количество страниц:
63
Дата создания:
2019-02-04 16:47:54
Юртимиз тарихи дунё тамаддунида ўзига хос мавқега эга бўлиб, халқимиз вакилларининг ўтмишда ўзга минтақалар халқлари ва давлатлари тарихида муҳим рол ўйнаганликларини кўришимиз мумкин. Ана шундай шахслардан бири Султон Жаллиддин Мангуберди бўлиб ҳисобланади.

Ўрта Осиёда Дулу ва Нишхуби қабилалари иттифоқининг рақобати


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullayeva S.N
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-02-04 16:41:06
Ҳар қандай миллатнинг шаклланишида кўпдан-кўп уруғ-қабилалар, қабила иттифоқлари иштирок этадилар. Ўзбек халқининг шаклланиш тарихи ҳам уч минг йиллик тарихи давомида унинг этногенезидан ҳам кўплаб уруғ-қабилалар, элатлар фаол иштирок этди.

Buxoroda ilmiy muassasalarning vujudga kelishi va faoliyati tarixi (XX asr20-30-yillari)


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Hikmatov A.
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
50
Дата создания:
2019-02-04 16:34:31
O‘zbekistonning eng yangi tarixida muhim bosqich sifatida kechayotgan so‘nggi yillar (2016-2018)da ilmiy tadqiqotlarga, ilmiy muassasalarning faoliyatiga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston Oliy attestatsiya qo‘mitasi kabilarni ishini yanada takomillashtirish bilan bog‘liq chora-tadbirlarning hayotga joriy etilayotganligi fikrimizning dalilidir.

Buxoro milliy matbuoti rivojlanishida Said Ahroriy va Maxmud Suboh faoliyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo`rayeva O.I.
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
52
Дата создания:
2019-02-04 16:30:42
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2016 yil 18 oktyabrdagi Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimida “Ta’lim va ma’rifat tinchlik va bunyodkorlik sari yo‘l” mavzusidagi nutqida: “...Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda ajdodlarimizning muqaddas dini bo‘lgan islomning jamiyatimizdagi o‘rnini qayta tiklash bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshirildi.

Afina va Sparta o’rtasida Peleponnes urushi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Aslonov N.R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
52
Дата создания:
2019-02-04 16:25:59
Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki qadimgi davr va davlatlar to‘g‘risida hozirgi kunda juda kam ilmiy ishlar va magistrlik dissertatsiyalari va bitiruv malakaviy ishlar bajarilmoqda. Qadimgi davlatlar to‘g‘risida dalillarning kamligi va ko‘p ma'lumotlarni o‘z navbatida mubolag‘aligi bu davrning o‘rganishni biroz mushkullashishiga olib keladi. Qadimgi davrning kam o‘rganilyotganligi mavzuni dalzarbligini oshiradi.
Сообщить об ошибке Транслит