Фильтры

Болалар ва ўсмирларда идиопатик сколиозни ташхислаш ва даволашни оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Искандаров Марат Мухтарович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.711-007.55-053
Дата создания:
2021-09-17 17:07:38
Тадқиқотнинг мақсади болалар ва ўсмирларда идиопатик сколиозни ташхислаш ва даволашни оптималлаштиришдан иборат.

Yallig`lаnish pаtоfiziоlоgiyasi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-02-23 09:39:54
Yallig`lаnishdа yuzаgа kеlаdigаn bаrchа o`zgа­rishlаr mеdiаtоrlаrning hоsil bo`lishi vа аjrаlib chiqishi bilаn bоg`liq. Yallig`lаnishning mеdiаtоrlаri dеgаndа yallig`lаngаn to`qimа hujаyrаlаrining fаоliyatigа tа`sir qiluvchi kimyoviy vоsitаlаr tushunilаdi. Ulаr mаhаlliy, kimyoviy signаllаr bo`lib yal­lig`lаnish o`chоg`idа hоsil bo`lаdigаn, аjrаlаdigаn yoki аktivlаshаdigаn mоddа­lаrdir

Болаларда билак суяклари қайта синиши (рефрактура) ва уларни даволаш хусусиятлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қосимов Аъзам Азимович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.717-001.4-053.2-089
Дата создания:
2018-12-12 15:31:14
Болаларда билак суяклари қайта синишларининг клиник-морфологик ўзгаришлари ва регенерация жараёнлари хусусиятларини таҳлил қилиш асосида даволаш натижаларини яхшилаш.

Тизза бўғими остеоартрозларини хирургик даволашни такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшназаров Камолхўжа Эшназарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.728.3:616.72-007.24-089
Дата создания:
2018-06-07 12:35:46
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра остеоартрозлар эркаклар ўртасида ўртача 9,6%, аёллар ўртасида эса 18%ни ташкил этади . Тизза бўғими остеоартрозлари 8-40%гача, 65 ёшдан ошган кишиларда эса 33,6%гача учрайди . Европа аҳолиcи ўртаcида эса 45-80 ёшдаги кишиларда тизза бўғими касалликлари орасида остеоартроз 22%дан 55%гача учрайди ва у ногиронликнинг аcоcий cабабчиcи деб топилган.

Болалар ва ўсмирларда туғма брахиметатарзияни ташхислаш ва хирургик даволашни такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Равшанов Шавкат Неъматиллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.12-083.98-053.2-07/085
Дата создания:
2018-06-07 12:30:39
Жахон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига қараганда оёқ панжаси туғма деформациялари ортопедик касалликларининг 12%ини ташкил қилади . Ортопедия соҳасида эришилган ютуқларга қарамасдан оёқ панжаси патологиялари, шу жумладан туғма брахиметатарзиялари бўлган беморларни даволаш бугунги кунга қадар энг мураккаб клиник вазифалардан бири ҳисобланади, чунки даволаш натижаси катта миқдордаги асоратлар ва қониқарсиз натижалар билан бирга кечади (41% дан 70% гача), айрим ҳолларда эса даволашнинг иложи йўқ деб тан олинади.

Қўл кафти суяклари синишлари ва унинг оқибатларини аппарат-хирургик даволаш усулларини оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдаров Азизжон Қосимович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 617.576-001.5-089-036.82
Дата создания:
2018-04-30 09:52:56
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига қараганда, таянч-ҳаракат тизими шикастланишларида қўл жароҳатлари етакчи ўринлардан бирини эгаллаб, «умумий синишларнинг 30% дан 50% ини ташкил этади, уларнинг 33%дан 48%гача қисми кафт суяклари синишларига тўғри келади», даволашнинг турли янги тизимлари ва усуллари ишлаб чиқилганига қарамай «асоратларнинг сони юқорилигича қолмоқда ва бу кўрсаткич 11,2–31,9 %ни ташкил этади».

Болалар ва ўсмирларда кўкрак қафаси гирдобсимон деформациясини даволашнинг ёшга боғлиқ хусусиятлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳакимов Шерали Қўзиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.718.4-0.53.2-002.4-073.75-071
Дата создания:
2018-02-16 17:06:28
Ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволаш усулларини такомиллаштириш орқали болалар ва ўсмирларда кўкрак қафаси гирдобсимон деформациясини даволаш натижаларини яхшилаш.

Оёқ ортопедик касалликлари билан оғриган болаларда остеопорозни ташхислаш ва даволаш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Шухрат Уразалиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
616718-007.151:616.71-007.234-053.2-07/08
Дата создания:
2018-02-16 17:02:53
Оёқ ортопедик касалликлари бўлган болаларда остеопороз ва остеопениянинг частотаси ва кечиш хусусиятларини ўрганиш ва уларни комплекс ташхислаш, даволаш ва профилактика усулларини оптималлаштириш.

Болаларда сон суяги бошчаси асептик некрозларининг клиник-нур ташхиси ва даволаш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Валиева Камола Нуруллаевна
Год издания:
2017
Номер УДК:
616.718.4-0.53.2-002.4-073.75-071
Дата создания:
2017-12-12 12:41:20
Замонавий диагностик текширувларни қўллаш ва оператив давонинг янги усулларини ишлаб чиқиш йўли билан болаларда сон суяги бошчаси асептик некрозини даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Тактика лечения при оскольчатых переломах грудопоясничных отделов позвоночника


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Наркулов М.С.
Дата создания:
2017-07-12 16:19:31
В настоящее время основными принципами хирургического лечения переломов позвоночника являются максимально быстрое и эффективное восстановление анатомических взаимоотношений, жесткая фиксация поврежденного сегмента и ранняя активизация пострадавшего.
Сообщить об ошибке Транслит