Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сийдик йўллари инфекциясининг тарқалиши ва унинг альтернатив давоси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Гайбуллаев Одилбек Асилбекович
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 616.629-022:615
Дата создания:
2021-07-02 16:56:51
Тадқиқотнинг мақсади касаллик тарқалиши ва ривожланиши хавф омилларини ўрганиш, шунингдек патологик жараённинг асоратланмаган шаклларини даволашнинг самарали муқобил вариантини ишлаб чиқиш орқали сийдик йўллари инфекциясига чалинган беморларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Ҳомиладор аёлларда асоратланган суправезикал обструкцияни рационал даволаш тактикасини танлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хасанов Мардон Мухаммадикулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.613-007.63:616-06-08:618.3
Дата создания:
2020-01-11 11:28:18
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда оптимал тактик ёндашувларни ишлаб чиқиш йўли билан асоратланган суправезикал обструкцияни ташхислаш ва даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Уролитиазнинг медикаментоз даво усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кариев Саидахрор Саитасланович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.613-003.7-072.1-087
Дата создания:
2019-12-16 12:20:15
Тадқиқотнинг мақсади медикаментоз даволаш усулларини такомиллаштириш орқали кальцийли уролитиаз ва преуролитиаз касаллигининг комплекс даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Анурия


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-02-23 09:36:25
Преренал анурия буйракларда қон айланишининг бузилишига олиб келадиган сабаблар натижасидир. Уларга буйраклар артериялари эмболияси, буйраклар венаси тромбози ва қон босимини жуда пасайиши билан (80 мм симоб устунидан паст) кечадиган шок,коллапс,қон кетиш,дегидратация ҳолатлари киради.

Нефролитиазнинг эндоскопик жарроҳлик услубларини такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Насиров Фурқат Рауфович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616.613-003.7-072.1-087
Дата создания:
2018-05-07 13:27:07
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «нефролитиаз билан касалланиш турли мамлакатларда 2 дан 12% гача ташкил этади ва янада кўпайиб боришга мойил» ва баъзи прогнозларга биноан яқин келажакда бундай беморлар сони 2 баробарга ортади. Касалланиш билан бирга нефролитиаз асоратларидан ўлим кўрсаткичи ҳам ортиши кузатилган. «Сийдик тош касаллиги ривожланиш частотасининг сўнгги йилларда ортиб бориши ҳаётнинг ижтимоий, маиший ва экологик шартларининг ўзгариши, аҳолининг урбанизацияси, гиподинамия, озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва таркибининг ўзгариши ва бошқа хатар омилларига боғлиқ».

Аёлларда сийдик тута олмаслик (тарқалиши, хавф омиллари, диагностикаси ва даволаш)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуризаев Абдумалик Абдугаффарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 616.62-008.222-036.22-07-08
Дата создания:
2018-05-07 13:14:25
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «сийдик тута олмасликнинг (СТО) популяциялардаги тадқиқотларда тарқалиши 9,9% дан 36,1% гача ташкил қилади, аёлларда эркакларга нисбатан кўп учрайди . Сийдик тута олмаслик беморларнинг ҳаёт сифатини тушириб юборади, уларнинг ижтимоий дезадаптациясига сабаб бўлади ва руҳий-эмоционал дискомфорт чақиради. Беморлар ўз аҳволини баҳолашида юқори даражадаги субъективлик мавжудлиги касаллик белгиларини балларни жамлаган ҳолда шкала бўйича баҳолаш зарурлигини белгилайди.

Algorithm for diagnosis and treatment of patients with neoplasm of adrenal glands


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sahiboev Dilshod Parpijalilovich
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
28
Номер УДК:
Дата создания:
2018-04-03 14:44:48
For a long time, adrenal tumors were considered a rare disease. With the active introduction into modern medicine of modern diagnostic methods with high resolution, the number of detected adrenal neoplasms has significantly increased. Tumors of the adrenal glands occur in 0.01-1% of people, and their population frequency ranges from 1: 200 thousand to 5-7: 100 thousand.

Алгоритм диагностики и лечения больных с новообразованиями надпочечников


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сахибоев Дилшод Парпижалилович
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
31
Номер УДК:
Дата создания:
2018-04-03 14:39:23
Долгое время опухоли надпочечников считались редким заболеванием. С активным внедрением в практическую медицину современных методов диагностики с высокой разрешающей способностью количество выявляемых новообразований надпочечников значительно возросло. Опухоли надпочечников встречаются у 0,01-1% людей, и их популяционная частота составляет от 1:200 тыс. до 5-7:100 тыс.

Буйрак усти бези ҳажмли ҳосилаларида диагностика ва даволаш алгоритми


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сахибоев Дилшод Парпижалилович
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
31
Номер УДК:
Дата создания:
2018-04-03 12:44:08
Буйрак усти бези касалликлари узоқ вақт кам учрайдиган касаллик ҳисобланган. Амалий тиббиётга юқори хал қилиш қобилятига эга бўлган замонавий диагностика усулларини актив киритилиши билан буйрак усти бези ўсмаларини аниқланиши анча кўпайди. Буйрак усти бези ўсмалари 0,01-1% аҳолида учрайди ва популяцияда учраш тезлиги 1:200 мингдан 5-7:100 мингача миқдорни ташкил қилади.

Трансуретральная контактная литотрипсия в лечении камней мочеточников


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эсиргапов С.Н.
Дата создания:
2017-07-13 16:03:21
В клинике «Бионурмедсервис» с 2011 по 2017 г. была произведена контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) 595 больным (321 мужчин и 276 женщин) в возрасте от 20 до 77 лет.
Сообщить об ошибке Транслит