Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қиз болаларда аноректал туғма нуқсонлар асосий клиник турлари ташхисоти ва давоси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отамурадов Фурқат Абдукаримович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616.352-07-08-055.23
Дата создания:
2018-05-04 16:18:37
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «туғма ривожланиш нуқсонлари таркибида аноректал мальформациялар (АРМ) 7% атрофида учрайди ва барча нуқсонлар ичида 9-ўринни эгаллайди». АРМ спектри жуда хилма-хил бўлиб, фақатгина якка аномалиялар ҳолида эмас, балки комбинациялашган анатомик вариантлар ҳолида учрайди ва улар диагностика ва хирургик коррекция масаласида мураккаб ҳисобланади.

Болаларда қорин ёпиқ жароҳатлари диагностикаси ва хирургик даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Примов Фарход Шарифжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.381-001.1-053.2-07-089
Дата создания:
2018-04-25 12:23:59
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ҳамда Жароҳатлар хирургияси ва интенсив хирургик терапия халқаро ассоциацияси (IATSIC) маълумотларига кўра «жароҳатлар бутун дунё мамлакатларида инсонлар ўлимига олиб келувчиучта асосий сабаблардан бири бўлиб, жиддий ижтимоий муаммо ҳисобланади».

Аорта ёйи тармоқлари ва оёқ артериялари қўшма зарарланган беморларни хирургик даволашни оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Собиров Жасур Ғайбиллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: [616. 13/132.2/133.33/137.8/93-004.6]-089
Дата создания:
2018-04-10 10:01:08
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра, замонавий тиббиёт тараққиётига қарамасдан, аввалам бор хавфли омиллар ҳақидаги илмий ишлар, уларни бартараф этишга қаратилган фаол кураш, янги дори воситалари ва хирургик даволаш усулларининг татбиқ этилишига қарамасдан юрак қон томир касалликлари асосий ўлим сабаби бўлиб қолмоқда (31%).

Хирургияда гепатопротектив экстракорпорал технологиялар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ирматов Сарвар Хикматиллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: [615.9:616.36]-089(002)
Дата создания:
2018-04-10 09:54:34
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «сўнги ўн йилликларда жигар циррози (ЖЦ) ривожланишига сабаб бўлувчи «В» ва «С» вирусли гепатитлари билан касалланиш кўрсаткичининг ўсиб бориши кўзатилмоқда, унинг фонида эса бутун дунёда 2015 йилда ўлим сони 720 минг кишини, жигар саратонига трансформация бўлганида эса – 470 минг кишини ташкил этди . ЖЦ нинг барча асоратлари таркибида ўткир жигар етишмовчилиги (ЎЖЕ) ўлимга олиб келувчи асосий сабаб бўлиб ҳисобланади.

Ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда оптимал даво-диагностика тактикасини танлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Омонов Ойбек Авазхонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.36-004-089.86: 616.149-008.341.1.
Дата создания:
2018-03-17 14:12:22
Тадқиқотнинг мақсади ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда даво-диагностика тактикасини оптималлаштириш ҳисобига даволаш натижаларини яхшилашдан иборат. Тадқиқотнинг объекти сифатида 2000 йилдан 2016 йилгача бўлган даврда «Академик В.Вохидов номли РИХИАТМ» ДУК жигар ва ўт йўллари хирургияси бўлимида хирургик даволанган 156 нафар беморлар олинган. Барча беморларга турли усулдаги хирургик амалиётлар ўтказилган. ЎЙПЎ бўлган беморлар диагностикаси ва хирургик даволаш сифатининг кўп омилли таҳлили тадқиқотнинг асосий объекти бўлиб ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети бўлиб хирургик тактика самарадорлиги, турли хирургик амалиётлардан кейинги асоратлар ва яшаб қолиш давомийлигининг таҳлили ҳисобланади. Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотнинг мақсадига эришиш ва қўйилган вазифаларни ечиш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилди: умумклиник, инструментал (ультратовуш, эндоскопик, эндобилиар, ангиографик ва радионуклид), морфологик ва статистик текширув усуллари.

Кататравмада қўшма жароҳатларни ташхислаш ва жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султанов Пулат Каримович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616-001-07-089(368.3)
Дата создания:
2018-03-12 09:59:32
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) Гарвард тадқиқот маркази билан биргаликда ўтказилган маълумотларига кўра, «2020 йилгача ўлимнинг асосий сабаблари шикастланиш, асосан йўл-транспорт жароҳатлари, баланд иморатлар қурилиши, табиий офатлар ва терроризм бўлиши мумкин. Ҳар йили тезкор тиббий ёрдамга муҳтож бўлган 37,3 миллион одам баландликдан қулаш натижасида жиддий жароҳат олади»

Пилородуоденал яралардан қон кетишда хирургик даво натижаларини яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишанов Муроджон Фозилжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616.334/342-002.44-005.1-089
Дата создания:
2018-03-12 09:52:09
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги энг тарқалган касалликлардан бири бўлиб ҳисобланади ва ер юзининг 5 дан 10% гача аҳолиси у билан оғрийди. Шу билан бирга, турли мамлакатларда касаллик турлича тарқалган, масалан, АҚШ умумий аҳолисининг 10% и ундан азият чекади .

Кўкрак қафаси ёпиқ жароҳатларида видеоторакоскопик амалиётларнинг имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзуллаев Ержан Русланович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616.728.2:616-001.5-085.825-08
Дата создания:
2018-03-12 09:21:57
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, «бахтсиз ҳодисалардаги аҳоли жароҳатланишларининг умумий таркибида кўкрак қафаси жароҳатларининг улуши 8-10% ни ташкил этади, кўкракнинг ёпиқ жароҳатлари (КЁЖ) эса тинчлик шароитида биринчи ўринда туради» . «КЁЖда ўлим кўрсаткичи 20-25% ни ташкил этади. Йўл-транспорт ҳодисалари оқибатида ҳалок бўлганларнинг деярли 40% ида кўкрак жароҳати олиб келадиган омил бўлиб ҳисобланади» .

Раны. Раневая инфекция


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2007
Издательство:
Количество страниц:
19
Дата создания:
2018-02-20 17:17:06
Постоянное совершенствование диагностических и лечебных методик в хирургии требуют дополнений в преподавании общей хирургии. В данной лекции представлена вопросы раны и раневой инфекции. Материал представлен в компактном лаконичном стиле, оставляющий студентам возможность самостоятельной работы, преподавателям – пути расширения практического и лекционного материала в необходимом ракурсе.

Жигар циррози ва портал гипертензия билан касалланган беморларда селектив портосистем шунтлаш операциясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раимов Салахиддин Абдуллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.36-004-089.86: 616.149-008.341.1.
Дата создания:
2018-02-08 13:01:10
Тадқиқотнинг мақсади портокавал ҳавза қон томирлари регионар ангиоархитектоникаси хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда селектив портосистем шунтлашга кўрсатмаларни оптималлаштириш ва тактик-техник жиҳатларини такомиллаштириш йўли билан ЖЦ билан беморларда ПГ нинг хирургик коррекцияси натижаларини яхшилашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит