Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Dеfеktologiya asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
V. S. RAXMANOVA
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«Niso Poligraf»
Количество страниц:
168
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-18 14:20:51
O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining birinchi yilla ridan boshlab «O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi», «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» va boshqa bir qator qonunlar asosida yaratilgan malakali kadrlar tayyorlash tizimi o‘zining strategik maqsadlariga ega ekanligini isbotlab berdi.

Dori turlari texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
А.Мухаммадиева
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
"Илм-зиё"
Количество страниц:
256
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-18 14:15:11
“Dori turlari texnologiyasi” amaliy fan bo‘lib, kimyo, fizika, anatomiya, fiziologiya, farmakologiya, mikrobiologiya, farmakognoziya, farmatsevtik kimyo kabi fanlar bilan uzviy bog‘langan. Ushbu o‘quv-qo‘llanma tibbiyot kollejlarining farmatsiya yo‘nalishida tahsil olayotgan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan.

Решение задач о нелинейных колебаниях для грунтовых плотин разложением по собственным формам колебаний


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.М. Мирсаидов - д.т.н., профессор, Т.З. Султанов - д.т.н., доцент, А.Н. Ишматов - к.ф.-м.н., доцент, Б.Ш. Юлдошев
Дата создания:
2018-01-18 14:12:18
В данной работе приводится методика решения нелинейной динамической задачи для грунтовых плотин разложением решения по собственным формам колебаний упругой задачи. Приводятся также результаты исследований динамического поведения грунтовых плотин с учетом нелинейных упругих и вязкоупругих свойств грунта и неоднородной особенности конструкции. Проведенные исследования позволили выявить ряд новых механических эффектов, связанных с учетом нелинейных свойств материала и конструктивных особенностей.

Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини ривожлантириш омиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Матибаев Тасполат Балтабаевич
Год издания:
2017
Номер УДК:
316.3:321.01105(575.1)
Дата создания:
2018-01-18 13:04:26
Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Суэцкий канал и его влияние на социально-экономическое развитие и международное положение египта (ХІХ – середина ХХ века)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турекулова Жулдыз Елтаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
33.012.2 (267.339): 94 (620)
Дата создания:
2018-01-18 12:58:55
Целью исследования является обоснование влияния Суэцкого канала на социально-экономическое развитие Египта, а также на изменение его места в системе международных отношений.

Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик маҳоратини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халиков Аъзам Абдусаломович
Год издания:
2018
Номер УДК:
378.147
Дата создания:
2018-01-18 09:27:00
Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик маҳоратини ривожлантиришни такомиллаштириш юзасидан илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Dendrologiya


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
     Qayumov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«ILM ZIYO»
Количество страниц:
160
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-17 16:53:26
Dendrologiya (yunon.dendron - daraxt va logos — fan) botanikaning bir qismi bo‘lib, daraxt o‘simliklarining tashqi va ichki tuzilishi, toksonomik joylashishi, tur ichidagi sistematikasi va fiziologiyasi, ekologiyasini o‘rganadi.

Dasturlash”


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
SH.I. RAZZOQOV, M.J. YUNUSOVA
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«ILM ZIYO»
Количество страниц:
232
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-17 16:28:53
Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur’atlar bilan rivojlanishi natijasida insoniyat yangi informatsion jamiyat poydevorini qurishga erishdi. Informatsion jamiyatni shakllantirishda zamonaviy kompyuterlar va dasturiy vositalarning o‘rni beqiyosdir.

Чорва, парранда ва балиқ маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
ikromov T.X., Qo'chqorov O'.R
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
„”Davr nashriyoti””
Количество страниц:
224
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-17 16:23:22
Chоrvаchilik mаhsulоtlаrini qаytа ishlаsh, ulardаn turli хil оziq-оvqаt ishlаb chiqаrish kishilаr uchun muhim hаyotiy аhаmiyat kasb etadi. Chоrvа mаhsulоtlаridаn ayni mahalda tibbiyotdа bа’zi dаvоlаsh ishlаridа nihоyatdа zаrur bo‘lgan dоri-dаrmоnlаr, sаnоаt uchun turli teхnik mаhsulоtlаr hamda chiqitlаridаn hаr xil bezаk vа gаlаnteriya mahsulotlаri ham tаyyorlаnаdi.

Сhizma geometriya, soyalar nazariyasi va perspektiva


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
umirzaqov R.R.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«Faylasuflar» nashriyoti
Количество страниц:
64
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-17 16:06:47
ilmiy texnika taraqqiyoti jarayonida insonlar turmush tarzini yaxshilash maqsadida bugungi kunda qator yangiliklar yaratilmoq da. insonlar turmushida foydalaniladigan uy-ro‘zg‘or buyumlari, kiyim-kechaklar, har xil transport vositalari, umuman barcha narsalarni yaratish, rekonstruksiya qilishda, ular ning shakli to‘g‘risidagi to‘la tushinchani faqatgina uning qog‘ozga tushirilgan tasvirlari orqali tasavvur qila olamiz.
Сообщить об ошибке Транслит