Фильтры

Сурункали токсик гепатит ва иммунокоррекцияда пейер пилакчаларининг структур-функционал хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отажанова Азиза Нигматуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.3-612.64/66-092.4
Дата создания:
2020-02-14 15:44:16
Тадқиқотнинг мақсади сурункали гелиотрин гепатит ва иммунокоррекция шароитида пейер пилакчаларининг структур-функционал хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Суякни репаратив регенерациясини такомиллаштиришда маҳаллий ва тизимли омилларни механизмларини морфологик ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Манзура Акрамовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
611.018.4-616-003.93]-612.017.34
Дата создания:
2019-12-21 11:52:37
Тадқиқотнинг мақсади: суякни репаратив регенерациясини оптималлаштиришда маҳаллий ва тизимли омиллар таъсири механизмларини морфологик баҳолашдан иборат.

Ингичка ичак морфометрик параметрларининг меъёрий ва которан таъсиридаги киёсий тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тухсанова Насиба Эсановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
612.017.1:616-092.9:632.95
Дата создания:
2019-12-21 10:10:26
Тадқиқотнинг мақсади. ингичка ичакнинг морфометрик кўрсактичларнинг меъёрда ва кўкрак сути орқали ўтган которан таъсиридаги қиёсий тавсифини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Параартикуляр тузилмаларнинг шаклланиши ва гипотиреоз таъсиридаги ўзгаришларининг морфофункционал тавсифи (Экспериментал-морфологик тадқиқот)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Ҳамидулла Абдуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.441-008.61:611.747.7(043.5)
Дата создания:
2019-12-20 13:14:46
Тадқиқотнинг мақсади: постнатал онтогенезнинг эрта даврларида параартикуляр тузилмаларнинг шаклланишини ҳамда гипотиреознинг суяк-юмшоқ тўқима комплекси ташкил топишига таъсирини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Ингичка ичакнинг аллоксан диабет шароитида пестицидлар билан заҳарланганда морфологик тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тавашаров Баҳодир Назарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
612.135+616.341-099:616.379-008.64
Дата создания:
2019-12-02 11:26:26
Тадқиқотнинг мақсади аллоксан диабет шароитида пестицидлар билан заҳарланишда ингичка ичакнинг тўқима ва гемомикроциркулятор ўзани қон томирлари морфологик ўзгаришларини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Ингичка ичак лимфоид тузилмаларининг морфофункционал хусусиятлари ва нур касаллигида биостимулятор таъсиридаги ўзгаришлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хасанова Дилноза Ахроровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
611.34+591.85-097.3.001.6]:576.8.097.8
Дата создания:
2019-12-02 11:15:38
Тадқиқотнинг мақсади каламушларни меъёрда ва нур касаллиги фонида биостимулятор таъсирида ингичка ичакдаги лимфоид ҳосилаларининг морфофункционал хослигини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Ингичка ичак шиллиқ пардаси иммун тизимининг ва мослашув реакцияларнинг постнатал онтогенезидаги шаклланиши


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахматова Муқаддас Холтаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
591.3[611.013.32;612.017.11].12
Дата создания:
2019-03-19 15:15:56
Тадқиқотнинг мақсади ичак микробиоценози ингичка ичак шиллиқ пардасининг интегратив ва адаптив хусусиятлари ва иммун тизимининг шаклланишига таъсирини тажриба шароитида баҳолашдан иборат.

Табиий ва сунъий озиқланишда бўлган болалар боши ва юз-жағ соҳаси морфометрик тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ядгарова Гулнора Садритдиновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 611:616.314+616.716-053.2:618.63
Дата создания:
2018-11-22 10:46:18
Тадқиқотнинг мақсади соғлом болаларнинг кўкрак ёшида озиқланишининг сунъий ёки табиийлигини ҳисобга олган ҳолда бош ва тиш-жағ тизими морфометрик параметрларини қиёсий тавсифлашни такомиллаштиришдан иборат.

Қандли диабет билан оғриган болаларнинг бош ва юз-жағ соҳалари антропометрик кўрсаткичларини солиштирма таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Норова Мавжуда Баходуровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК:611:616.379-008.64:616.314+616.716-053.2
Дата создания:
2018-11-22 10:32:58
Тадқиқотнинг мақсади қандли диабетнинг биринчи тури билан хасталанган болалар бош, юз-жағ соҳасининг антропометрик кўрсаткичларини қиёсий баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Оқсил билан озиқланишда меъда ва ингичка ичакда адаптация жараёнининг структур асослари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нугманова Умидахон Тахировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.33/.343-091.8:616.39-003.96
Дата создания:
2018-02-28 17:07:22
Адаптация ва гомеостаз бошқаруви муаммоларига бағишланган тажрибавий ва клиник тадқиқотлар аъзо ва тизимлар, умуман олганда организмнинг шаклланиши, меъёр ва табиий физиологик шароитларда фаолият юритиши, шунингдек, функционал тизимларда «ғалаён» кўтарувчи турли омилларнинг асосий таъсир механизмларини ёритиш имконини берди.
Сообщить об ошибке Транслит