Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Респиратор аллергия профилларининг молекуляр систематизациялаш ва мультиплекс анализ асосида ўзбекистон аҳолисининг сенсибилизация паспортини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джамбекова Гульнара Сулеймановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616 .24-008.4-056.43-08
Дата создания:
2019-08-15 17:33:57
Тадқиқотнинг мақсади респиратор аллергия профилларининг молекуляр систематизациялаш ва мультиплекс анализ асосида Ўзбекистон аҳолисининг сенсибилизация паспортини ишлаб чиқишдан иборат.

Ревматоид артритнинг ўзига хос клиник кечиши ва даволаш самарадорлигида mdr1 ген полиморфизми аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурахманова Наргиза Мирза-Бахтиярхоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.72-002.77-08
Дата создания:
2019-08-15 16:46:19
Тадқиқотнинг мақсади MDR1 гени полиморфизмига боғлиқ ҳолда ревматоид артрит клиник кечишининг ўзига хосликлари ва уни даволаш самарадорлигини аниқлаш ҳамда базис давони танлашда шахсийлаштирилган усулни ишлаб чиқишдан иборат.

Ташқи секретор етишмовчилик билан кечувчи сурункали панкреатитларнинг фенотипик кечиш ҳусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурахимова Лола Анваровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.37-002-036.12:616-008.931-616-008.64
Дата создания:
2019-08-15 16:43:46
Тадқиқотнинг мақсади сурункали панкреатитнинг ташқи секретор етишмовчилик хусусиятлари ва унинг ривожланиши билан ассоцирланган хавф омилларига боғлиқ ҳолда ташхислаш ва олдини олиш тамойилларини оптималлаштиришдан иборат.

Интеграциялашган медиатаълим тизимини яратишда муқобил энергия манбалари қурилмаларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраев Ҳусниддин Олтинбойевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
373.6/9:53(077)
Дата создания:
2019-08-15 14:35:42
Тадқиқотнинг мақсади таълим жараёнида муқобил энергия манбалари қурилмаларидан ўқув воситаси сифатида фойдаланиш асосида интеграциялашган медиатаълим тизимини яратиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларида билиш фаолиятини ривожлантирувчи ўқув вазиятларини ташкиллаштиришнинг дидактик шарт-шароитлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошева Нурзода Тоштемировна
Год издания:
2019
Номер УДК:
37.013. 77./375.3. (576.1)
Дата создания:
2019-08-15 14:32:36
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларида билиш фаолиятини ривожлантирувчи ўқув вазиятларини аниқлаш ва уларни назарий-дидактик жиҳатдан ташкил этишга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек педагогикаси тарихини даврлаштиришнинг назарий-методологик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Салаева Муҳаббат Сабуровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
37.013.8 (575.1)
Дата создания:
2019-08-15 14:28:36
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек педагогикасининг шаклланиш ва ривожланиш тарихини даврлаштиришнинг назарий-методологик асосларини такомиллаштириш-дан иборат.

Шахсга йўналтирилган таълим жараёнида педагогик мониторинг таркиби ва мазмунини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Каримова Гавҳар Қудратилла қизи
Год издания:
2019
Номер УДК:
37; 371; 371.5; 371.8
Дата создания:
2019-08-15 11:56:14
Тадқиқотнинг мақсади шахсга йўналтирилган таълим жараёнида педагогик мониторинг таркиби ва мазмунини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистон барқарор тараққиётини таъминлашда интернет технологияларидан самарали фойдаланиш механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аллаяров Отабек Эркинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
323.681+62 (575.1)
Дата создания:
2019-08-15 11:15:47
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистон барқарор тараққиётини таъминлашда интернет технологияларидан самарали фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш юзасидан илмий-концептуал хулосалар, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўткир коронар синдромли беморларда катехоламинлар метаболизмининг бузилиши ва бирламчи медиаторлар яллиғланишининг ўзаро боғлиқлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсиддинова Альфия Сайфиддиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.132.2-008.64-036.11:577.152.311
Дата создания:
2019-08-15 10:56:48
Тадқиқотнинг мақсади ўткир коронар синдромли беморларда симпато-адренал тизим функционал ҳолати, ҳамда яллиғланишнинг бирламчи медиаторлари фаоллиги хусусиятларини аниқлаш асосида ўткир коронар синдром кечишини башоратлаш ва эрта ташхислашни оптималлаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда ўқувчилар тарихий онгининг янгиланиши ва ривожланиши (социологик таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳкамов Қодиржон Одилжонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.61:373.5:94:372.36(575.1)(043.3)
Дата создания:
2019-08-15 10:25:19
Тадқиқотнинг мақсади ўқувчилар тарихий онгининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини ўрганиш, уларда тарихий онг янгиланишининг социал омилларини очиб беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит