Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Учинчи ва бешинчи тартибли каррали характеристикали тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жураев Абдулла Хатамович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.953.5
Дата создания:
2020-08-12 17:41:37
Тадқиқотнинг мақсади чекли ва чексиз соҳаларда вақт бўйича иккинчи тартибли ҳосилага эга бўлган каррали характеристикали учинчи ва бешинчи тартибли тенгламаларга чегаравий масалалар қўйиш ва уларни текшириш ҳамда бешинчи тартибли тенгламага қўйилган масалани Фурье усулида ечиш алгоритмини ишлаб чиқишдан иборат.

Давлат олий таълим муассасаларининг тадбиркорлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хомидов Элдор Олимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.091:34
Дата создания:
2020-08-12 17:23:01
Тадқиқотнинг мақсади давлат олий таълим муассасаларининг тадбир-корлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Номланмаган шартномаларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий ва амалий муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аскаров Носиржон Ибрагимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.46:368:347
Дата создания:
2020-08-12 17:18:11
Тадқиқотнинг мақсади номланмаган шартномаларни такомиллаштириш ва фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ғўзанинг G.BARBADENSE ва G.HIRSUTUM турига мансуб навларни гармселга бардошлигини аниқлаш ва ишлаб чиқаришга тавсия этиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Марданов Ҳусниддин Холбазарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎТ: 633.41+631.5
Дата создания:
2020-08-12 10:43:19
Тадқиқотнинг мақсади G.hirsutum L. ва G.barbadense L. турларига мансуб районлашган, истиқболли ва янги ғўза навларининг табиий гармселга бардошлилиги ҳамда қимматли-хўжалик белгилари ва морфологик кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш, гармселга бардошли селекцион ашёларни яратиш ва ишлаб чиқаришга тавсия этишдан иборат.

Форс тилида қўшма сўз ва сўз бирикмаларининг дистинктив белгилари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нуриддинов Нодир Нурмат ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 811.222.1
Дата создания:
2020-08-11 17:40:59
Тадқиқотнинг мақсади форс тилида копулятив қўшма сўз ва эркин копулятив сўз бирикмаларининг дистинктив белгиларини тадқиқ этишдан иборат.

Турли тизимли тилларда гап бўлакларини актуаллаштирувчи воситалар тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эгамназарова Дурдона Шуҳратиллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 811.111’362 811.512.133’362
Дата создания:
2020-08-11 17:30:56
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида гап бўлакларини актуаллаштирувчи воситаларни чоғиштирма тадқиқ этишдан иборат.

Сўзларнинг метафорик маъноларини изоҳли луғатларда кодификациялаш тамойиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эгамбердиев Жасурбек Жаҳонгирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
8 Э – 14
Дата создания:
2020-08-11 17:23:37
Тадқиқотнинг мақсади метафоранинг лексик-семантик, лингвомаданий хусусиятларини очиш билан бирга уларни луғатларда кодификациялаш усулларини таҳлил қилишдир.

Ҳозирги хитой тилида редупликация, аффиксация ва конверсия


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хашимова Сабохат Абдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.581
Дата создания:
2020-08-11 17:13:26
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги хитой тили сўз туркумларида аффиксация, редупликация ва конверсия ҳодисаси, уларнинг ясалиш моделлари, мазкур сўз ясалиши воситасида ҳосил бўлган сўзларнинг морфологик, функционал-стилистик хусусиятларини таҳлил қилиш ва ўрганиш, сўз ясалишидаги имкониятлар, имкониятдаги чекланишларни аниқ белгилашдан иборат.

Совершенствование методики педагогической диагностики в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли в условиях развития цифровых технологий


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султанова Гузалхон Саидаббасовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.681.3 Ю20
Дата создания:
2020-08-10 22:44:26
Целью исследования является совершенствование методики педагогической диагностики в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли в условиях развития цифровых технологий.

Бўлажак биология ўқитувчиларини тайёрлашда педагогик диагностика методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдраимова Барно Бахтияровнa
Год издания:
2020
Номер УДК:
372.2:691.123
Дата создания:
2020-08-10 22:39:09
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак биология ўқитувчиларини тайёрлашда педагогик диагностика методикасини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит