Фильтры

Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг ҳунармандчилик анъаналари (XIX аср охири – XX аср бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зиёдбек Юлдашевич Эсонов
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК:94:572.9:745(575.12)(18/19)(043.3)
Дата создания:
2021-07-02 11:45:15
Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири – XX аср бошларида Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг ҳунармандчилик анъаналарини тарихий-этнографик материаллар асосида очиб беришдан иборат.

Жиззах воҳаси муқаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ақчаев Фаррух Шавкатович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК 39(575.114):2-57(043.3)
Дата создания:
2020-03-02 15:15:40
Тадқиқотнинг мақсади Жиззах воҳасининг қадамжолари ва зиёратгоҳларини этнографик материаллар асосида уларнинг этнолокал хусусиятларини очиб беришдан иборат

Кўп асрлик Бойсун ҳунармандчилиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Файзуллаева Мавлюда
Дата создания:
2020-02-24 10:24:26
Кўп асрлик ривожланиш йўлини босиб ўтган ўзбек халқининг турли-туман ҳунарлари ўзига хос қадимий аньаналарига эга бўлиб, Марказий Осиёда хусусан, ҳунармандчилиги ривожланган ўлкалардан бири ҳисобланган.

Ўзбекистон араблари этномаданий идентиклигининг шаклланиши ва трансформацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Искандаров Шерзод Абдиғаниевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 39:572 (=411.21) (575.1) (043.3)
Дата создания:
2019-12-05 16:29:00
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда яшовчи араб диаспораси этномаданий идентиклигини ривожланиш босқичлари ва унинг замонавий Ўзбекистон жамиятидаги трансформациясини очиб беришдан иборат

ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳаси ареал хўжалик маданияти (чорвачилиги мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдимуратов Янгибой Алламуратович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК 9(58):398:636 (Сурхон-Шеробод) (584,4)
Дата создания:
2019-12-05 16:23:18
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳаси чорвачилик хўжалиги мисолида тарихий-этнологик материаллар ва дала этнографик маълумотлари асосида аҳолининг ушбу хўжалик турини юритишдаги этнолокал хусусиятларни очиб беришдан иборат

Фарғона водийси аҳолисининг халқ ўйинлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Йўлдошев Салимжон Валиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 394.3(575.12) (043.3)
Дата создания:
2019-10-15 14:52:52
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсида халқ ўйинларининг шаклланиш тарихи, уларнинг этник, табиий-географик, хўжалик-маданий омиллари ҳамда у билан боғлиқ этник-маданий анъаналар, урф-одатлар, халқ ўйинларининг бугунги кундаги трансформацияси ва тарбиявий аҳамиятини очиб беришдан иборат

Ўзбекистон ёшларининг кундалик турмуш тарзи


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хакназаров Худойберди Дилмуродович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: №: 329.78:316.728 (575.1) (043.3)
Дата создания:
2019-05-16 15:20:09
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг кундалик ҳаёти, маданияти, маънавий-ахлоқий қадриятларининг замонавий ахборот технологиялар ва глобаллашув жараёнлари таъсирида ўзгариши механизмларини этносоциологик материаллар асосида очиб беришдан иборат

Ўзбекистон ёшларининг кундалик турмуш тарзи


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хакназаров Худойберди Дилмуродович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: №: 329.78:316.728 (575.1) (043.3)
Дата создания:
2019-05-16 15:19:57
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг кундалик ҳаёти, маданияти, маънавий-ахлоқий қадриятларининг замонавий ахборот технологиялар ва глобаллашув жараёнлари таъсирида ўзгариши механизмларини этносоциологик материаллар асосида очиб беришдан иборат

Бухоро ва Афғонистон: дипломатик алоқаларнинг тарихий тажрибаси


 
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ergashev Jahongir2
Дата создания:
2017-06-26 23:20:24
Бухоро ва Афғонистон: дипломатик алоқаларнинг тарихий тажрибаси (Ergashev Jahongir)

ХIХ аср oхири - ХХ аср бoшларида шарқ мамлакатларида миллий oзoдлик учун кураш ва Бухoрo амирлиги


 
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ражабов Алишер
Дата создания:
2017-06-25 00:06:22
ХIХ аср oхири - ХХ аср бoшларида шарқ мамлакатларида миллий oзoдлик учун кураш ва Бухoрo амирлиги (Ражабов Алишер)
Сообщить об ошибке Транслит