Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қандли диабет 2 тури ва унинг айрим макро- ва микротомир асоратларини клиник-генетик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тахирова Феруза Абраровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.379-008.64: 616.13/14:575
Дата создания:
2018-12-11 09:49:55
Ўзбек миллатига мансуб қандли диабет 2-тури беморларида АСЕ, TCF7L2, eNOS ва CRP генлари полиморфизмларининг клиник-башоратлаш аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистонда қандли диабетнинг клиник-эпидемиологик тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алиханова Нодира Миршовкатовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.379-008.64-036.22(575.1)
Дата создания:
2018-12-11 09:46:03
Миллий регистр яратиш орқали қандли диабет ва унинг асоратларини эрта ташхислаш, даволаш ва олдини олиш самарадорлигини ошириш тизимини такомиллаштириш.

Қанд касаллигида кўрланиш натижасида ногиронланиш: ҳозирги аҳвол, тиббий ёрдамни ташкил этиш ва профилактик чораларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джамалова Ширин Абдумуратовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
618+616.43+616-008.9+616.39+615.2.03
Дата создания:
2018-06-13 12:10:20
Дунёда аҳолининг турли қатламлари орасида қандли диабет касаллиги кун сайин ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра бугунги кунда дунё бўйича 177 миллион киши қандли диабет (ҚД) билан хасталанган, Халқаро диабет федерацияси (IDF) башоратларига кўра 2-типдаги ҚД билан хасталанган беморлар сони 2030 йилга келиб 552 млн гача кўпайиши мумкин. Кўз тўр пардасининг диабетик зарарланиши, диабетик ретинопатия (ДР) ва унинг асоратлари – ривожланган мамлакатлар аҳолиси орасида учрайдиган кўрликнинг асосий сабаби бўлиб, бугунги кунда 10–20% ни ташкил этади.

Ўзбек популяцияcига хос бўлган экзоген-конституционал семиз болалар ва ўсмирларда метаболик синдромни ташхиcлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Шахнозахон Шарафутдиновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.379-008.64:616.43-06:616-093-053.2-08
Дата создания:
2018-06-04 17:14:15
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан ортиқча тана вазни, семириш, юрак-қон томир тизими касалликлари ва уларнинг асоратлари, қандли диабет ХХI асрнинг ноинфекцион эпидемик касалликлари бўлиб ҳисобланмоқда. Семиз болалар ва ўсмирларда метаболик синдром Европанинг ривожланган мамлакатлари – Францияда 18,9%, Италия ва Польшада 16,4%, Беларуссияда 17,2% ни ташкил этади. ЖССТ маълумотларига кўра метаболик синдром (МС) дислипидемия, глюкоза толерантлиги бузилиши, гипертензия ва инсулинрезистентлик натижасидир ҳамда қандли диабет ривожланиши омили бўлиб, 2030 йилда қандли диабет натижасидаги ўлим кўрсаткичи дунё бўйича еттинчи ўринни эгаллайди.

Ошқозон ичак тракти касалликлари билан оғриган беморларни даволашда реабилитация усулларини қўллаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ганиеа Д
Вид издания:
Многотомное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
ТОШКЕНТ ПЕДИАТРИЯ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ
Количество страниц:
151
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-21 12:18:20
Талабаларга, кўрсатма ва қарши кўрсатмаларни тўғри аниқлаган холда, реабилитация усулларини (даволов жисмоний тарбия усуллари, физиотерапия, даволов уқалашлар, санатор-курорт даволаш) қўллашни, даволаш режасини туғри танлай олиш ва касалликка мос равишда комплекс физиотерапевтик даволаш усулларини танлашни ўргатиш.

Гипофиз нофаол аденомаларини (гна) даволашда Д2 рецепторлари агонистларининг аҳамиятини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холова Д.Ш.
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.432 - 006.55 - 085
Дата создания:
2018-02-09 17:57:22
Гипофиз нофаол аденомаси (ГНА)нинг патогенези, эрта клиниколди ташхисоти, башоратлаш ва даволаш масалалари замонавий эндокринологияда ўз ечимини кутаётган муаммолардан ҳисобланади. Гипофизнинг нофаол аденомаси кўп ҳолларда микропролактинемияли беморларда учрайди ва умумий популяцияда 0,1–0,2% ни ташкил этиб , томографик текширишларда барча соғлом инсонларнинг 10% ида гипофиз аденомаси аниқланган.

Ҳайз олди синдромининг клиник-эпидемиологик жиҳатлари ва уни патогенез асосида ташхис қўйиш ва даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ходжаева Нодира Вахидовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 618.17-008.8-036.4-092:612.433/.434.018:612.621.31
Дата создания:
2018-02-09 17:42:07
Жаҳонда репродуктив саломатликни сақлаб қолиш муаммолари тобора долзарб бўлиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳайз олди синдроми (ҲОС) ижтимоий, шахсий, тиббий, ҳаёт сифатига таъсир этувчи ва ишга лаёқатли ёшдаги аёлларда учрайдиган, оғир климактерик бузилишларга олиб келадиган ҳолатдир.

Нофаол гипофиз аденомасининг наслий мойил беморларда патологик ривожланиш механизми


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамедова Фируза Саидовна
Год издания:
2017
Номер УДК:
611.018.74:616.126.422-053:615.224
Дата создания:
2017-12-15 15:11:46
Нофаол гипофиз аденомасини оилавий анамнезига асосланган ҳолда генетик мойил беморларда ташхислаш ва даволаш тизимини оптималлаштириш.

Ўзбекистон Республикасида менопаузадан кейинги остеопорознинг клиник ва эпидемиологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аббосхужаева Лола Сайдиганиходжаевна
Год издания:
2017
Номер УДК:
616.71-007.234:616-08-39.73:618.173
Дата создания:
2017-11-21 12:28:24
Ўзбекистонда истиқомат қилаётган эллик ва ундан катта ёшдаги аёллар орасида менопаузадан кейинги остеопороз касаллигини тарқалишини аниқлаш

Ички секреция безларининг физиологияси


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Салимова Ш.
Год издания:
2017
Дата создания:
2017-09-19 12:44:35
Органлар, тўқималар ва ҳужайраларнинг ўзаро гуморал боғланишида уларнинг баъзилари алоҳида муҳим роль ўйнайди, чунки улар модда алмашинувига, орган ва тўқималарнинг функциясига специфик таъсир этувчи моддаларни ишлаб чиқаради. Бу моддалар гормонлар деб (грекча «horman» — кўзғатиш сўзидан), уларни ишлаб чиқарувчи органлар эса эндокрин безлар, ёки ички секреция безлари деб аталади.
Сообщить об ошибке Транслит