Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ер ишлари технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2016-07-27 19:04:23
Ушбу услубий кўрсатма 5340200-Бинолар ва иншоотлар қурилиши таълим йўналиши талабаларига “Ер ишлари технологияси” мавзуси бўйича курс ишини бажариш учун ишлаб чиқилган. Услубий кўрсатмадан қурилиш соҳасида ишлаётган муҳандис-техник ходимлар хам фойдаланишлари мумкин.

Марказий Oсиё тупроқлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
У.Тожиев
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2008
Издательство:
Количество страниц:
32
Дата создания:
2016-04-26 15:54:41
5А620101-Тупроқшунослик мутахассислари учун “Марказий Осиё тупроқлари” фанидан тузилган маъруза матнлари, ушбу фаннинг намунавий дастури асосида ёзилган. Тайёрланган маъруза матнлари магистрлар, аспирантлар, илмий ходимлар ва ўқитувчиларга мўлжалланган.

Тоғ жигарранг тупроқларининг хилма-хиллигини сақловчи айрим табиий омиллар тавсифи


  
- -1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Турабаев Акмал Нормуминович
Год издания:
2011
Номер УДК:
631.4
Дата создания:
2016-04-26 11:33:05
Тоғ жигарранг тупроқларининг хилма-хиллигини сақловчи асосий табиий омиллардан – релъеф, иқлим ва ўсимлик қопламининг ролини кўрсатиш билан бир вақтда уларнинг ўзаро алоқадорлиги ва тупроқ ривожланишида релъеф ва иқлимнинг устуворлик қонуниятлари моҳиятини очиб бериш орқали бу тупроқлар генезиси, морфологияси ва хоссаларини таҳлил қилиш ҳисобланади.

Қудуқларни тугаллаш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.М.Муртазаев, Р.Д. Шодиев, Ф.Кораев
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2006
Издательство:
Количество страниц:
84
Номер УДК:
УДК 622.243
Дата создания:
2016-04-25 15:16:54
Ушбу “Қудуқларни тугаллаш” фанидан тайёрланган маълумотлар тўплами “Нефть ва газ иши” йўналиши талабаларига мўлжалланган бўлиб, унда маҳсулдор қатламларни бурғилаб очиш, бурғилаш жараёнида истиқболли қудуқларни мустаҳкамлаш технологияси ва мустаҳкамлаш учун ишлатиладиган цементли эритмалар, ўтказувчи қатламларни ажратиш ҳамда ажратиш-таъмирлаш ишларини олиб бориш каби мавзулар қисқача баён этилди.

Arxivshunoslik


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2016-04-25 12:22:59
Ushbu o’quv uslubiy majmua arxivlar va ularning tashkil etilishi, arxiv xujjatlarini o’rganish, tadqiq etish, O’zbekiston tarixining dolzarb masalalarini yoritishda, ilmiy tadqiq qilishda arxiv xujjatlaridan foydalanish, O’zbekistondagi va jahondagi arxivlar va ularning faoliyatlari kabi masalalarni ahamiyatini ochib beriladi.

Cho’kindi tog’ jinslari pеtrografiyasi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
T.Z.Shermuhamedov
Год издания:
2008
Дата создания:
2016-04-25 11:46:11
Uslubiy qo'lanmada mikroskopni tarkibiy qismi, uni ishga tayyorlash, minerallarni optik belgilari, Cho’kindi tog’ jinslarini mineral tarkibi, strukturasi, teksturasi va hosil bo'lishi bayon etilgan. Qo'llanmada yana ular bilan bog’langan foydali qazilmalar keltirilgan. Qo'lanmada tog’ jinslarini dala sharoitida va mikroskopda o'rganish usullari berilgan. Uslubiy qo'llanma 5440800 “Foydali qazilma konlari geologiyasi va qidiruv ishlari”(gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi, neft va gaz ishi) yo'nalish bakalavr talabalari uchun mo'ljallangan.

Типология образных структур


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аманова А.А.
Год издания:
2007
Дата создания:
2016-04-22 15:13:20
Общеизвестно, что литература это специфическая область духовной культуры, один из видов искусства. В произведении искусства не существует ничего случайного и лишнего. Все взаимосвязано и все значительно. Каждый образ выполняет свою особую идейно-композиционную функцию и все существует в целостном единстве.

Эволюция обстановок осадконакопления и вещественный состав морских формаций палеогена кызылкумов


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мирзаев Абдуразак Умирзакович
Год издания:
2012
Номер УДК:
Дата создания:
2016-03-26 08:51:35
Осадочные формации палеогена в составе ме-зозой-кайнозойских покровных отложений распространены в Кызылкумах на огромной территории. Они обнажаются вокруг современных пологих альпий-ских антиклинальных структур и вскрыты многочисленными скважинами во впадинах.

Arxivshunoslik


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. Yakubov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
85
Дата создания:
2016-03-12 10:09:44
Arxivlar haqidagi umumiy tushunchasi, Arxivlarning vujudga kelishi va rivojlanish tarixiga bir nazar. Arxivshunoslik fani, uning predmeti va vazifalari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Elektron qo’llanma yaratish uslubiyoti arxitektura-qurilish chizmachiligi fani misolida


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G’ofir Safarov
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2012
Издательство:
Количество страниц:
109
Дата создания:
2016-03-04 12:21:09
Arxitektura qurilish chizmachiligini o’qitish nazariyasi va amaliyotini har tomonlama tahlil qilish va arxitektura qurilish chizmachiligini o’qitish jarayonida talabalar bilimlarini rivojlantirishning ilmiy asoslangan metodlarini ishlab chiqish va tajriba-sinov o’tkazish asosida ilmiy-metodik tavsiyalar tayyorlashdan iborat. O’zbekiston mustaqillikni qo’lga kiritgan dastlabki kunlardanoq erkin demokratik davlat barpo etish, xalqning ma’naviy boy va munosib hayotini ta’minlashdek ezgu maqsadni amalga oshirishga kirishdi. Biz tanlagan rivojlanish yo’li jahon tajribalarini, shuningdek asrlarga tengdosh milliy an’analar, urf-odatlarni, an’anaviy turmush tarzini har tomonlama hisobga olib, davlat va jamiyatni yangilash hamda taraqqiy ettirishga yo’naltirilgan. Mustaqillikning 20 yili mobaynida mamlakatda ijtimoiy, madaniy va xalqaro hayotning deyarli barcha tomonlariga taalluqli ijobiy o’zgarishlar yuz berdi. O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo’shilishi bobida faol va samarali qadamlar qo’yildiki, bu ko’p jihatdan mamlakat fuqarolariga axborotdan erkin foydalanish imkoniyatlarini yaratish darajasi bilan bog’liqdir.
Сообщить об ошибке Транслит