Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Зотилжам билан оғриган беморларда буйракларнинг функционал ҳолати: прогностик ва терапевтик аспектлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминов Даврон Кадирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.24-002.2:616.61-085
Дата создания:
2020-03-18 14:24:09
Тадқиқотнинг мақсади зотилжам билан оғриган беморларда буйракларнинг функционал ҳолатини баҳолаш билан бирга уларнинг ўткир шикастланишини даволаш ва превентив тактикасини ишлаб чиқишдан иборат.

Метаболик синдромнинг асосий компонентлари тоифаларига боғлиқ бўлган охирги нуқталар шаклланишини солиштирма баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каландарова Умида Арслановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-008.9-07
Дата создания:
2020-02-10 16:51:40
Тадқиқотнинг мақсади охирги нуқталар шаклланишидаги метаболик синдромни турли компонентларининг ролини аниқлашдан иборат.

Бронхиал астмада ўпка гипертензиясини эрта ташхислаш ва даволаш усулларини оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тиллоева Шахло Шавкатовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.233 -002- 036.12-092: 616.124
Дата создания:
2020-02-10 16:44:12
Тадқиқотнинг мақсади бронхиал астмада ўпка гипертензиясини эрта ташхислаш ва даволашнинг янги самарали ёндошувларни такомиллаштиришдан иборат.

Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморларда гемостазиологик бузилишларни аниқлаш, профилактика ва даволаш чора-тадбирларини оптимизациялаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуганиева Эльнора Абраловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.24-002.2:616-005.2:151.5:616-08-039.71
Дата создания:
2020-01-15 12:31:44
Тадқиқотнинг мақсади СОЎК билан оғриган беморларда гемостазиологик бузилишларни даволаш ва профилактика чора-тадбирларини дифференцирлашган ёндашувларини ишлаб чиқишдан иборат.

Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморларда гемостазиологик бузилишларни аниқлаш, профилактика ва даволаш чора-тадбирларини оптимизациялаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуганиева Эльнора Абраловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.24-002.2:616-005.2:151.5:616-08-039.71
Дата создания:
2020-01-15 12:28:45
Тадқиқотнинг мақсади СОЎК билан оғриган беморларда гемостазиологик бузилишларни даволаш ва профилактика чора-тадбирларини дифференцирлашган ёндашувларини ишлаб чиқишдан иборат.

Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморларда гемостазиологик бузилишларни аниқлаш, профилактика ва даволаш чора-тадбирларини оптимизациялаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуганиева Эльнора Абраловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.24-002.2:616-005.2:151.5:616-08-039.71
Дата создания:
2020-01-15 12:22:33
Тадқиқотнинг мақсади СОЎК билан оғриган беморларда гемостазиологик бузилишларни даволаш ва профилактика чора-тадбирларини дифференцирлашган ёндашувларини ишлаб чиқишдан иборат.

Жигар ноалкогол ёғ хасталигининг ўзбек миллатига мансуб шахсларида клиник-патогенетик ва генетик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иминова Диёра Алишеровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.37-002-07-089
Дата создания:
2019-12-27 16:05:28
Тадқиқотнинг мақсади ЖНАЁХ билан касалланган ўзбек миллатига мансуб беморларда ADIPOQ +276G>T гени аллел ва генотиплари полиморфизми тарқалганлиги ҳамда инсулинрезистентлик, липид ва углевод алмашинуви бузилиши ўртасидаги ўзаро боғлиқликни баҳолашдан иборат.

Юрак ишемик касаллиги билан симптомсиз гиперурикемия биргаликда келган беморларда эндотелий дисфункцияси ва уни коррекция қилиш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тоғаев Дилшод Хидирназарович
Год издания:
Номер УДК:
615.322:612.352
Дата создания:
2019-11-21 15:04:28
Тадқиқотнинг мақсади симптомсиз гиперурикемия билан бирга келган ЮИКги патогенезида метаболик, генетик, яллиғланиш жараёнлари ўзгаришларни ўзига хослиги асосида β-адреноблокаторлар ва ангиотензин рецептор антогонистлари препаратлари самарадорлигини ва хавфсизлигини баҳолашдан иборат.

Диабетик нефропатиянинг ривожланиши ва клиник кечишини прогноз қилишнинг генетик усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жаббаров Озимбой Отахонович
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Ташкентская медицинская академия
Количество страниц:
42
Дата создания:
2019-09-21 17:02:03
Диабетик нефропатиянинг ривожланиши ва клиник кечишини прогноз қилишнинг генетик усуллари

Диабетик нефропатияда клинико-патогенетик жихатларнинг прогностик ахамияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жаббаров Озимбой Отахонович
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Ташкентская медицинская академия
Количество страниц:
29
Дата создания:
2019-09-21 16:57:44
Диабетик нефропатияда клинико-патогенетик жихатларнинг прогностик ахамияти
Сообщить об ошибке Транслит