Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда марказий гемодинамика ва буйрак қон айланишининг адаптацион механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Фарҳод Қаҳрамонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
618+616.1+616-092.
Дата создания:
2018-10-16 09:02:51
Ҳомиладорлик даврида марказий гемодинамика ва буйрак қон оқимининг мослашув механизмлари мониторинги асосида юзага келиши мумкин бўлган асоратларни ўз вақтида башоратлаш ва ҳомиладорлик ҳамда туғруқларни олиб бориш тактикасини танлаш учун преэклампсияни эрта ташхислаш имкониятларини аниқлаш.

Apiales, Fabaceae, Lamiaceae, Primulaceae ва Solanaceae оилаларига мансуб доривор ўсимликлар вакилларининг липидлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асилбекова Дания Толимбековна
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.915+665.3
Дата создания:
2018-10-16 08:39:28
Apiales, Fabaceae, Lamiaceae, Primulaceae ва Solanaceae оилаларига мансуб доривор ўсимликларнинг липидлари таркиби ва тузилишини ҳамда липидли концентратлар учун маҳаллий ўсимлик хом ашё манбаларини аниқлаш.

Lamiaceae оиласига мансуб доривор ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва биологик фаоллиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадалиева Нилуфар Зокиржоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.913: 543.062: 543.421/.422: 543.544: 543.51: 57.085.2
Дата создания:
2018-10-16 08:33:30
Lamiaceae оиласига мансуб ўсимликлардан табиий бирикмаларни ажратиб олиш, уларнинг кимёвий тузилиши, миқдори ва биологик фаолликларини аниқлаш.

Ёқилғи-энергетика комплекси корхоналари фаолиятини самарали ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аллаева Гульчехра Жалгасовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
Дата создания:
2018-10-15 20:32:18
Ўзбекистоннинг ёқилғи-энергетика комплекси корхоналари фаолиятини самарали ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Технологик маҳсулотлар ва ўта соф моддаларнинг нейтрон-активацион таҳлили.


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садиков Илхам Исмаилович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 543.544; 543.062: 621.039
Дата создания:
2018-10-15 17:29:45
Тадқиқотнинг мақсади ўта тоза Si, Ga, Zr, In, Te, Pd, Pt, U нинг нейтрон активациявий таҳлил услублари мажмуаси хамда техноген маҳсулотлар таркибидаги нодир ва тарқоқ металлар миқдорини аниқлаш ва уларни ажратиб олиш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Оч тусли бўз тупроқлар унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда ўғитлар меъёрларининг таъсири (Андижон вилояти шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хатамов Салимжон Рахимжон ўғли
Год издания:
2018
Номер УДК:
361.445.56/879.4/816
Дата создания:
2018-10-15 12:47:18
Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида қисқа навбатли алмашлаб экишнинг 1:1, кузги буғдой+такрорий экин - соя: ғўза тизимида тупроқнинг унумдорлиги, экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда маъдан ўғитлар меъёрларининг таъсирини аниқлаш.

Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан юқори дон ҳосили етиштириш агротадбирларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Холмурод Махмудович
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11:631.816.1/.674(575.11:252.5)
Дата создания:
2018-10-15 12:37:44
Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг мақбул экиш муддати ва суғориш тартибини ҳамда азотли ўғитнинг йиллик меъёрини кузги буғдойнинг ривожланиш даврларида турли меъёрларга бўлиб қўллашнинг самарадорлигини аниқлаш.

Гафний ёки цирконий атомлари ва пардаларини металл-барий ва металл-кислород-барий системаларининг эмиссион хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тургунбоев Фарход Юсупжанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
537.333.7.8
Дата создания:
2018-10-15 11:13:16
Термокатодлардан кўп сонли электрон нурини олишга имкон берувчи антиэмиссион материалларни яратиш, уларнинг юпқақатламли пардаларининг эмиссион хусусиятлари ва термобарқарорлигини аниқлаш.

Кучсиз ромбоэдрик FeBo3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзиев Шахобиддин Шавкатович
Год издания:
2018
Номер УДК:
538.1:548
Дата создания:
2018-10-15 08:31:49
Ҳарорат ва оптик ёритилганликнинг FeBO3:Mg кристалли модуляцияланган магнит тузилмалари параметрлари, ҳосил бўлиш шартларига таъсирини ўрганиш, ҳамда модуляцияланган магнит ҳолатини ва кузатиладиган фазавий ўтишнинг турини аниқлаш.

Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Амонов Бахтиёр Умрзокович
Год издания:
2018
Номер УДК:
538.212
Дата создания:
2018-10-15 08:29:32
Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратлари [GdFe3(BO3)4, ErFe3(BO3)4, DyFe3(BO3)4, YFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 NdAl3(BO3)4, Nd0.65Y0.35Al3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, Gd0.2Y0.8Al3(BO3)4, TbAl3(BO3)4, ErAl3(BO3)4 ва HoAl3(BO3)4] магнит қабул қилувчанлигининг ҳароратга боғланишини уй ҳароратидан юқори ҳароратларда аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит