Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Болалар-ўсмирлар спорт мактаблари шуғулланувчиларини ғовлар оша югуриш техникасига ўргатиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Неъматов Бобирбек Илҳомжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
796.42:77.01.03.23
Дата создания:
2018-06-13 15:54:30
Бугунги кунда жисмоний тарбия ва спортни оммавийлаштириш жаҳон ҳамжамиятини ижти¬моий сиёсатнинг муҳим йўналишларидан бири этиб белгиланган. Инсоннинг жисмонан соғлом, ақлан етук, кучли, иродали, матонатли бўлиб тарбиялани¬шида спорт турларининг ўрни беқиёсдир. Шу ўринда енгил атлетика спорт турлари дунё миқёсида кенг оммавийлашиб, ривожланган спорт турларидан бири ҳисобланади. Айниқса, инсонлар енгил атлетика турлари билан доимий равишда шуғулланиб, унинг техникасини юқори даражада эгаллаш орқали алоҳида эътиборга сазовор бўлмоқда.

Оламнинг лисоний тасвирида фитонимлар (инглиз, рус ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хошимхўжаева Мохирух Музаффаровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133.161.1: 582.9 (575.1)
Дата создания:
2018-06-13 15:48:06
ХХI аср жаҳон, хусусан Европа ва Америка тилшунослигида когнитив лингвистика, антропоцентризм ва лингвомаданиятшунослик доирасида инсон - тил - борлиқ муносабатларига бағишланган илмий изланишларнинг натижалари турли халқ лар тафаккурида дунёни идрок этилиши ва тилда акс топишининг ноёб, ўзига хос - миллий усуллари билан боғлиқ бир қатор ўрганилмаган муаммоларни белгилаб берди. Шу боис, тилни ва унинг асосида яратилажак олам лисоний тасвири (кейинги ўринда – ОЛТ)ни инсоннинг атроф олам ҳақидаги тассаввурлар тизими сифатида ўрганиш мақсадида, тилнинг ўзига хос лексик бирлиги бўлган ўсимликлар номлари – фитонимларни 1 турли тизимли инглиз, рус ва ўзбек тиллари мисолида чоғиштирма тадқиқ этиш долзарб масала сифатида майдонга чиқди.

Стационар ва ностационар оқимлардаги деформацияланадиган йирик ўзанларни прогнозлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшев Собир Саматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
32.543:627.157
Дата создания:
2018-06-13 14:59:42
Жаҳонда дарѐ оқизиқларининг сув ҳўжалиги объектларига салбий таъсирини камайтириш, сув ресурсларидан комплекс фойдаланишнинг муҳим экологик масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Шу жиҳатдан, йирик очиқ ўзанларнинг (катта каналлар, оқим ҳаракати таъсирида бўлган сув омборлар ва кичик дарѐлар) стационар ва ностационар оқим шароитларидаги деформацияларини прогнозлашнинг ҳисоб усулларини ишлаб чиқиш алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада, шу жумладан АҚШ, Нидерландия, Германия, Франция, Россия, Япония, Хитой, Жанубий Корея ва бошқа ривожланган мамлакатларда стационар ва ностационар ҳолатда ишлайдиган йирик очиқ ўзанларни лойиҳалашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш, уларда содир бўладиган деформацияларни олдини олиш ва уларнинг ишончли эксплуатациясини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. .

Грунтнинг намлигини ва ноэластик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда грунтли тўғонларнинг кучланганлик-деформация ҳолатларини баҳолаш ва прогнозлаш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдошев Бахтиёр Шодмонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
624.042.7:699.841:627.8.042.7
Дата создания:
2018-06-13 12:43:41
Жаҳонда қурилган 800 мингдан ортиқ грунтли тўғонлардан энергетика ва ирригация мақсадларида фойдаланилаётганлиги боис барча гидротехника иншоот-ларининг хавфсизлигини таъминловчи, уларнинг мустаҳкамлигини ҳисоблаш услубиятини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Шу жихатдан, сув омборининг тўлдирилиш сатхига боғлиқ ҳолда грунтли тўғонларнинг кучланганлик деформация ва динамик ҳолатларини баҳолаш ва башорат қилишда иншоотнинг конструктив бир жинссизлиги, грунтнинг ноэластиклик хусусиятлари ва намликни нотекис тарқалиш-ларини ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Қанд касаллигида кўрланиш натижасида ногиронланиш: ҳозирги аҳвол, тиббий ёрдамни ташкил этиш ва профилактик чораларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джамалова Ширин Абдумуратовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
618+616.43+616-008.9+616.39+615.2.03
Дата создания:
2018-06-13 12:10:20
Дунёда аҳолининг турли қатламлари орасида қандли диабет касаллиги кун сайин ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра бугунги кунда дунё бўйича 177 миллион киши қандли диабет (ҚД) билан хасталанган, Халқаро диабет федерацияси (IDF) башоратларига кўра 2-типдаги ҚД билан хасталанган беморлар сони 2030 йилга келиб 552 млн гача кўпайиши мумкин. Кўз тўр пардасининг диабетик зарарланиши, диабетик ретинопатия (ДР) ва унинг асоратлари – ривожланган мамлакатлар аҳолиси орасида учрайдиган кўрликнинг асосий сабаби бўлиб, бугунги кунда 10–20% ни ташкил этади.

Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Мухиддин Соатович
Год издания:
2018
Номер УДК:
339.13.024: 330.101.541 (575.1)
Дата создания:
2018-06-13 11:22:27
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат

Касаначилик билан шуғулланувчи аёлларнинг ўзига хос психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Елмуратова Айсулу Усаховна
Год издания:
2018
Номер УДК:
155.4
Дата создания:
2018-06-13 10:36:08
Жаҳоннинг ривожланган мамлакатларида кичик бизнес ва оилавий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга муҳим аҳамият берилмоқда. БМТ маълумотларига кўра, кичик корхона, микрофирма ва оилавий тадбиркорлик субъектлари дунёнинг 50 фоиз меҳнатга лаёқатли аҳолиси учун асосий иш берувчи ҳисобланади. Жумладан, АҚШ, Франция, Буюк Британияда ишлайдиган ходимларнинг тахминан ҳар ўн нафаридан, Японияда ҳар етти нафарининг ва Италияда ҳар беш нафаридан бири кичик бизнес ва тадбиркорлик билан шуғулланади.

Дилатацион кардиомиопатия: алохида шаклларининг клиник-функционал ўзига хослиги, иммун-генетик картинаси ва беморлар хаёт прогнози


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Курбанов Нурали Абдурахмонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.127-085
Дата создания:
2018-06-13 10:27:42
Дилатацион кардиомиопатия касаллиги алоҳида шаклларининг клиник-функционал ўзига хос хусусиятларини иммунгенетик кесим билан ўзаро боғлиқлилигини аниқлаш ва сурункали юрак етишмов¬чилиги стандарт терапияси фонида касаллик динамикаси ҳамда ҳаёт прогнозини асослаш.

Афғон давлатчилиги шаклланишига халқаро ва минтақавий жараёнларнинг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидов Рустам Расулович
Год издания:
2018
Номер УДК:
327(581)
Дата создания:
2018-06-12 15:55:43
2001 йил 11 сентябрь воқеаларидан сўнг Афғонистонда «Толибон» ҳаракатининг ҳокимиятдан четлатилиши билан бир неча йилдан буён давом этаётган афғон муаммоси ҳал бўлиб қолгани йўқ. Ушбу даврда Афғонистонда юзага келган ички сиёсий вазият, афғон жамиятини демократлаштиришнинг муҳим бўғини бўлиши назарда тутилган янги шаклдаги давлатчиликнинг шаклланиш жараёни афғон муаммосининг ижобий ҳал этилишидан манфаатдор бўлган минтақа давлатлари, қолаверса бутун дунё ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотди. Афғон давлати атрофида кейинги бир ярим аср давомида рўй берган воқеалар ва унга халқаро ҳамда минтақавий жараёнларнинг таъсири масаласи долзарб тадқиқот мавзуларидан бўлиб келмоқда.

Корхоналарда молиявий менежмент тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳ амдамов Омонулло Неъматуллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
658.15(575.1)
Дата создания:
2018-06-12 12:34:02
Халқаро молия тизимининг такомиллашуви алоҳида мамлакатлар молия тизими ва унинг асосий бўғинларини мос равишда ривожлантириб боришни тақозо этмоқда. Мамлакатлар ўртасида халқаро капиталнинг ҳаракатланиши, йирик инвестицион лойиҳаларни биргаликда амалга ошириш, компания ва корпорацияларнинг ўзаро молиявий муносабатларини самарали ташкил этиш, молия бозорини ривожлантириш каби муҳим вазифаларни амалга оширишда замонавий молиявий бошқарув механизмини жорий этиш алоҳида аҳамиятга эга.
Сообщить об ошибке Транслит