Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ғўза ҳосилдорлигига кузги буғдой анғизини ҳайдаш муддатлари ва усулларининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавлянов Дилмурод Рахматуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.51/11+631.5/559
Дата создания:
2019-12-11 15:41:12
Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан бўшаган майдонларда тупроққа асосий ишлов беришнинг мақбул муддат ва усулларини ишлаб чиқиш ва унинг ғўза ҳосилдорлигига таъсирини илмий асослашдан иборат.

Бош мия ўткир ва сурункали ишемиясида веноз церебрал дисциркуляциянинг роли (патогенези, диагностикаси ва даволаш муаммолари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назарова Жанна Авзаровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.831-005.8:616.12-008.331.1
Дата создания:
2019-12-11 15:33:30
Тадқиқотнинг мақсади цереброваскуляр патологияли беморларда интракраниал веноз етишмовчилигини ташхислаш ва даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Агротехник омиллар орқали ғўзада ҳосил элементлари тўкилишининг олдини олиш чораларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Давронов Қахрамонжон Анваржонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.51+631.582/45/559
Дата создания:
2019-12-11 15:33:18
Республикамизнинг ўтлоқи саз ва типик бўз тупроқлари шароитида чигитга экиш олдидан ва ғўзанинг ўсув даврида стимуляторлар, биоўғит ва суюқ ҳолдаги ўғитлар билан ишлов беришнинг ҳамда ғўзани чилпишда ретардант қўллашнинг мақбул меъёр ва муддатларини ишлаб чиқиш орқали ғўза ҳосил элементларини тўкилишини олдини олиш чораларини такомиллаштиришдан иборат.

Зулфия бадиий олами ва поэтик мактаби


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Умурова Гўзал Хотамовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
891.709:894.3
Дата создания:
2019-12-11 11:16:49
Тадқиқотнинг мақсади. Зулфия бадиий олами ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида яхлит, тизимли тадқиқот яратиш ҳисобланади. Шоира шеърларининг таҳлили орқали ижодкор олами, бадиий асар дунёси ва лирик қаҳрамон табиати, лирик характер шаклланишига замин яратадиган манбаларнинг роли каби қатор масалаларни тадқиқ этишдан иборат.

Самарқанд вилояти оронимларининг лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Темиров Шерали Абдихалилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
494.3:413.13:809(575.141)
Дата создания:
2019-12-11 11:15:03
Тадқиқотнинг мақсади оронимиканинг назарий масалаларини ёритиш, оронимлар ономастик кўламига мансуб бирликларни белгилаш, Самарқанд вилояти оронимларини лисоний тадқиқ этишдан иборат.

Полиалкилметакрилатлар ёрдамида мойлар ва дизел ёқилғисининг янги таркибини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухторов Нуриддин Шамшидинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
547.312.64.821.551:546.32.53
Дата создания:
2019-12-11 09:54:06
Тадқиқотнинг мақсади: энергия тежамкор ва чиқиндиларсиз технология билан олинган полиметакрилат қўндирмаларидан фойдаланган ҳолда мойлар ва ёқилғиларнинг янги таркибини ишлаб чиқишдан иборат.

Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кимсанбаева Шаҳноза Бакридиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
1.297(575.1)
Дата создания:
2019-12-10 16:50:02
Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсирини диний-фалсафий асослашдан иборат.

Ўзбекистон фортепиано мусиқасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухамедова Феруза Нурмахматовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
780.616.432(575.1)
Дата создания:
2019-12-10 16:16:43
Тадқиқотнинг мақсади XX–XXI асрларда Ўзбекистон фортепиано санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, асарларнинг ўзига хос жанр хусусиятлари ва талқин (интерпретация) тамойилларини аниқлашдир.

XVII аср россия билан хива ва бухоро алоқалари бўйича элчилик китобларининг тили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Чўпонов Отаназар Отожонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.161.1’04
Дата создания:
2019-12-10 12:18:04
Тадқиқотнинг мақсади XVII аср Россиянинг Хива ва Бухоро билан алоқалари бўйича элчилик китобларида мавжуд бўлган турли жанрга мансуб расмий ҳужжатлар матнларини илмий муомалага киритиш ва уларни лингвистик мазмундорлигини фонетик, лексик, морфологик ва синтактик нуқтаи назардан тадқиқ қилишдан иборат.

Инглизча бадиий матнларнинг рус ва ўзбек тилларидаги таржималарини ортологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отажонова Дилдор Бахтияровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.111’271’362
Дата создания:
2019-12-10 12:15:07
Тадқиқотнинг мақсади инглизча бадиий матнлари рус ва ўзбек тилларидаги таржималарида орфографик, пунктуацион, лексик-семантик, грамматик, стилистик, коммуникатив, прагматик меъёрларнинг таъминланишини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит