Фильтры

32 ҳафтадан олдин муддатига етмай туғилган чақалоқларда овқат ҳазм қилиш тизими бузилишларини ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хасанова Саида Сабировна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.34-002.32
Дата создания:
2019-12-23 11:07:27
Тадқиқотнинг мақсади 32 ҳафтадан олдин муддатига етмай туғилган чақалоқларда овқат ҳазм қилиш тизимининг бузилишларини хусусиятларини, механизмларини ўрганиш ва коррекцияловчи давонинг асосланган усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда она ва бола саломатлигини сақлаш соҳасидаги илмий-тадқиқот ишлари тарихи


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Мўминова
Дата создания:
2019-12-05 11:16:12
Жамиятда оналар ва болалар тўғрисида ғамхўрлик қилиш ва улар саломатлигини муҳофаза этиш келажак авлод баркамоллигини таъминлашнинг энг асосий ҳал қилувчи омилларидан бири ҳисобланади. Ҳар бир давлатда бу масалага муайян халқ менталитети, иқтисодий ривожланиши ҳамда ижтимоий ҳолатидан келиб чиқиб ёндашилган. Хусусан, совет ҳокимияти йилларида оналик ва болаликни ҳимоя қилиш юзасидан муайян чора-тадбирлар кўрилиб, аёллар ва болалар учун маслаҳатхоналар, сут тарқатиш пунктлари, яслилар очилди ва турли касалхоналар таркибида улар учун бўлимлар фаолияти йўлга қўйилди ҳамда даволаш ўринлари сони кўпайтирилди.

Атопик дерматитли болаларда сурункали гломерулонефрит кечишининг клиник-иммунологик хусусиятлари ва даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримова Умида Нирматовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.611-002-036.11/.12(072)-053.2
Дата создания:
2019-11-27 15:09:04
Тадқиқотнинг мақсади атопик дерматитли болаларда сурункали гломерулонефрит кечишининг клиник-иммунологик хусусиятларини аниқлаш ва даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Эрта ёшдаги болаларда бронхообструктив синдромини даволаш тактикаси ва диагностикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Лим Максим Вячеславович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.94-07-08-036.865.053.3
Дата создания:
2019-09-13 15:14:39
Тадқиқотнинг мақсади эрта ёшдаги болаларда бронхообструктив синдромнинг диагностикасини такомиллаштириш орқали даволаш тактикасини оптималлаштиришдан иборат.

Анамнезида хомила ичи инфекцияланишига чалинган тез-тез касалланувчи болалар респиратор касалликларининг иммунокоррекцияли терапияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сирожиддинова Хиромон Нуриддиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-092-616-022.1-071.1-08.053.5
Дата создания:
2019-09-13 13:19:23
Тадқиқотнинг мақсади анамнезида ҳомила ичи инфекцияланишига чалинган тез-тез касалланувчи болалар респиратор касалликларининг иммунокоррекцияли терапиясини такомиллаштиришдан иборат.

Тез-тез касалланадиган болаларда сурункали синусит ривожланишининг иммунологик механизмлари ва иммунокоррекцияни асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шоазизов Нодир Нигматиллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.611-002:612.017.1
Дата создания:
2019-06-29 10:12:37
Тадқиқотнинг мақсади тез-тез касалланадиган болаларда сурункали синусит ривожланишининг иммунологик механизмларини аниқлаш ва иммунокоррекция усулини асослашдан иборат.

Болаларда сурункали пиелонефритни ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-07.08.61-002.3.053
Дата создания:
2019-03-04 15:24:05
Назарий ва амалий нефрология соҳасида эришилган ютуқларга қарамай, болаларда сурункали пиелонефрит (СП) касаллиги, сўнгги йилларда юқори ўсиш тенденцияга эгалиги билан фарқланмоқда ва сийдик тизими органлари структурасида 40%дан 70%гачани ташкил қилиб жиддий тиббий-ижтимоий муаммога айланди. Кўпинча пиелонефрит билан болалик даврида касалланишади, аммо кейин бутун умр қийналишади.

Болаларда сурункали HBV-инфекция кечишида яллиғланиш анемиясининг патогенетик аҳамияти ва ташхислашни такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Икрамова Нодира Анваровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.36-002.2:615.155.194:577.21-053.2-07
Дата создания:
2019-02-21 16:38:31
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда В гепатитга қарши кенг кўламли эмлаш профилактикаси амалга оширилаётганлигига қарамай сурункали HBV-инфекция муаммоси бугунги кунга қадар тиббий-ижтимоий аҳамияти жиҳатидан долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга сурункали HBV-инфекциясининг аҳамияти унинг патогеник жиҳатдан мураккаблиги, асоратларининг оғирлиги, даволашнинг қимматлиги ва самарадорлигининг чегараланганлиги билан аниқланади.

Болалар бронхиал астмасида метаболик синдром (клиникаси, ташхиси ва даволаш)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизова Нигора Давлятовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-248-008.9-053.2-07-08
Дата создания:
2019-02-21 16:25:57
Сўнгги йилларда дунё мамлакатларида умумий нафас йўллари касалликлари орасида болалар ва ўсмирларда учрайдиган бронхиал астма етакчи ўринни эгаллайди, тез-тез ва давомли қайталаниши, бемор ҳаёт сифатини пасайтиши, ногиронликка сабаб бўлиши туфайли соғлиқни сақлаш тизимининг жиддий муаммоси бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра «...дунёда бронхиал астма бўлган 300 милионга яқин бемор қайд этилган, ҳозирги кунда катталар орасида 5%, болалар орасида эса 10% гача тарқалиши кузатилмоқда.....» .

Клинико - патогенетические аспекты задержки физического и полового развития при хронических неспецифических заболеваниях легких у детей


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шарипова Олия Аскаровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.24-007.19-612.612-08.053.4
Дата создания:
2018-12-04 12:19:51
Хронические неспецифические заболевания лёгких (ХНЗЛ) представляют серьезную проблему здравоохранения во всех странах мира в силу частой инвалидизацией в молодом трудоспособном возрасте, снижением качества жизни больных из–за частых и продолжительных обострений.
Сообщить об ошибке Транслит