Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қизилўнгач саратони жарроҳлигида видеоассистирланган трансхиатал эзофагэктомия


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сабиров Дж.Р.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.3+616-089+617.5+616-006
Дата создания:
2019-08-22 21:01:35
Тадқиқотнинг мақсади қизилўнгачнинг кўкрак соҳаси саратонини гибридли видеоассистирланган трансхиатал эзофагэктомия усулида хирургик даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Уч карра салбий сут бези саратонини ташхислаш ва даволашда замонавий ёндашув


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алмурадова Д.М.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.71-007.61-006-089.819
Дата создания:
2019-07-04 13:22:12
Тадқиқотнинг мақсади уч карра салбий сут бези саратони билан хасталанган беморларнинг ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Бачадон танаси саратонида р53, bcl-2 генларининг аҳамияти ва уларнинг прогноздаги ўрни


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунова Н.И.
Год издания:
2019
Номер УДК:
618.14+616.006.6:616-007.61:616-091.8
Дата создания:
2019-07-04 12:07:50
Тадқиқотнинг мақсади дифференцирланган ёндашув орқали бачадон танаси саратонини комбинирланган давосининг натижаларини яхшилаш ҳамда касалликни башоратлашда p53 ва bcl-2 генларининг ташхисотини такомиллаштиришдан иборат.

Меъда саратони рецидиви, прогноз омиллари таъсири, эрта ташхислаш ва даволашни яхшилаш йўллари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худайбердиева М.Ш.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.3+616-089+617.5+616-006
Дата создания:
2019-06-28 11:24:10
Тадқиқотнинг мақсади дистал субтотал резекциядан кейин меъда чўлтоғида саратон рецидиви ривожланишининг асосий прогностик омиллари ўрнини аниқлаш ва уни эрта ташхислаш ва даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Қария ва кекса ёшдаги беморларда сут бези саратонининг комбинирлашган ва комплекс давосига янгича ёндошувни ишлаб чиқиш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупова Д.Б.
Год издания:
2019
Номер УДК:
618.19+616-006-08
Дата создания:
2019-06-28 11:11:39
Тадқиқотнинг мақсади кекса ёшдаги ва қари беморларда сут бези саратонини даволаш натижаларини комбинирлашган хамда комплекс усулларни яхшилаш орқали такомиллаштиришдан иборат.

Маҳаллий тарқалган қорин парда орти соҳаси ноорган ўсмаларида ташхислаш ва хирургик даво усулларини такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ульмасов Ф.Г.
Год издания:
2019
Номер УДК:
617.553.006.07.089
Дата создания:
2019-06-21 20:18:39
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра «.....қорин парда орти ноорган ўсмалари (ҚПОНЎ) барча ўсмаларнинг 0,03 дан 1 % ни ташкил этади, уларнинг 60-80% хавфли ўсмалар ва 14-44% хавфсиз ўсмалар хисобланади.....» . Қорин парда орти сохаси ноорган ўсмаларини ташхислаш ва даволаш бугунги кунда клиник онкологиянинг мураккаб вазифаларидан биридир.

Тарқалган простата бези саратонини даволашда замонавий ёндашувлар


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Ш.Х.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.65–089.87–616–006.6–071
Дата создания:
2019-05-31 12:15:10
Тадқиқотнинг мақсади тарқалган простата бези саратонида турли хил гормонотерапия усулларини қўллаш орқали даволаш натижаларини яхшилашни такомиллаштиришдан иборат.

Сути бези саратони ташхисини қўйиш ва даволашнинг клиник-морфологик ва молекуляр-генетик жиҳатлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каххаров А.Ж.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.71-007.61-006-089.819
Дата создания:
2019-05-31 12:06:45
Тадқиқотнинг мақсади сут бези саратони билан хасталанган беморларни мультиградацион башоратлаш натижасидаги ташхислаш ва даволаш тартибини такомиллаштиришдан иборат.

Бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик асослари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Миррахимова Наргиза Мирзаҳидовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.98: 579.841.93: 612.017.1-085
Дата создания:
2019-05-13 10:14:23
Тадқиқотнинг мақсади бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик жихатларини асослашдан иборат.

МАҲАЛЛИЙ ТАРҚАЛГАН БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИДА КИЧИК ТОС АЪЗОЛАРИ ЭКЗЕНТЕРАЦИЯСИДАН КЕЙИН ТОС ТУБИНИНГ ХИРУРГИК РЕКОНСТРУКЦИЯСИГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
ЗАХИРОВА Н.Н.
Год издания:
2019
Номер УДК:
618.146-006.6:616.381-089/85
Дата создания:
2019-04-05 10:40:25
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра тос тубида жойлашганхавфли ўсмалар (ХЎ) жаҳон бўйлаб саратон касаллигига чалинганлар орасида етакчи ўринни эгаллайди. Муаллифларнинг келтиришларича «....50-75% кичик чаноқ бўшлиғи аъзолари хавфли ўсмасига бирламчи ташхис қўйилган ҳолатларда маҳаллий миқёсда тарқалган бўлади, шу сабабли маҳаллий тарқалган кичик чаноқ бўшлиғи аъзолари хавфли ўсмасини жарроҳлик муолажаси билан даволашдан кейин 5 йил яшаш кўрсаткичи 27,2% дан ошмаслиги келтирилган...» Бачадон бўйни саратони маҳаллий тарқалган ва бошланғич шакллари билан касалланган беморларни даволаш кўп ҳолларда ечилмаган муаммо бўлиб қолмоқда. Бир вақтнинг ўзида ўсма жараёнида бир нечта тос аъзолари, биринчи навбатда сийдик йўллари, ички ички жинсий органларватўғри ичакиштирокэтганда, тос аъзолари тотал экзентерациясига(ТАЭ) қадар кенгайтирилган мультивисцерал тос аъзоларини резекция қилиш керак бўлади. ТАЭ операциялари юқори техник мураккаблик ва қийинлиги, беморнинг организмига таъсири жиҳатидан жуда шикастловчи операцияҳисобланади ва «юқори агрессив» жарроҳлик аралашуви олиб келиши бугунги кунда фертил ёшдаги аёлларнинг онкология соҳасининг долзарб муаммоларидан биридир. Мамлакатимиз тиббиёт соҳасини ривожлантириш тиббий тизимни жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, хавфли ўсма касалликларинининг профилактикаси,эрта босқичларда аниқлаш ва стандартларга мос равишда даволашни мукаммаллаштириш борасида бир қатор йўналишлар тизими ишлаб чиқилган.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида«...хасталанган беморларга ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини ошириш, аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, ихтисослаштирилган тиббий ёрдам муассасалари моддий-техника базасини мустахкамлашга йўналтирилган ҳолда соғлиқни сақлаш соҳасини такомиллаштириш...» вазифалари белгиланган. Ушбу вазифаларда аҳоли онкологик касалликларни ташхислаш ва даволашда замонавий тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш ва сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш орқали ўсма касалликларни камайтириш имконини беради.
Сообщить об ошибке Транслит