Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кимсанбаева Шаҳноза Бакридиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
1.297(575.1)
Дата создания:
2019-12-10 16:50:02
Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсирини диний-фалсафий асослашдан иборат.

Ўзбекистон фортепиано мусиқасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухамедова Феруза Нурмахматовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
780.616.432(575.1)
Дата создания:
2019-12-10 16:16:43
Тадқиқотнинг мақсади XX–XXI асрларда Ўзбекистон фортепиано санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, асарларнинг ўзига хос жанр хусусиятлари ва талқин (интерпретация) тамойилларини аниқлашдир.

XVII аср россия билан хива ва бухоро алоқалари бўйича элчилик китобларининг тили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Чўпонов Отаназар Отожонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.161.1’04
Дата создания:
2019-12-10 12:18:04
Тадқиқотнинг мақсади XVII аср Россиянинг Хива ва Бухоро билан алоқалари бўйича элчилик китобларида мавжуд бўлган турли жанрга мансуб расмий ҳужжатлар матнларини илмий муомалага киритиш ва уларни лингвистик мазмундорлигини фонетик, лексик, морфологик ва синтактик нуқтаи назардан тадқиқ қилишдан иборат.

Инглизча бадиий матнларнинг рус ва ўзбек тилларидаги таржималарини ортологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отажонова Дилдор Бахтияровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.111’271’362
Дата создания:
2019-12-10 12:15:07
Тадқиқотнинг мақсади инглизча бадиий матнлари рус ва ўзбек тилларидаги таржималарида орфографик, пунктуацион, лексик-семантик, грамматик, стилистик, коммуникатив, прагматик меъёрларнинг таъминланишини аниқлашдан иборат.

Ўзбек фольклоридаги лингвокультуремаларнинг инглизча таржимада берилиши (болалар фольклори ва эртаклар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзуллоев Отабек Мухамадович
Год издания:
2019
Номер УДК:
398.80.811.111.398.2
Дата создания:
2019-12-10 12:09:47
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек болалар фольклори ва эртак жанрлари мисолида лингвокультуремаларнинг универсал, миллий-маданий, гендер, лексик-семантик, стилистик хусусиятларини аниқлаб, уларни инглиз тилига ўгиришда муқобилини топишдан иборат.

Аспектуаллик ва темпораллик мазмуни ифодасининг когнитив-прагматик асослари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирсанов Ғайбулло Қулмуродович
Год издания:
2019
Номер УДК:
81,362:811.112.1:811.512.133
Дата создания:
2019-12-10 11:58:07
Тадқиқотнинг мақсади аспектуаллик ва темпораллик ҳодисаларининг матнда фаоллашувини таъминловчи омилларни аниқлаш ҳамда матн мазмунини шакллантиришда прагматик-когнитив асосларининг ўрнини очиб беришдан иборат.

Немис тили замон шакллари транспозициясининг прагмастилистик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рўзиев Яраш Бозорович
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.112.2(043.3)
Дата создания:
2019-12-10 11:53:18
Тадқиқотнинг мақсади насрий асарлар матнида ҳозирги немис тилида замон шаклларининг транспозицияси кечишини тизимли равишда тавсифлаш ва ушбу ҳодисанинг прагмастилистик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Қишлоқ хўжалигида кооперация муносабатларини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллоев Аслиддин Жунайдуллоевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
631:332.133.44(575.146)
Дата создания:
2019-12-10 11:52:04
Қишлоқ хўжалигида кооперация муносабатларини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича тавсия ва таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Пахта-нитрон аралашмали толаларни йигиришнинг назарий ва амалий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражапов Одил Олимович
Год издания:
2019
Номер УДК:
677.022.001- 486.1
Дата создания:
2019-12-10 11:46:37
Тадқиқотнинг мақсади пахта толасини йигириш машиналарида пахта -нитрон аралаш ипларини ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялаш йўналишлари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нурымбетов Тимур Узакбергенович
Год издания:
2019
Номер УДК:
338.43:631.1(575.172)
Дата создания:
2019-12-10 11:44:59
Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялашнинг йўналишлари ва услубларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит