Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

БИНОЛАР ВА ИНШООТЛАРНИНГ КОНСТРУКЦИЯВИЙ МУСТАҲКАМЛИГИ, ИШОНЧЛИЛИГИ ВА СЕЙСМИК ХАВФСИЗЛИГИ МАСАЛАЛАРИ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Юлдашев
Дата создания:
2018-06-16 17:47:16
“Бинолар ва иншоотларнинг конструкциявий мустаҳкамлиги, ишончлилиги ва сейсмик хавфсизлиги масалалари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами.

Она тили дарсларида "Кумакчилар" мавзусини интерфаол методлар оркали урганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
И.Ибодуллаева
Дата создания:
2018-06-16 17:46:15
Усы макалада ана тили сабагында комекшилер темасын жана педагогик технология ротация методын уйрениуге дыккат караткан.

БИНОЛАР ВА ИНШООТЛАРНИНГ КОНСТРУКЦИЯВИЙ МУСТАҲКАМЛИГИ, ИШОНЧЛИЛИГИ ВА СЕЙСМИК ХАВФСИЗЛИГИ МАСАЛАЛАРИ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.А.Адашева
Дата создания:
2018-06-16 17:43:46
“Бинолар ва иншоотларнинг конструкциявий мустаҳкамлиги, ишончлилиги ва сейсмик хавфсизлиги масалалари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами.

И.А.Каримов шығармаларында миллий руўхыйлық ҳәм миллий әдеп-икрамлыққа байланыслы пикирлер


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бекбергенова Г.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НМПИ
Количество страниц:
6
Дата создания:
2018-06-16 12:45:08
Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейинги ортаға тасланған ең актуал машқалалардың бири – мәнаўият болды. Ҳәзирде бул машқала жәмийетимиздиң дыққат орайында. Өйткени мәнаўий жарлылық ҳәр қандай жәмийетти кризиске алып келетуғынына гүман жоқ.

"Ta’lim tizimida boshlang’ich ta’limning ahamiyati va rivovlanish tarixi"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Dinora Madraximova.
Год издания:
2018
Номер УДК:
Дата создания:
2018-06-16 12:37:28
Ana shunday fazilatlarga ega har bir pedagog kadrlarning faoliyatida hamisha natijaga erishladi. Shuning bilan birga boshlang’ich ta’lim o’zining boy tarixiga ega. Ta’lim jarayonida boshlang’ich ta’limning rivojlanishiga o’zining katta hissalarini qo’shgan pedagog olimlarning mehnatlari bor.

С++ дастурлаш тилининг график имкониятларини ургатувчи веб дастур


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
"А.Турениязова О.Кунназаров Н.Урозбоев "
Дата создания:
2018-06-15 00:16:55
Бул макалада С++ дастурлеу тилине арналган график маселелер шешиу хам дастур дузиу жоллары хам усыллары хаккында айтылган.

График маълумотлар билан ишлашда С++ имкониятларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Аламинов Н.Урозбоев
Дата создания:
2018-06-15 00:12:12
Макалада график маглыуматлар менен ислеуде С++ дастурлеу тилинин имканиятларынан пайдаланыу методикасы корсетилген

График куринишдаги маълумотлар билан ишлашда С++ имкониятларидан фойдаланиш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Аламинов Н.Урозбоев
Дата создания:
2018-06-15 00:03:42
Бул макалада С++ дастуринде график коринисттеги маглыуматлар менен ислеу корсетилген.

И.А.Каримов шығармаларында миллий руўхыйлық ҳәм миллий әдеп-икрамлыққа байланыслы пикирлер


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
"Ерназарова С. - «Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими» кафедрасы ассистент оқытыўшысы Бекбергенова Г. - Социаль-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (руўхыйлық тийкарлары) 1-курс магистранты "
Дата создания:
2018-06-14 23:56:02
Мақалада Биринши Президентимиз И.А.Каримов шығармаларында миллий руўхыйлық ҳәм миллий әдеп-икрамлыққа байланыслы пикирлери ҳаққында сөз болады

Хорезм ҳәўиз хожалығы системалары Арал лещиниң паразит фаунасы


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
б.и.д., проф., Алламуратов Б.А., б.и.к. Алламуратова Г., магистрант Гулимбетов Б.
Дата создания:
2018-06-14 23:49:24
Мақалада Хорезм ҳәўиз хожалығы системалары Арал лещиниң паразит фаунасы ҳаққында сөз болады
Сообщить об ошибке Транслит