Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Наманган шахри "Навоий" мавзейсининг газ таъминоти тизимларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Махмудов Ҳ
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
106
Дата создания:
2018-08-08 11:19:46
Ушбу диплом лойиха ишида Наманган шахри "Навоий" мавзейсининг газ таъминоти тизимларини такомиллаштириш бўйича ёзилган.

"Web Builder дастури имкониятларини ўрганиш бўйича мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xakimov S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
44
Дата создания:
2018-08-08 11:16:28
Ўқув машғулотларини ўтказишда таълим олувчини мустақил фикрлаш ва изланишига ундовчи-йўналтирувчи усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бундай усуллардан фойдаланилганда ўқувчилар мустақил ишлаш имконига эга бўладилар. Бу усулларнинг моҳияти шундан иборатки,бутун ўқув жараёнида ўқувчилар эркин фикрлашга ва мустақил ишлашгайўналтирилади.

"ISpring QuizMaker dasturida Web dasturlash fanidan tеstlar komplеksini ishlab chiqish"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xolmirzaev O'
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
47
Дата создания:
2018-08-08 11:14:07
Bitiruvmalakaviy ishi mavzusida kеltirilgan muammoni hal qilishda asosiy maqsad sifatida o`quvmashg`ulotlarini o`tish samaradorligini oshirish hamda o`quvchilarni ko`roq bilim olishlari va yetukmutaxassis bo`lib yetishlari uchun ularning o`zlashtirgan bilimlarini tеkshirish hamda yetarlisamaraga erishishdan iborat.

"Web дастурлаш фанининг «Web саҳифаларни яратиш ва таҳрирлаш дастурлари» мавзуси бўйича электрон тренажер маҳсулот яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимова М
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
59
Дата создания:
2018-08-08 11:11:40
Келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Web дастурлаш фанининг «Web саҳифаларни яратиш ва таҳрирлаш дастурлари» мавзуси бўйича электрон тренажер маҳсулот яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларни билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда дарс машғулотларини бажаришжараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади.

"Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш тизимини яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимова Д
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
44
Дата создания:
2018-08-08 11:08:40
Келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Еdraw_Мах дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали ўқитиш бўйича янги манба яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларни билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан бирини ўқув жараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади.

"Prezi дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали қўлланма яратиш"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нўмонхонова М
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
41
Дата создания:
2018-08-08 11:05:47
"БМИнинг мақсади ва вазифалари (самарадорлигини ошириш, сифатини яхшилаш). Юқорида келтириб ўтилган битирув малакавий иши мавзуси, яъни Prezi дастури имкониятларини ўргатувчи мультимедиали қўлланма яратиш мазкур мутахассислик бўйича битирувчи талабаларини билим ва савияларини оширишда мустақил таълим сифатида ҳамда ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан бири модулли ўқитиш технологиясини ўқув жараёнида қўллаш орқали мақсадга эришиш назарда тутилади."

"Dasturlash fanining “Algoritmlar nazariyasi guruh mavzularini o’qitishni yangi pedagogik texnologiya asosida loyihalash”"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Muysinov M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
37
Дата создания:
2018-08-08 11:02:21
Ushbu bitiruv malakaviy ishi mavzusi Dasturlash fanining “Algoritmlar nazariyasi guruh mavzularini o’qitishni yangi pedagogik texnologiya asosida loyihalash” deb nomlanib, unda amalga oshirilgan ishlar natijasidan kasb-hunar kollejlarida hamda oliy ta’lim muassasalarining Informatika ta’lim yo’nalishlarida mustaqil ta’lim o’rganishni xohlovchi talabalar uchun tavsiya etiladi. Ishda ishlanmalar, taqdimotlar hamda o’z-o’zini tekshirish uchun test savollari keltirib o’tiladi.

«Поршенли насослар» мавзусини ўқитишда янги педагогик технологияларни қўллаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдуллаев Б
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
33
Дата создания:
2018-08-08 10:59:11
Ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усуллари бобида ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усулларини танлаш, ўқувчиларни янги билимларни идрок этишга тайёрлаш. ўқитувчининг ўқув материалини оғзаки баён этиш методикаси, ўқитувчи нутқининг техникаси масаалари келтирилган. Таълимда ўзлаштириш ва фаоллаштиришни амалга ошириш технологияси бобида билимларни ўзлаштириш даражалари (репродуктив ва продуктив), продуктив ўзлаштиришнинг даражаси, ўқув жараёнининг қисмлари ва уларни бошқариш, намунавий дарс унсурлари, талабага йўналтирилган таълим, замонавий дарснинг асосий компонентлари, таълимнинг фаол услублари самараси натижалари ўрганилган.

"Kxk larda “kultivator va uning ishchi qismlari ” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitish uslubini ishlab chiqish "


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F Ortiqov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
31
Дата создания:
2018-08-08 10:40:55
Xozirgi paytda KXK lari talabalarini malakali mutaxassis etib tayyorlash va ularni kasb – xunarga yo’naltirishda zamonaviy o’qitish metodining axamiyati benixoya kattadir. «Qishloq xo’jaligi mashinalari» fanidan “Kultivator va uning ishchi qismlari” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitishni amalga oshirish xozirgacha ishlab chiqilmagan. Ushbu mavzuni interfaol metodlardan foydalanib o’qitishni dolzarbligi shundan iboratki, xozirgi kunda kollej o’quvchilari uchun mutaxassislik fanlari bo’yicha etarli darajada ilg’or pedagogik texnologiya usullari mavzuda keng yoritilmaganligidir. Bundan tashqari O’zbekistonda ishlab chiqilgan va chet ellardan kirib kelayotgan yangi, zamonaviy qishloq xo’jaligi mashinalarining tuzilishi, turlari, vazifalari bo’yicha adabiyotlar mavjud ammo ushbu adabiyotlar xamma kollejlarda xam etarli emas.

Modernization and globalization as historical stages of human integration


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Farxodjonova N
Дата создания:
2018-08-08 10:35:56
In this article highlights historical stages of modernization and globalization, forms of expression in various fields and it’s effect to the human integration.
Сообщить об ошибке Транслит