Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Гапнинг номинатив аспекти ва синтактик муносабатлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сулейманова Наргиза Мардоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.133.93'367
Дата создания:
2019-06-14 09:40:35
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жaҳoн тилшунocлигидa ҳoзиpги пaйтдa инcoннинг нутқий фaoлияти вa oлaмнинг лиcoний мaнзapacини тacвиpлaш имкoниятлapини тaдқиқ қилишгa aлoҳидa эътибop қapaтилмoқдa.

Антропоцентрик метафоранинг лисоний, когнитив ва лингвомаданий аспекти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Насруллаева Гулшан Самадовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.133’373.612.2
Дата создания:
2019-06-14 09:36:37
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослиги ХХI асрда ўзининг янги сифат босқичига кўтарилди ва лисоний имкониятларнинг нутқий воқеланишида инсон омили масаласига ўз диққатини қаратмоқда.

Гиббс ўлчовлари назариясидаги ночизиқли алгебраик ва интеграл тенгламаларнинг ечилувчанлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳайдаров Фарҳод Ҳалимжонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
517.98
Дата создания:
2019-06-14 09:29:48
Тадқиқотнинг мақсади Ихтиёрий тартибли Кэли дарахтида спин қийматлари континуум бўлган моделлар учун Гиббс ўлчовлари тўпламини тавсифлаш, ҳамда Кэли дарахтининг группавий тасвирининг нормал қисм группаларини таҳлил қилишдан иборат.

Жуфт тартибли тенгламалар учун чегаравий масалаларнинг ечилиши ва спектрал хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аманов Джумаклич
Год издания:
2019
Номер УДК:
517.956.6
Дата создания:
2019-06-14 09:20:52
Тадқиқотнинг мақсади: юқори жуфт тартибли вақт бўйича хусусий ва каср тартибли тенгламалар учун коррект қўйилган чегаравий масалаларни топиш ва уларнинг ечилишини тахлил қилишдан иборат.

Операциядан кейинги вентрал чуррали беморларни хирургик даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Давлатов Салим Сулаймонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.89-02-089.-616-089.168.1-06+.34-007.43
Дата создания:
2019-06-13 16:00:41
Тадқиқотнинг мақсади герниопластика усулининг тактик-техник жиҳатларини такомиллаштириш ва усулни танлашни оптималлаштириш йўли билан амалиётдан кейинги вентрал чурраларни даволаш самарадорлигини яхшилашдан иборат.

Туркистон халқ таълимининг ташкил этилиши ва бошқарилиши назарий асослари (хiх аср иккинчи ярми – хх аср бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Джураев Дусмурод Уралович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 37; 370; 371.20
Дата создания:
2019-06-13 12:18:34
Тадқиқотнинг мақсади ХIХ аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Туркистон халқ таълимининг ташкил этилиши ва бошқарилиши назарий асосларини ўрганишдан иборат.

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Янгибаева Назира Гулмановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Дата создания:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шопулатов Абдималик Нуруллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
796:002:77.03.09
Дата создания:
2019-06-12 15:37:18
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда сайлов комиссиялари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Насриддинов Фарход Анварович
Год издания:
2019
Номер УДК:
342.8(043.5)(575.1)
Дата создания:
2019-06-12 15:25:50
Тадқиқотнинг мақсади сайлов комиссиялари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Латипов Бегзод Испандиёрович
Год издания:
2019
Номер УДК:
340 (575.1)
Дата создания:
2019-06-12 15:23:03
Тадқиқотнинг мақсади ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит