Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг шаклланиши ва ривожланишида хорижий сармоялар (тарихий ёндашув)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидова Феруза Шомухаммедовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
9(45):338.8(575.1)
Дата создания:
2019-08-15 10:17:20
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб қилинган хорижий сар-мояларнинг тарихий ролини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда ички ишлар органлари фаолияти (1925-1991 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ерметов Аваз Абдуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
347 (09):355(09):331.6(584.4)
Дата создания:
2019-08-15 10:10:37
Тадқиқотнинг мақсади собиқ совет даврида Ўзбекистонда ички ишлар (милиция) органларининг ташкил этилиши ва фаолияти тарихини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизими асосий йўналишларининг ривожланиши тарихи (1991 – 2015 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джуманов Санжарбек Абдуразакович
Год издания:
2019
Номер УДК:
612(09):9(58)(584.4)
Дата создания:
2019-08-15 10:02:22
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизими асосий йўналишларининг ривожланиш тарихини ўрганишдан иборат

Француз ва ўзбек тилларида ономастик компонентли фразеологизмларнинг миллий-лисоний хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қурбонова Гулсара Содиковна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.113:512.133 (575.1)
Дата создания:
2019-08-14 15:46:48
Тадқиқотнинг мақсади француз ва ўзбек тилларидаги ономастик компонентли фразеологизмлар миллий-маданий хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг ўхшаш ҳамда фарқли жиҳатларини тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбекистонда давлат бошқарувини номарказлаштириш жараёни (хорижий ва миллий тажрибалар қиёсий таҳлили)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўрабекова Ҳабиба Мадаминовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
323:342 (584.4)
Дата создания:
2019-08-14 15:22:28
Тадқиқотнинг мақсади давлат ижроия ҳокимияти органлари тизимини номарказлаштиришнинг хорижий тажрибалари асосида Ўзбекистонда маъмурий ислоҳотлар концепциясини амалиётга жорий этиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жалалов Равшанбек Махмудханович
Год издания:
2019
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2019-08-14 13:42:35
Тадқиқотнинг мақсади гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назирова Гузал Маликовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
37;372;8
Дата создания:
2019-08-14 13:09:25
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштиришга қаратилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Режаметова Нилуфар Илхамовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
7;78;37(077)372
Дата создания:
2019-08-14 13:04:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ чолғулари воситасида мактабгача ёшидаги болаларнинг мусиқий ижодкорлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштиришдан иборат.

Парамагнит кристалларда нокрамерс Eu3+ , Тb3+ ва Pr3+ ионларининг магнитооптикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Малишева Мария Евгениевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
537.632.4
Дата создания:
2019-08-14 11:23:32
Тадқиқотнинг мақсади таркибига Рr3+ иттрий-алюминий ва Eu3+ ҳамда Tb3+ нокрамерс ионлари киритилган гадолиний–галлий кристаллари гранатларининг магнитооптик, магнит ва оптик хусусиятларини экспериментал ва назарий тадқиқ қилиш ва парамагнит кристалларда магнитооптик эффектларнинг юзага келиш механизмларини аниқлашдан иборат.

Ўзбек тили антропонимларининг номинацион-мотивацион асослари ва тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кенжаева Сабоҳат Эшмаматовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.133:81`373.23(043.3)
Дата создания:
2019-08-13 16:01:41
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили антропонимларининг юзага келиш мотивларини аниқлаш ва тавсифлаш, уларнинг исмлар семантик структураси шаклланишидаги ўрни ва ролини очиб беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит