Фильтры

Pandas синдромининг клиник-нейровизуализацияси ва тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тухтабаева Камила Абраровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.8-009.12-02-092-073-053
Дата создания:
2020-06-07 11:48:51
Тадқиқотнинг мақсадиболаларда PANDAS синдромининг клиник-неврологик ва нейровизуализациявий ўзига хос хусусиятларини аниклашдан иборат.

Pandas синдромининг клиник-нейровизуализацияси ва тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тухтабаева Камила Абраровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.8-009.12-02-092-073-053
Дата создания:
2020-06-07 11:27:19
Тадқиқотнинг мақсади болаларда PANDAS синдромининг клиник-неврологик ва нейровизуализациявий ўзига хос хусусиятларини аниклашдан иборат.

Репродуктив ёшдаги аёлларда эпилепсиянинг кечишида иммунологик ва гормонал силжишларнинг ўрни, олиб бориш менежменти ва даволаш тактикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидова Нилуфар Сафоевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.831-001-053.31-07:616.1531.-074
Дата создания:
2020-01-22 19:12:36
Тадқиқотнинг мақсади репродуктив ёшдаги аёлларда эпилепсия кечишида клиник, нейрофизиологик, иммунологик ва гормонал силжишларни ўрганиш, улар асосида эпилепсия билан оғриган аёлларни олиб бориш менежменти ва даволаш тактикаси моделини ишлаб чиқишдан иборатдир.

Болалар нейромотор тизими касалликларининг реабилитациясини оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмаилов Зохиджон Нурманович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.8-053.2-08
Дата создания:
2020-01-21 15:37:58
Тадқиқотнинг мақсади: нейромотор тизими (ПНТ) зарарланиши натижасида ҳаракати чегараланган бемор болалар реабилитацияси мезонларини такомиллаштиришдан иборат.

Бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик асослари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Миррахимова Наргиза Мирзаҳидовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.98: 579.841.93: 612.017.1-085
Дата создания:
2019-05-13 10:14:23
Тадқиқотнинг мақсади бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик жихатларини асослашдан иборат.

Cурункали бош мия қон-томирлари етишмовчилиги бор беморларни ташхислаш алгоритми


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Дата создания:
2018-04-11 12:36:03
Инсульт аҳолининг ногиронлашиши сабабида биринчи ўрин, умумий ўлим таркибида эса, онкологик касалликлар ва юрак ишемик касаллигидан сўнг учинчи ўринни эгаллайди. Ҳар йили дунёда 20 миллион, Россияда 450 минг одамлар инсульт ўтказадилар, Ўзбекистонда эса 40 мингдан ошиқ инсультлар қайд қилинади. Улардан ишемик инсультларнинг улуши75-85% ни ташкил қилади.

Бош мия магистрал артериялари мультифокал атеросклерозида цереброваскуляр етишмовчиликнинг клиник патогенетик хусусиятлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдаров Нодир Кадирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.8+616.1+615.2.03+615.8.
Дата создания:
2018-03-06 16:51:43
. Церебро-васкуляр касалликлар орасида кенг тарқалган бош мия мультифокал атеросклероз бугунги кунда неврологиянинг долзарб муаммоларидан бўлиб, дунё аҳолисининг катта ёшли қатлами орасида тобора кўп учраётган касалликлар жумласига киради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг прогностик маълумотларига кўра 2000 йилда цереброваскуляр касалликлардан ўлим кўрсаткичи 15 миллионга етган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилда 1,5 бараварга, яъни 25 миллионгача ошади.

Клиника, современная классификация, методы диагностики и лечения нейроревматизма


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аллаз оглы Н.А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2004
Издательство:
Количество страниц:
19
Дата создания:
2018-02-20 14:50:06
Методические рекомендации предназначены студентам медицинских институтов и другим слушателям.

Хусусий неврология


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Н.М.Маджидов, Б.Г.Гафуров, Ё.Н.Маджидова
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2009
Издательство:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Количество страниц:
212
Номер УДК:
616.8 (075.8)
Дата создания:
2017-12-20 19:06:19
Дарсликда асаб тизимининг асосий касалликлари, уларнинг этиопатогенези, клиникаси, ташхислашиси, даволаш билан биргаликда батафсил баён этилди. Мазкур «Хусусий неврология» клиник неврология ҳақида асосий маълумотларни беради. Бу маълумотлар врач-мутахассислар учун жуда зарур. Дарслик магистратура резидентлари - неврологлар, тиббиёт институтларининг неврология фанини ўрганадиган юқори курс талабалари, малака ошириш институтининг неврология бўйича ихтисослаштириш ёки малака ошириш цикли курсантлари, шунингдек неврологияга қизиқадиган бошқа мутахассисликдаги барча врачлар учун мўлжалланган.

Катталар ва болалар неврологик статусини қадамма-қадам текшириш бўйича амалий кўникмалар


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ё.Н.Маджидова, Г.К.Содикова, М.А.Нурмухамедова.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Количество страниц:
256
Номер УДК:
616.8
Дата создания:
2017-12-01 12:17:18
Болалар неврологияси клиник фанлар орасида мухим ўринни эгаллайди, чунки болаларни морфофункционал тараққиётини, уни текшириш усулларини билмай туриб клиницист патологияни ажратишда кийинчиликлар ва тўсиқларга дуч келиши мумкин. Шу сабабли мазкур фанни 5 ва 7 курс талабаларига етарли даражада чуқур ўргатилади. Ушбу ўқув қўлланмада турли ёшдаги болаларнинг анатомо-физиологик хусусиятларини эьтиборга олган холда, уларни неврологик статусини қадамма-қадам текшириш усуллари етарлича ёритилган. Ўқув қўлланманинг параклиник текширишларга бағишланган қисмида ташхис қўйишда қўлланиладиган замонавий услублар хакида тўла маълумот берилган. Мазкур ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган олий ўқув юртлари талабалари, педиатрлар, неврологлар, умумий амалиёт шифокорлари ўқув дастури буйича ёзилган. Ўқув қўлланма факат талабалар учун эмас, балки ёш невропатолог врачлар ва илмий ходимларга хам шу фанни ўрганишда катта амалий ёрдам беради.
Сообщить об ошибке Транслит