Фильтры

Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар таъсири натижасида чақирилган гастропатияларни даволашда цитопротектив терапия турли схемаларининг самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахматуллаева Гулноза Кутпитдиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-002.77+616.3+615.2.03+616.7
Дата создания:
2020-01-21 02:02:30
Тадқиқотнинг мақсади ностероид яллиғланишга қарши препаратларни қабул қилиш билан чақирилган гастропатияларда меъданинг шиллиқ пардасидаги агрессив-протектив омилларнинг ўзаро алоқасига айрим протон помпалари ингибиторлари, цитопротекторлар ва уларнинг комбинациялари таъсирини қиёсий баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Arundo ва haplophyllum алкалоидлари орасидан психотроп воситаларни излаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саноев Зафар Исомиддинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
615. 22; 615. 217.321.34
Дата создания:
2019-12-16 15:22:29
Тадқиқотнинг мақсади тошбақатол ўсимлиги Haplophyllum perforatum- дан олинадиган асосий алкалоид – скиммианин ва Arundo donaxдан - донаксин алкалоидини специфик фаоллигини тажриба ҳайвонларида умумий ҳамда психофармакологик ҳолатига таъсирини баҳолашдан иборат.

ТРИТЕРПЕН ГЛИКОЗИДЛАР, ФЛАВОНОИДЛАР ВА МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ЭКДИСТЕРОИДЛАРНИНГ ТАЖРИБАВИЙ ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА САМАРАДОРЛИК ТАЪСИРИНИ ФАРМАКОЛОГИК БАҲОЛАШ


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Нигора Хуснуллаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
615.322:612.352
Дата создания:
2019-08-26 15:28:47
Тадқиқотнинг мақсади тритерпен гликозидлар, флавоноидлар, модификацияланган экдистероидларга тегишли бўлган бирикмаларнинг гипогликемик xусусиятларини аниқлаш ва уларни диабетга қарши фойдаланишдаги самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Диний фалсафа ва унинг ўзига хос жиҳатлари ва жамият ҳаётида тутган ўрни.


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Валиева Н
Дата создания:
2019-06-14 10:25:25
Мазкур мақолада Диннинг жамиятдаги ўрни, вазифалари, функсиялари ва жамиятдаги вазифалари ифодаланган. Ўзбекистон мустақилликка эришган дастлабки даврданоқ мамлакатнинг барча соҳаларида ислоҳотларни амалга оширди. Ислоҳотларнинг муҳим йўналиши сифатида маънавий янгиланиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Мазкур мақолада - талаба-ёшлар онги ва қалбига миллий ва умуминсоний маънавий қадриятларни сингдириш орқали уларда юксак маънавият ва маънавий қашшоқлашувнинг инсон ва жамият ҳаётидаги моҳиятни тушуниб етиш ҳамда юксак маънавиятга эга бўлиш малакаларини шакллантириш ёритиб берилган.

Неврологик беморларда ишлатиладиган яллиғланишга қарши ностероид дори воситалари ва анальгетикларнинг фармакоэпидемиологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдашимов Зафар Бахтиярович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.8-07:615.21
Дата создания:
2019-02-08 12:57:46
Тадқиқотнинг мақсади рефлектор оғриқ синдроми билан кечувчи остеохондроз билан касалланган беморларда ностероид яллиғланишга қарши воситаларнинг рационал қўлланилишини ва НЯҚВ танлашни оптимал йўлларини аниқлашдан иборат.

Болаларда жигардан ташқари портал гипертензиясида портосистем шунтлашдаги буйрак флебогипертензияси


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашев Рустам Зафарджанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.149-008.331.1-053.2: 616.146.2-089
Дата создания:
2019-01-16 12:55:50
Тадқиқотнинг мақсади жигардан ташқари портал гипертензияси мавжуд болаларда портосистем шунтлаш амалиётидан олдин ва ундан кейин буйрак гемодинамикаси хусусиятларини ўрганиш ва унинг бузилиши олдини олиш ва даволаш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Экспериментал гепатитларда лесбохолнинг жигар функционал ҳолатини тиклашдаги самарадорлиги


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавланов Шухратжон Равшан Ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.314- 089.61-77:612.085 (575)
Дата создания:
2019-01-16 12:47:10
Тадқиқотнинг мақсади доривор ўсимликлар - дала чой (Hipericum scabrum L,), кийик ўти (Ziziphora pedicellata Pazij Vved.), алқор ўти (Mediazia macrophylla) ва ширинмия (Glycirhiza glabra L.) илдизи йиғмаси қуруқ экстарктини жигарнинг ўткир ва сурункали хасталикларини турли моделларида жигарнинг функционал ҳолатига таъсирини баҳолашдан иборат.

Экма седана (Nigella sativa L.) мойи ва унинг асосида олинган “Шуниз” фитомойини стандартлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Марифова Зухра Азатджановна
Год издания:
2018
Номер УДК:
582.998.2: 615.07: 615.322
Дата создания:
2018-10-05 13:06:50
Маҳаллий экма седана (Nigella sativa L.) уруғи мойи ва унинг асосида кенг спектрли фармакологик фаол “Шуниз” мойли экстрактни олиш ҳамда уларни стандартлаш усулларини ишлаб чиқиш.

Стационар шароитида ревматоид артритни даволашда қўлланилган дори воситалар структураси ва уларнинг клиник-фармакологик аудити


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекенова Гулчехра Тулегеновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.72-002.77-085-08
Дата создания:
2018-04-03 16:47:56
Дунѐ аҳолиси орасида жамиятда иқтисодий йўқотишга олиб келувчи касалликлар орасида ревматоид артрит (РА) юрак қон-томир тизими касалликларидан кейин иккинчи ўрини ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига РА билан хасталанган беморларда ҳаѐт давомийлиги аѐлларда 3 йилга, эркакларда эса 7 йилга камайиши исботланган1. Касаллик бошлангандан 20 йилдан кейин беморларнинг 60-90% меҳнат қобилиятини йўқотади, учдан бир қисми эса батамом ногирон бўлиб қолади. РА билан хасталанган беморларнинг кўпчилигида ҳаѐт прогнози лимфогранулематоз, 2-типдаги қандли диабет, бош мия қон томирларининг зарарланиши ва инсултдаги каби асорталарга олиб келади.

Организмнинг индивидуал метаболик хусусиятларига боғлиқ ҳолда экспериментал гипотиреознинг кечиши ва уни коррекциялаш йўллари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмаджанов А
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК 612.441 – 577.175.44 – 615.035.1
Дата создания:
2018-02-22 10:23:27
Дунёнинг йод танқислик минтақаларидаги аҳоли орасидаги умумий касалланишлар улушида эндокрин тизими касалликлари, яъни гипотреиоз энг асосий касалликлардан бири ҳисобланади. Қалқонсимон бези касалликларининг асоратлари асосан болаларда жисмоний ва ақлий ривожланишнинг орқада қолиши, гипогонадизм, ҳомиладорлик нуқсонларининг ривожланиши, бола ташлаш, бепуштлик ва асаб-руҳий тизимида қатор ўзгаришларни юзага келтириши исботланган.
Сообщить об ошибке Транслит