Фильтры

Subject obstetrics and gynecology


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ashurova N.G., Ahmedov F.K
Дата создания:
2021-10-25 17:27:56
The educational-methodical complex is compiled on the basis of the model program on obstetrics and gynecology for the students of the VI year of medical and medical-pedagogical faculties.

Учебно-методическое пособие по предмету Гинекологии для студентов 5-курса лечебного и медико-педагогического факультета


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дустова Н.К.
Дата создания:
2021-10-19 14:47:32
Цель Изучить предмет гинекология. Нормальный менструальный цикл и его регуляция. Пропедевтика гинекологических заболеваний.

Ҳомила пўстлоғи барвақт узилган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорликни давом эттиришнинг прогнозлаш мезонлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмаилова Савриниса Султановна
Год издания:
2021
Номер УДК:
618.396+346:618.2-079.5
Дата создания:
2021-09-13 11:54:22
Тадқиқотнинг мақсади ҳомила пўстлоғи барвақт узилган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорликни давом эттиришнинг прогнозлаш мезонларини такомиллаштиришдан иборат.

Гестацион гипертензияда ҳомиладорликни олиб бориш ва унинг клиник-генетик ривожланиш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ашурова Умида Алишеровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.3-06:616.12-008.331.1-036.8
Дата создания:
2020-05-25 15:35:28
Тадқиқотнинг мақсади гестацион гипертензияда ҳомиладорликни олиб бориш ва унинг клиник-генетик ривожланиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Миокардитли ҳомиладор аёлларда гестация ва туғруқнинг ўзига хос кечиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Даулетова Мехрибан Жарылкасыновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.3+618.5: 616.45-001/. 3:616.12-007
Дата создания:
2020-05-25 14:37:36
Тадқиқотнинг мақсади ўчоқли миокардитли аёлларда ҳомиладорлик ва туғруқни бошқариш тактикасини ишлаб чиқишдан иборат.

Акушерлик ва гинекология


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-24 14:16:54
Ушбу ўқув-услубий мажмуа умумий амалиёт шифокорини акушерлик ва гинекология фани бўйича турли ёшдаги аёллар организмида кенг тарқалган касалликларнинг олдини олиш, эрта ташхислаш, самарали даволаш, шошилинч холатларда бирламчи тез тиббий ёрдам кўрсатиш, зарур бўлган холларда тиббий муассасаларга йўлланма бериш, турли гурух бемор аёлларга соғломлаштириш тадбирлари, диспансеризация ва реабилитация ўтказиш ҳамда соҳага оид янгиликларни ўргатиш мақсадида тузилган. Тузувчилар: АшуроваН.Г, РахматуллаеваМ.М, Хамдамова М.Т.

Teaching aid on the subject of gynecology for students 5-year medical and medico-pedagogical faculty


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-20 12:07:45
In the gynecological complex, the basic concepts for independent study of students, residents, masters of the medical institute are given. These include diagnosis and prevention of major gynecological diseases, principles of outpatient treatment, emergency care in the pre-hospital stage, guidelines for hospitalization, principles of specialist guidance, guidelines for physicians to assess the severity of gynecological conditions, joint care of women with somatic diseases, recommendations such as dispensary supervision if necessary. Compiled by: Ihtiyarova G.A., Narzulloyeva N.S., Dustova N.G.

Вapикoз кacaллиги мaвжуд aёллapдa тeкшиpиш уcуллapини вa туғpуққa тaйёpгapлигини oптимaллaштиpиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дуcтoвa Нигopa Кaxpaмoнoвнa
Год издания:
2020
Номер УДК:
618+616.1 [618.6 : 616.147 - 007] – 08
Дата создания:
2020-02-20 14:18:19
Ҳoмилaдop aёллapдa вapикoз кacaллигининг кeлиб чиқиш пaтoгeнeтик acпeктлapини ўpгaниш, вapикoз кacaллиги бўлгaн ҳoмилaдopлapдa ҳoмилaдopликни юpитишни инoбaтгa oлгaн ҳoлдa, туғpуқ вa унинг oғиp acopaтлapини oлдини oлиш учун тaшxиcoт мapкepлapини тaвcия этишдaн ибopaт.

Ўткир респиратор инфекцияларда ҳомиладорларда акушерлик ва перинатал асоратларини башоратлаш ва олдини олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминова Зиёда Аброровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
618+616-053:618. 2:616.988-036.11
Дата создания:
2020-01-04 13:11:45
Ҳомиланинг перинатал патологиясида ва гестацияни кечиш асоратларини ривожланишида ўткир респиратор инфекцияларнинг патогенетик ўрни ва уларни олдини олиш чора– тадбирларини такомиллаштириш.

Анамнезида бепуштлик бўлган аёлларни индуцирланган ҳомиладорликнинг биринчи уч ойлигида кечиш ва психоэмоционал хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Воитова Гавхар Алишеровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
618.3-055.2:616.89:618.177
Дата создания:
2019-11-28 13:54:17
Тадқиқотнинг мақсади анамнезида бепуштлик бўлган аёлларнинг руҳий-эмоционал ҳолатини ҳисобга олган ҳолда индуцирланган ҳомиладорлик биринчи триместрини олиб бориш тактикасини оптималлаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит