Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Марказий асаб системасининг перинатал зарарланиши булган болаларда даволаш-диагностик ва реаблитационтактикани комплекс бахолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Игамова Саодат Суръатовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-007.1:616.831-053.37
Дата создания:
2020-07-27 17:29:42
Тадкикотнинг максади: гипоксик генезли марказий асаб тизимини перинатал шикастланган эрта ёшли болаларда клиник-неврологик окибатларини бах;олаш, ташхислаш ва реабилитация тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати фаолиятини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зулфиқаров Шерзод Хуррамович
Год издания:
2020
Номер УДК:
342.53 (575.1)
Дата создания:
2020-07-25 13:34:49
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати фаолиятини такомиллаштириш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни комплекс таҳлил қилиш асосида илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда сайлов тизимининг институционал (ҳуқуқий) асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турғунов Ойбек Каримович
Год издания:
2020
Номер УДК:
342.8 (575.1)
Дата создания:
2020-07-25 13:30:56
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда демократик сайлов тизимининг шаклланиши, унинг институционаллашуви ва қонунчилик асосларини такомиллаштиришга оид назарий ва конституциявий-ҳуқуқий масалалар бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборатдир.

Тизза қопқоғининг ностабиллигини ташҳислаш ва каминвазив жарроҳлик даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматкулов Комилжон Марданкулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.8-616.1-615.2.03-615.8.
Дата создания:
2020-07-25 13:21:30
Тадқиқотнинг мақсади тизза қопқоғининг ностабиллигида замонавий ташҳислаш усулларини қўллаш ва жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириш орқали анатомо-функционал натижаларни яхшилашдан иборат.

Билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини комплекс хирургик даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимов Анвар Меликмуротович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.717.4-001.59-089
Дата создания:
2020-07-25 13:17:29
Тадқиқот мақсади билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини патологик ўчоқ хусусияти, унинг локализацияси ва даволашга комплекс ёндошув орқали натижаларни яхшилашдан иборатдир.

Сурхондарё вилояти тупроқлари таркибидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета ва гамма нурланишлар асосида аниқлашнинг радиометрик-спектрометрик усулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшкараев Садридин Чориевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
543.34:543.422.3
Дата создания:
2020-07-24 08:24:47
Тадқиқотнинг мақсади Сурхондарё вилояти тупроқларидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета- ва гамма-нурланишлар асосида радиометрик-спектрометрик аниқлаш усулини ишлаб чиқиш ҳамда бу радионуклидларнинг Сурхондарё вилояти тупроқларидаги тарқалишини аниқлашдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактабларида қардош халқлар адабиётини қиёсий ўрганиш (таълим ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ ва туркман тилларида олиб бориладиган мактабларнинг V–IX синфлари адабиёт дарслари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдувалитов Eргаш Бураневич
Год издания:
2020
Номер УДК:
894.375:894.342:894.341:894.361
Дата создания:
2020-07-22 08:17:34
Тадқиқотнинг мақсади қардош халқлар адабиётининг ўзига хослиги ва умумий жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда қиёсий ўрганишнинг оптимал мазмуни ва мақсадига мувофиқ тарзда ўзлаштириш йўлларини илмий асослаш мисолида адабиёт ўқитишнинг самарадорлигига эришишдан иборат.

Адабиёт дарсларида ўқувчиларни бадиий а сар қаҳрамонларини танқидий баҳолашга ўргатиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Балтаева Анаджан Таджибаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
494.375:494.342
Дата создания:
2020-07-22 08:11:45
Тадқиқотнинг мақсади адабиёт дарсларида ўқувчиларни бадиий асар қаҳрамонларини танқидий баҳолашга ўргатишга йўналтирилган методик тизимни аниқлаш, назарий жиҳатдан асослаш, ҳамда назарий эмпирик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирхаѐтов Мирвохид Мирзохид ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
336.7:343.9(575.1)
Дата создания:
2020-07-20 19:27:36
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда назорат механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Кибержиноятчилик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Анорбоев Амириддин Улуғбек ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
347.6 (043.5) (575.1)
Дата создания:
2020-07-20 17:23:06
Тадқиқотнинг мақсади кибержиноятчилик, кибержиноятлар ва уларнинг турлари, кибержиноятларнинг келиб чиқиш тарихи ва бугунги ривожи, кибержиноятларни квалификация қилиш-юридик тавсифлаш, илмий-ҳуқуқий ҳамда имкон қадар техник жиҳатдан тадқиқ қилиш, кибержиноятларнинг олдини олиш ва хавфсиз кибермакогнин яратиш бўйича киберхавфсизликни таъминлашга оид назарий ва амалий хулосалар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит