Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Дори этиологияли аллергиянинг клиник-фармакологик ва иммуногенетик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавлянов Зафар Искандарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-056.6:615]- 615.03+575
Дата создания:
2019-06-17 14:59:55
Тадқиқотнинг мақсади: дори аллергияси, унинг гендер хусусиятлари, клиник вариантлари билан дори гуруҳлари орасидаги боғлиқлик, юзага келишидаги даврийлик ва баъзи генлар мутацияларини инобатга олган ҳолда, учраши ва ривожланиш хавфини прогнозлаштириш усулларини ишлаб чиқиш.

Уйқу артерияларининг икки томонлама атеросклеротик зарарланишида жарроҳлик тактикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминов Рустам Тулкинбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.133:616.13-004.6-001]-089
Дата создания:
2019-06-17 11:37:17
Тадқиқотнинг мақсади уйқу артериялари икки томонлама атеросклеротик зарарланган беморларда каротид реконструкцияни бажариш босқичлари ва муддатларини аниқлаш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Бухоро-хива регионидаги нефтгазконденсат конларини сўнгги даврларида разведка қилиш ва ишлаш методологик асосларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудов Назирила Насимханович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ 622.276.1/4
Дата создания:
2019-06-17 11:20:40
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро-Хива регионидаги конларда нефть қазиб олиш суръатини ва нефть чиқариб олиш коэффициентини ошириш бўйича тизимли лойиҳавий-технологик ва техник-иқтисодий ечимларни ишлаб чиқишдан иборат.

Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадалиев Азиз Юсупалиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
625.033.38
Дата создания:
2019-06-17 10:02:36
Тaдқиқoт мaқсaди бaллaст қaтлaмидa вa ундaн тaшқaридa тебранишлар амплитудаси тaрқaлишини ҳисoбгa oлгaн ҳoлдa кўчувчи қумлар билaн ифлoслaнгaн бaллaст қaтлaмининг юк кўтариш имкониятини ошириш усулини такомиллаштиришдан ибoрaт.

Ўзбекистон шароитида юқори тезлик темир йўл магистраллари учун дисперс–арматураланган темирбетон оралиқ қурилмаси тавсифларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яхшиев Элбек Толипович
Год издания:
2019
Номер УДК:
624.21.014.2
Дата создания:
2019-06-17 09:31:16
Тадқиқотнинг мақсади темирбетон дисперс-арматураланган оралиқ қурилмаларини Ўзбекистоннинг қуруқ иқлим шароитидаги юқори тезлик темир йўл магистраллари тармоғида қўллаш имкониятларини асослашдан иборат.

Тупроқшуносликда замонавий геоахборот технологияларини (ГАТ) қўллаш самарадорлигининг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бобомуродов Шухрат Мехрибонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.48; 631.452
Дата создания:
2019-06-16 23:27:34
Тадқиқотнинг мақсади республикамиз шароитида тупроқшуносликда замонавий геоахборот технологияларини қўллашнинг мажмуавий тизимини ишлаб чиқиш, уни қўллашни илмий ва амалий асослаш ҳамда тупроқ ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган ечимлар белгилашдан иборат.

Ўзбекистонда қанд жўхорининг бошланғич манбаси ва селекцияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизов Кобулжан Кахраманович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 631.5+633.174+633.62+636.086.174
Дата создания:
2019-06-15 20:25:20
Тадқиқотнинг мақсади қанд жўхорининг маҳаллий, хорижий нав, намуна ва дурагайларини таққослаш, республика шароитига мос, анъанавий селекциянинг қимматли кўрсаткичларига эга бўлган энг яхши нав, дурагайларни танлаб олиш, селекция жараёнларига жалб этиш ва янги нав, дурагайлар яратиш ҳамда уларнинг бирламчи уруғчилигини ташкил этишдан иборат.

Логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорти хизматлари сифатини баҳолаш услуби


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саматов Рустам Гаффарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
656.131 (575.1)
Дата создания:
2019-06-15 17:47:21
Тадқиқотнинг мақсади логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорт корхоналари хизматлари сифатини баҳолашнинг услубларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ўрта ёшли аёлларнинг функционал ҳолатини эътиборга олган ҳолда ўтказиладиган соғломлаштирувчи машғулотларни оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шахриддинова Лайло Нурхоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
796.034.2:07
Дата создания:
2019-06-15 17:43:14
Тадқиқотнинг мақсади ўрта ёшли аёлларнинг функционал ҳолатини эътиборга олган ҳолда ўтказиладиган соғломлаштирувчи машғулотларни оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Трибомеханик барқарорлаштирувчилар асосида газ двигателлари мотор мойларининг фойдаланиш хусусиятларини яхшилаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ўтаев Собир Ачилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
621.4:621.43
Дата создания:
2019-06-15 17:14:14
Тадқиқотнинг мақсади трибомеханик барқарорлаштирувчилар асосида газ двигателлари мотор мойларининг фойдаланиш хусусиятларини яхшилашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит