Фильтры

Me'da ichak tizimi kasalliklari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Agzamova N.V. Muxitdinova M.I.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Nurfayz
Количество страниц:
255
Номер УДК:
615.243(075.8)
Дата создания:
2021-12-23 15:51:52
Me'da ichak tizimi kasalliklari farmakoterapiyasida qo'llaniladigan dori vositalarining klinik farmakologiyasi

Кўкрак бези саратони билан оғриган беморларнинг психологик хусусиятлари ва психотерапевтик ёрдамни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саттаров Тимур Фархадович
Год издания:
2019
Номер УДК:
618+616-006+616.5+617.97
Дата создания:
2019-12-25 13:09:51
Тадқиқотнинг мақсади сут бези саратони билан касалланган аёлларнинг психологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда психотерапевтик усулларни такомиллаштиришдан иборат.

Psixologik parvarish


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Z.S. Yunusjonova S.A. Mirzayeva E.I. Bositxonova
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti
Количество страниц:
224
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 11:00:30
Mustaqil Respublikamizda barcha sohalardagi kabi tibbiyot sohasida ham tub o‘zgarishlar bo‘lib o‘tmoqda. Shu bilan birga kadrlar malakasini yaxshilashga ham katta e’tibor qaratilayapti. Biz tibbiyot kollejlari o‘qituvchilari zimmasida jahon andoza lariga mos keladigan tibbiyot xodimlarini tayyorlashdek muhim vazifa turar ekan, ularni kerakli adabiyotlar bilan ham ta’minlash juda muhimdir. Ko‘pgina tibbiyot kollejlari o‘qituvchilari tomonidan yaratilayotgan o‘quv darsliklar ham bunga misol bo‘la oladi.

Tafakkur psixologiyasi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-05-06 11:42:08
Analizatorlar odamni tashqi dunyo bilan sezgi organlari orkali bog‘lab turadi. Dunyoni o‘rganish his etish va idrok etishdan boshlanadi. Bizni o‘rab dunyoni sezgi organlari orqali qabul qilamiz va idrok etamiz, xodisalar va narsalarni, ular orasidagi bog‘lanishlarni ongimizda aks ettiramiz. Bu munosabatlar, shu jumladan sabab-oqibat aloqalari fikrlashni, ya’ni tafakkurni tashkil qiladi. Odamda tafakkur qanday rivojlanadiq Bu savolga javob berish qiyin, albatta. Chunki hozirgi kunga qadar tafakkurning yagona nazariyasi yo‘q. Qo‘yida biz keltirmoqchi bo‘lgan nazariyalar asosiy deb hisoblanadi.

Изменения энергетического обмена у здоровых лиц при психоэмоциональном стрессе


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.С.Фазылджанова, П.П.Черныш
Дата создания:
2017-03-24 01:51:43
Целью исследования, результаты которого опубликованы в данной статье, являлось изучение изменения энергетического обмена у молодых лиц при психоэмоциональном стрессе.

Kuzgi bug'doydan keyin takroriy ekin sifatida Indigofera tinctorial o'simliklarni yetishtirishning bioekologik xususiyatlari.


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jumaniyozova Gulnoza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Urganch davlat universiteti
Количество страниц:
21
Дата создания:
2016-06-22 15:42:11
Ushbu magistrlik dissertatsiyasida kasb- hunar kollejlarida o`quvchilar estetik tarbiyasini shakllantirishning innavotsion usullari yaratildi.

Частота психических заболеваний у детей при близкородственных браках


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аграновский М.Л., Муминов Р.К., Маликова А.Э
Дата создания:
2016-05-18 09:31:49
У детей, рожденных в близородственных браках с наследственной отягощенностью и без таковой, отмечается высокий процент психоневрологических осложнений, в то время как дети, рожденные вне близкого родства, страдали незначительными отклонениями, обусловленными перинатальными факторами.

Tibbiyot tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.T. Iskandarova.
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Tashkent
Количество страниц:
153
Номер УДК:
-
Дата создания:
2016-03-12 10:54:50
Tibbiyot tarixi fani uning maqsad va vazifalari, boshqa bilimlar qatorida tutgan o’rni. Insoniyat jamiyatida tibbiyotni kеlib chiqishi. Davolash muolajalarining kеlib chiqishi.

Эндовизуал хирургия асослари билан болалар хирургияси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш.Т Салимов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
х
Издательство:
Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги ўзбекистон республикаси олий таълим вазирлиги Тошкент тиббиёт академияси
Количество страниц:
60
Дата создания:
2016-03-03 11:33:52
Эндоскопик хирургия орасида энг жадал тараққий қилаётган бўлими-лапароскопия бўлиб, унинг ривожида биринчи тамал тошини қўйган К .Семм ва Ф . Моурет каби хирургларни эслаб ўтишимизга тўғри келади. Улуғ немис гинеколог –хирурги К .Семм лапароскопик хирургиянинг дебочасини яратган олим ҳисобланади. У гинекологик касалликларни лапароскопик усулда бартараф қилиш бўйича етарлича тажрибага эга бўлгани ҳолда ҳали эндовидеокамера ихтиро қилинмасдан туриб биринчи лапароскопик аппендэктомия операциясини муваффақият билан бажарган.

Patopsixologiya va tibbiyot psixologiyasi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Asranbayeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2005
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
60
Дата создания:
2016-02-22 10:35:49
Tibbiyotpsixologiyasi - umumiy psixologiyaning tarkibiy qismi bo'lib kasalliklarning kelib chiqishida psixikaning o'rni va ahamiyatini o'rganadi.
Сообщить об ошибке Транслит