Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тўқимачилик корхоналарида инқирозга қарши бошқарувни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Нилуфар Абдувахидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
005.334:67/68(575.1)
Дата создания:
2020-01-10 15:02:59
Тадқиқотнинг мақсади тўқимачилик корхоналарида инқирозга қарши бошқарувни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Олий ўқув юртида ўқув жараёнини моделлаштириш (“Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фани мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ачилова Дилноза Ахматовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.14
Дата создания:
2020-01-10 14:37:50
Диссертация тадқиқотининг мақсади олий ўқув юртида ўқув жараёнини самарадорлигини ошириш учун узлуксиз назорат технологияси асосида маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш моделини ишлаб чиқишдан иборат (“Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фани мисолида).

Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиши ва уларни комплектлаш тамойиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Курбонова Дилафруз Абдирашидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
94(575.1):069.4(100)(043.3)
Дата создания:
2020-01-10 13:24:29
Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиш жараёнлари, комплектлаш тамойилларини очиб беришдан иборат.

Ekologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qidirbaeva A.
Характер издания:
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
72
Дата создания:
2020-01-10 13:20:57
Organizmlarning yashash sharoiti va ularning tashqi muhit bilan o’zaro munosabati, turlar, populyatsiyalar, biotsenozlar, ekotizmlar, biosfera va boshqa tushunchalar ekologiya fanining manbaini tashkil etadi. Shu bois, umumiy ekologiya, asosan, to’rt bo’limga bo’lib o’rganiladi. Bular: autoekologiya, populyatsiyalar ekologiyasi, sinekologiya va biosfera haqidagi talimot

Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг шаклланиши ва ривожланиш истиқболлари (XX аср II ярми – XXI аср бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухамедова Муниса Сабировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.483.12:069 (575.1)
Дата создания:
2020-01-10 13:20:46
XX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошларида Ўзбекистон тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг шаклланиши, ривожланиши ва тараққиёт тамойилларини тизимли тадқиқ этишдан иборат.

Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Альджанова Гулжахан Амангелдиевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
371.036:17.02
Дата создания:
2020-01-10 13:04:31
Цель исследования состоит в совершенствовании педагогических механизмов формирования профессиональной компетентности будущих учителей на основе применения проектно-контекстной технологии.

Талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологияси (“Олий математика” ўқув фани мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўчқаров Муҳиддин Умаралиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
378.091.313:51
Дата создания:
2020-01-10 12:59:54
“Олий математика” фанини ўқитиш жараѐнида талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Меҳнат ва касб кўникмалари воситасида умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини ижтимоийлаштиришнинг дидактик тизими


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳмудова Дармонжон Бозорбоевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
371.035.3:373
Дата создания:
2020-01-10 12:55:05
Меҳнат ва касб кўникмалари воситасида умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини ижтимоийлаштиришнинг дидактик тизимини аниқлаш ҳамда илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Узлуксиз таълим тизимида “Уч босқичли спорт мусобақалари” ёрдамида ўқувчи-талабаларни комплекс ривожлантириш параметрларини кенгайтириш механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрахимов Санжар Урунбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
37; 377; 7А; 796
Дата создания:
2020-01-10 12:47:55
“Уч босқичли спорт мусобақалари”нинг ўқувчи-талабаларни комлекс ривожлантиришдаги педагогик имкониятларини аниқлаш ҳамда мазкур спорт мусобақалари мазмунини модернизaциялашга йўналтирилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Юқори тартибли дифференциал тенгламалар учун ички ва чегаравий масалаларни тадқиқ қилиш ва сонли ечиш алгоритми


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Замира Шамшаддиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
519.63 (517.9)
Дата создания:
2020-01-10 11:58:44
Тадқиқотнинг мақсади дифференциал – оператор тур тенгламалар учун нокоррект масалаларнинг корректлик тўпламида шартли турғунлигини аниқлаш ва тақрибий ечимларини қуриш, ички ва чегаравий масалаларнинг сонли моделлаштириш алгоритмларини қуриш ҳамда дастурий мажмуаларини яратишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит