Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ижтимоий-иқтисодий ривожланишни бошқариш самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саттаров Сайидмурод Абдушарипович
Год издания:
2019
Номер УДК:
658.114.4+338.24(575.1)
Дата создания:
2019-07-03 14:32:47
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ижтимоий-иқтисодий ривожланишни бошқариш самарадорлигини ошириш бўйича илмий тавсия ҳамда таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Кремнийда 3d ўтиш ва i, iii-v гуруҳ элементлари атомларининг диффузия параметрлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алиева Жамила Райимжоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2019-07-02 17:57:20
Тадқиқотнинг мақсади кремнийда кимёвий элементлар даврий системасининг I, III-V гуруҳ ва 3d ўтиш элементларининг киришма атомлари диффузиясининг асосий параметрларининг эмпирик маълумотларни ва энг кичик квадратлар усули ёрдамида қайта ишлаш билан аниқлашдан иборат.

Иссиқ иқлим шароитида n- ва p-тип ўтказувчанли кристалли кремний асосидаги самарали қуёш элементлари ва фотоиссиқлик айлантиргичлар ишланмаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тукфатуллин Оскар Фаритович
Год издания:
2019
Номер УДК:
621.383.51
Дата создания:
2019-07-02 17:54:39
Тадқиқотнинг мақсади иссиқ иқлимли шароитларда электр энергия-сини генерацияланиши учун мўлжалланган кремнийли қуёш элементлари, фотоэлектрик модуллар ва суюқлик туридаги комбинирланган фотоиссиқлик ўзгартгичларини ишлаб чиқишдан иборат.

2Н, -Оксо, -тиоксо-5,6-диметилтиено[2,3-d]пиримидин-4-онларнинг кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ортиков Илхомжон Собирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
547.735’854.218.07:542.924
Дата создания:
2019-07-02 17:15:42
Тадқиқотнинг мақсади 2Н-, -алкил-, -оксо-, -тиоксо-5,6-диметилтиено[2,3-d]пиримидин-4-онларни янги ҳосилаларининг синтез усулларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Сумитион омайт пестицидларининг токсик таъсир механизмининг гигиеник жиҳатларини ўрганиш ва заҳарланишларни эрта ташхислаш, даволаш ҳамда олдини олишнинг патогенетик усулларни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Парпиев Аброр Мухиддинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
613.632:616-008.9-085.3
Дата создания:
2019-07-02 16:20:47
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалигида кенг қўлланилувчи Сумитион ва Омайт пестицидлари билан заҳарланишни эрта ташхислаш, патогенетик профилактика ишларини олиб бориш ва метаболик жараёнларни коррекция қилиш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Маданийлаштирилган ва ёввойи ўсувчи LAGOCHILUS INEBRIANS ўсимлигини қиёсий кимёвий ўрганиш ва лагохилин ҳосилаларининг сувда эрувчан комплекслари синтези


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исломов Акмал Хушвақович
Год издания:
2019
Номер УДК:
542.91:547.94. 547.1:547.1.18. 547.46.054.
Дата создания:
2019-07-02 14:16:44
Lagochilus inebrians Bge ўсимлигини кўпайтириш, лагохилиннинг ацетил ҳосилалари асосида сувда эрувчан супрамолекуляр комплексларни олиш ва уларнинг гемостатик фаоллигини аниқлаш ҳамда ўсимлик қуруқ экстракти асосида гемостатик дори воситасини ишлаб чиқишдан иборат.

Буғдойнинг замбуруғли касалликларига табиий тритерпеноидлар таъсирини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аблакулова Нодира Абдуваҳобовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
58.01/07:632.7577.15
Дата создания:
2019-07-02 14:07:27
Табиий тритерпеноидлар ва улар ҳосилаларини буғдойнинг замбуруғли касалликлари, ўсиши ва ривожланишига таъсир хусусиятларини аниқлаш ҳамда баҳолашдан иборат.

Куйиш касаллигининг интенсив комплекс давосида сукцинасолни қўллаш (экспериментал-клиник изланишлар)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрагимов Дилшод Фатхуллаевич
Год издания:
Номер УДК:
618.14-006.36-618.17:616.381-072.1-089-085
Дата создания:
2019-07-02 14:03:43
Қуйиш касаллигини комплекс интенсив даволашда экспериментал ва клиник шароитларда Сукцинасолни қўллаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.

Устюрт нефтгазли юра ётқизиқларининг флораси ва стратиграфияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джалилов Гафур Ганиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
553.98:551.73:575.16
Дата создания:
2019-07-01 17:44:00
Тадқиқотнинг мақсади Устюрт нефтгазли юра ётқизиқлари стратиграфик схемасини такомиллаштириш ва муфассаллаштириш учун юра даври флора мажмуаларини батафсил аниқлашдан иборат

Инглиз тилини ўқитишда талабалар коммуникатив компетенциясини ривожлантиришга интегратив ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Гулямова Мавлуда Хамитовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.111
Дата создания:
2019-07-01 15:13:03
Инглиз тилини ўқитишда интегратив ѐндашув асосида талабаларнинг коммуникатив компетенциясини ривожлантиришдан иборат. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти тил таълимида «интеграл», «интеграция», «интегратив ѐндашув» тушунчаларининг мазмун моҳияти, коммуникатив компетенцияни ривожлантиришда интегратив ѐндашувнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда филологик йўналишдаги ОТМларда инглиз тили машғулотларида нутқ фаолияти турларини интеграциялаштириб ўқитиш ҳолати билан изоҳланади.
Сообщить об ошибке Транслит