Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Клинико - патогенетические аспекты задержки физического и полового развития при хронических неспецифических заболеваниях легких у детей


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шарипова Олия Аскаровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.24-007.19-612.612-08.053.4
Дата создания:
2018-12-04 12:19:51
Хронические неспецифические заболевания лёгких (ХНЗЛ) представляют серьезную проблему здравоохранения во всех странах мира в силу частой инвалидизацией в молодом трудоспособном возрасте, снижением качества жизни больных из–за частых и продолжительных обострений.

Кам вазнли чақалоқлар туғилишининг башорат мезонлари ва улар ҳаётининг биринчи йилида ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акрамова Хурсандой Абдумаликовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.837-053.2-07:577.12
Дата создания:
2018-06-08 18:37:04
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига кўра, кам вазн билан туғилган чақалоқларни парваришлаш муаммоси ўлим ҳолатининг юқори даражада бўлиши билан ўзининг долзарблигини сақлаб қолмоқда. 2,7 млн. нобуд бўлган чақалоқлардан 60-80% муддатдан аввал туғилган ва/ёки кам вазнга эга бўлган . Кам вазн билан муддатига етиб туғилган болаларнинг перинатал ўлими, вазни меъёрда бўлган болаларга нисбатан, 3-8 марта юқори бўлиб, перинатал йўқотиш тузилмасида, муддатдан аввал туғилишдан сўнг, иккинчи ўринни эгаллайди. Муддатидан аввал туғилган болалар, муддатига етиб туғилган болаларга нисбатан, 30-35 марта кўпроқ нобуд бўладилар, муддатига етмаган ҳомиладорликда эса перинатал ўлим муддатидаги туғруққа нисбатан 30-40 марта юқоридир.

Ўзбек популяцияcига хос бўлган экзоген-конституционал семиз болалар ва ўсмирларда метаболик синдромни ташхиcлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Шахнозахон Шарафутдиновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.379-008.64:616.43-06:616-093-053.2-08
Дата создания:
2018-06-04 17:14:15
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан ортиқча тана вазни, семириш, юрак-қон томир тизими касалликлари ва уларнинг асоратлари, қандли диабет ХХI асрнинг ноинфекцион эпидемик касалликлари бўлиб ҳисобланмоқда. Семиз болалар ва ўсмирларда метаболик синдром Европанинг ривожланган мамлакатлари – Францияда 18,9%, Италия ва Польшада 16,4%, Беларуссияда 17,2% ни ташкил этади. ЖССТ маълумотларига кўра метаболик синдром (МС) дислипидемия, глюкоза толерантлиги бузилиши, гипертензия ва инсулинрезистентлик натижасидир ҳамда қандли диабет ривожланиши омили бўлиб, 2030 йилда қандли диабет натижасидаги ўлим кўрсаткичи дунё бўйича еттинчи ўринни эгаллайди.

Болаларда герпесвирус инфекцияси билан ассоциацияланган микоплазма зотилжамини даволашни оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Таджиханова Доно Пулатовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616.24-002-085-053.2/5
Дата создания:
2018-04-23 10:17:31
Дунёда бронх-ўпка касалликлари замонавий педиатриянинг ечими топилмаган муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Охирги 10 йилликда ушбу касалликлар ичида зотилжам етакчи ўринларни эгаллаб турибди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра зотилжам дунёда болалар ўлимига энг кўп сабаб бўлувчи омиллардан бири ҳисобланади, хусусан, беш ёшгача бўлган болалар ўлимида ушбу касаллик 17,5%ни ташкил этиб, ҳар йили мазкур ёш гуруҳидаги 1,1 миллион бола шу касаллик туфайли ҳаётдан кўз юмади.

Номувофиқ иммун жавоб берувчи болаларда вакцинопрофилактика натижаларини мукаммаллаштиришга мажмуий ёндашувни асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муллаева Лола Джавлановна
Год издания:
2018
Номер УДК:
614.47-053.2:612.017.1-06
Дата создания:
2018-04-09 17:40:37
Профилактик эмлашларда иммун жавобнинг шаклланиши ҳамда иммунизация хавфи ва фойдасининг ўзаро нисбатини аниқлаш асосида саломатлигида ўзгаришлар бўлган болаларда вакцинопрофилактикага ёндашувларни такомиллаштириш.

Юқори инсоляцияли минтақада болалардаги ичак касалликларида Д витаминининг аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алиева Нигора Рустамовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616.34:616.155.194.8:577.16-053,2-085
Дата создания:
2018-03-24 10:14:22
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, Марказий Осиё минтақасида ичак касалликлари педиатриянинг долзарб масалаларидан бири бўлиб, улардан энг оғир ва прогностик салбий касаллик целиакия (Ц) умумий аҳолининг 1%да, сурункали энтероколитдан (CЭ) ер юзидаги 12 дан 34%гача бўлган аҳоли азият чекади. Европа мамлакатлари ва Шимолий Америкада аллергик энтероколитлар (АЭ) 12% болаларда учрайди. Ўзбек олимларининг фикрига кўра, аллергик энтероколитнинг республиканинг турли ҳудудларида учраши 21,7 дан 34,2% гачани ташкил этади.

Чақалоқлар камқонлиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-02-21 16:15:40
Мазкур ўқув-услубий қўлланма Марказий услубий Кенгашнинг 2001 йил 24 октябрь йиғилишида тасдиқланган бўлиб, чақақалоқлар камқонлиги муаммолари тўғрисида маълумотлар жамланган.

Болаларда ва катталарда кўкрак соҳаси ва аъзоларинипг топографик анатомияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Зокирова Д
Год издания:
2011
Дата создания:
2018-02-21 10:57:07
Рефератда Кўкрак қафасининг ривожланиши, Плевранинг болалардаги хусусиятлари, Кўкрак соҳасида бажариладиган асосий операциялар, Кўкс оралиғи хақида тушунча. Унинг иккита олдинги ва орқа кўкс оралиғи аъзоларига бўлиниши, Олдинги кўкс оралиғи аъзоларинипг топографиясп, Орқа кўкс оралиғи аъзоларинипг топографияси ҳақида маълумотлар берилган.

Болаларда ва катталарда оёқ соҳасининг топографик анатомияси ва ёшга қараб ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Курбонова Г.
Год издания:
2011
Дата создания:
2018-02-21 10:32:56
Рефератда думба соҳасининг топографик анатомияси, чаноқ-сон бўғими, сон топографияси сон канали,сон тақим канали,тизза бўғими топографик анатомияси, болдир соҳасининг топографик анатомияси,оёқ панжасининг топографик анатомияси ҳақида маълумотлар берилган.

Болаларда сурункали вирусли гепатитларни клиник-эхографик диагностикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупалиева Гулнора Акмаловна
Год издания:
2017
Номер УДК:
616.36-002:616-073.4-8:053.2
Дата создания:
2017-12-28 14:54:03
Тадқиқотнинг мақсади: беморларни комплекс диагностика тизимида ултратовушли текширувларнинг замонавий технологияларини қўллаш орқали болаларда сурункали вирусли гепатитларни ташхислашни такомиллаштириш. Тадқиқотнинг объекти. Сурункали вирусли гепатит (СВГ) билан оғриган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 270 та бола текширув объекти бўлиб ҳисобландилар, улар орасида 207 бола СВГ (76,7%), 43 бола СГС (15,9%), 20 бола СГD (7,4%) билан оғриган. Сурункали вирусли гепатитнинг минимал фаоллик даражаси 68 (25%) болада, ўрта фаоллик даражаси 117 (43%) болада ва юқори фаоллик даражаси 85 (32%) болада аниқланган. Тадқиқотнинг предмети. СВГ билан касалланган болаларнинг клиник-лаборатор ва комплекс эхографик текширув натижалари, РИПИАТМ, ТошПТИ маълумотлар базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ статистик маълумотлари, РИПИАТМ, ТошПТИ моддий-техник базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ тиббий ҳужжатлари. Тадқиқотнинг усуллари. Текширувнинг умумклиник, биокимёвий, специфик лаборатор, инструментал, нур: юқори частотали кулранг эхография, ултратовуш допплерография, 3D/4D технологиялар, мултислайс кулранг шкалали эхогепатографияни қамраб олувчи комплекс эхографик текширувлар, шунингдек, кўп кесимли КТ, МРТ, СИ ва статистик усуллари қўлланилган.
Сообщить об ошибке Транслит