Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Вальсальва синуси аневризмаларини ташхислаш ва хирургик даволашнинг инновацион йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алимов Амонжон Бахтиёрович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.132.11-007.64-07-089
Дата создания:
2019-03-07 14:43:09
Тадқиқотнинг мақсади: Вальсальва синуси аневризмаларини хирургик даволаш натижаларини инновацион ташхислаш усулларини қўллаш, аорта клапани етишмовчилиги билан асоратланган нуқсонларни тузатишда клапан сақловчи усулларни ишлаб чиқиш орқали яхшилашдан иборат.

Ўпка сили билан касалланган беморларда специфик спондилитни ривожланиши хавф омилларини аниқлаш ва уларни прогнозлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудова Зулфия Примкуловна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.23/.25+616-002.5+616.7
Дата создания:
2018-12-06 10:50:50
Жаҳонда сил касаллиги ўлимга олиб келувчи сабаларнинг 10 талигига киради. 2016 йилда янги аниқланган беморларнинг 87% мазкур касаллик юқори бўлган 30 та мамлакатга тўғри келади, уларнинг ичида эса 64% Хиндистон, Индонезия, Хитой, Нигерия, Покистон, Филлипин хамда Жанубий Африка давлатлари эгаллайди. 2016 йилнинг сархисобига кўра 1 миллион нафар болалар мазкур касаллик билан касалланган ва 250 000 нафар болалар ушбу касалликдан вафот этганлар (бу кўрсаткичларнинг ичига ОИВ билан зарарланган болалар хам киради). Силнинг сил касаллигига карши препаратга турғун хиллари эса умумий соғликни сақлаш ташкилотлари учун катта хавфни туғдиради.

Сурункали гепатит В касаллиги бор беморларда оғиз бўшлиғи аъзолари касалликларини башоратлаш, профилактика қилиш ва даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Даминова Шахноза Бадриддиновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.314.002.:616:36.053.2-07-08
Дата создания:
2018-04-18 16:06:51
Дунёда тиббиётда парентерал вирусли гепатит касалликлари юқумли касалликлари орасида глобал муаммолардан бири ҳисобланади. Касалланиш даражасининг юқорилиги, касалликнинг сурункали холга ўтиши, ногиронлик ва ўлимга олиб келадиган муаммоларидир. Аҳоли ўртасида вирусли гепатитлар билан касалланиш кун сайин ортиб бормоқда.

ОИВ инфекцияли беморларда антиретровирус терапия самарадорлигининг клиник-патогенетик жиҳатлари ва уни оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Байжанов Аллаберган Кадирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.98:578.826:615.281-092
Дата создания:
2018-04-06 09:47:54
Дунёда бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида юқумли ва соматик касалликлар сонининг ортиши, иммун тизимининг пасайиши, гиёҳванд воситалардан кенг фойдаланиш, тартибсиз жинсий алоқалар, сил касаллиги билан касалланиш ҳолатлари ОИВ инфекциясини юқтиришга шароит яратади.

Болаларда кечадиган диареяли инфекцияларнинг ташхисини ҳамда даволаш услубларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эралиев Умиджан Эргашович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.34-008.314.4+616.9-053.2/.5-071-08
Дата создания:
2018-04-06 09:39:51
Жаҳонда ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) муаммоси илк болалик давридаги болалар орасида кенг тарқалган ва оғир асоратларни келтириб чиқарадиган касалликлар тури ҳисобланади. Касаллик асосан эрта ёшли болаларда касалликнинг оғир ва асоратланган шаклларининг кенг тарқалиши ҳамда касалликдан сўнг ҳазм қилиш системасидаги бузилишлар сабабли ўзининг долзарблигини сақлаб келмоқда. Ўткир ичак инфекциялар жамиятда сезиларли даражада иқтисодий йўқотишга олиб келганлиги сабабли, тиббий ва ижтимоий жиҳатдан муҳим муаммолардан бири ҳисобланади.

Ўзбек аҳолисида сурункали HCV-инфекцияси патогенезининг молекуляр-генетик жихатлари ва кечишини башоратлашда уларни бўлган ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Севара Баходировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
612.419.392-014.4
Дата создания:
2018-02-22 17:36:41
Тадқиқот мақсади сурункали вирусли С гепатитни цитокинлар ва ксенобиотиклар биотрансформацияси учун маьсул генлар полимор-физмининг прогностик ахамиятини ўрганган холда, ўзбек популяцияси номоёндаларида клиник кечишининг молекуляр механизмларни такомиллаштиришдан иборат.

Бактериялар цитологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бадалхўжаев И
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
Количество страниц:
53
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-21 11:06:00
Қўлланмада микроорганизмларнинг замонавий ёруғлик микроскопларидан фаза контрастик, люминисцент, қоронғи майдонли микроскоплардан фойдаланиб, прокариот ва эукариот микроорганизмларнинг ҳужайра қобиғини тузилиши, функцияси, мембраналарнинг морфологияси, кимёвий таркиби, цитоплазманинг таркиби, ундаги заҳира моддалар қиёслаб берилган.

Болаларда сурункали вирусли гепатитларни клиник-эхографик диагностикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупалиева Гулнора Акмаловна
Год издания:
2017
Номер УДК:
616.36-002:616-073.4-8:053.2
Дата создания:
2017-12-28 14:54:03
Тадқиқотнинг мақсади: беморларни комплекс диагностика тизимида ултратовушли текширувларнинг замонавий технологияларини қўллаш орқали болаларда сурункали вирусли гепатитларни ташхислашни такомиллаштириш. Тадқиқотнинг объекти. Сурункали вирусли гепатит (СВГ) билан оғриган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 270 та бола текширув объекти бўлиб ҳисобландилар, улар орасида 207 бола СВГ (76,7%), 43 бола СГС (15,9%), 20 бола СГD (7,4%) билан оғриган. Сурункали вирусли гепатитнинг минимал фаоллик даражаси 68 (25%) болада, ўрта фаоллик даражаси 117 (43%) болада ва юқори фаоллик даражаси 85 (32%) болада аниқланган. Тадқиқотнинг предмети. СВГ билан касалланган болаларнинг клиник-лаборатор ва комплекс эхографик текширув натижалари, РИПИАТМ, ТошПТИ маълумотлар базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ статистик маълумотлари, РИПИАТМ, ТошПТИ моддий-техник базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ тиббий ҳужжатлари. Тадқиқотнинг усуллари. Текширувнинг умумклиник, биокимёвий, специфик лаборатор, инструментал, нур: юқори частотали кулранг эхография, ултратовуш допплерография, 3D/4D технологиялар, мултислайс кулранг шкалали эхогепатографияни қамраб олувчи комплекс эхографик текширувлар, шунингдек, кўп кесимли КТ, МРТ, СИ ва статистик усуллари қўлланилган.

Эффективность софосбувира в противовирусной терапии хронического гепатита с


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Облокулов А.Р.
Дата создания:
2017-07-14 17:51:22
Оценить результаты двухкомпонентной противовирусной терапии первого генотипа ХГСпри включении в схему лечения препарата из группы ингибиторов протеаз Hepcinat (sofosbuvir).

Эффективность адеметионина у больныхс циррозом печени вирусной этиологии


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Облокулов А.А.
Дата создания:
2017-07-14 17:49:00
Изучить клиническую эффективность препарата "Гептрал" (адеметионин, ЭбботС.р.Л.,Италия) в лечении больных циррозом печени.
Сообщить об ошибке Транслит