Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Tohir Malik asarlarida qo’llangan diniy atama va so’zlar tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nabiyeva Rushana
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
67
Дата создания:
2021-03-02 10:30:47
Kundalik hayotimizda, kishilar bilan muloqot qilganimizda e’tiqod qiladigan dinimiz –islom diniga oid so’zlar, iboralardan foydalanamiz.Asrlar davomida ajdodlarimizdan meros qolgan bu diniy tushunchalarning mazmun-mohiyatini ba’zan anglab, ba’zan anglamay qo’llayveramiz.

Немис ва ўзбек тилларида инсон характерини ифодаловчи лексемалар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нодирова Мафтуна
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
65
Дата создания:
2021-03-02 10:24:45
Маълумки мамлакатимизда Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонунини ҳамда Кадрлар тайёрлаш миллий дастури қабул қилингандан сўнг дастурни амалга ошириш доирасида чет тилларини ўқитишнинг комплекс тизими, яъни юксак камол топган, ўқимишли, замонавий фикрловчи ёш авлодни шакллантиришга, Республиканинг жаҳон ҳамжамиятида янада интеграциялашувига йўналтирилган тизим яратилди

Kesim kengaytiruvchilarini aniqlashda sintaktik pozitsiyaning o‘rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nabiyeva Munira
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
87
Дата создания:
2021-03-02 10:20:58
Sintaksisning azaliy muammolaridan biri fikr almashuv va aloqa-aralashuvning asosiy birligi – kommunikativ birlik bo‘lgan nutqiy gapning tarkibiy qismlarini ajratish, gap bo‘laklari va har bir bo‘lakning gap qurilishidagi o‘rni masalasidir.

Qurilish sohasining rivojlanishida qurilish materiallari sanoatining tutgan o`rni va ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xusanov Rovshan
Дата создания:
2021-03-02 10:16:29
Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida milliy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo`lgan qurilish sohasida ham katta o`zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Til va adabiyot ta'limi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Бахриддинова
Дата создания:
2021-03-02 10:13:27
Avvalgi maqolalarda aytib o'tilganidek, mustaqillik davri o'zbek tilshunosligida tilimizning turkona "4tabiatidan kelib chiqib yondashish oqibatida birmuncha islohotlar yuz berdi va, o‘z navbatida, ular fanningso'nggi yutuqlari sifatida ona tili ta’limiga ham olib kirildi.

Таълим ва тадқиқотлар самарадорлигини оширишда замонавий ахборот комуникация технологияларининг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Ҳалимов, Ю.Тиловов, К.Уроқов
Дата создания:
2021-03-02 10:10:58
Ҳозирги вақтда олий таълимда кадрлар тайёрлашнинг муҳим шарт-шароити бўлиб замонавий фан, техника ва технологияларнинг ютуқларига асосланган таълим тизимини ташкил қилиш ҳисобланади

Таълим ва технология


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Ш.А.Ғаниева
Дата создания:
2021-03-02 10:01:49
Favqulodda vaziyatlar sharoitida avariya-qutqaruv ishlarini tashkil etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki, har qanday favqulodda vaziyatlar sharoitida turli ko‘rinishdagi va kattalikdagi xavfli holatlar kuzatildi va ular alohida harakat qilishni talab etadi.

Линияларни унификациялаш асосида қишлоқ электр тармоқларининг энергия самарадорлиги ва ишончлилигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимов Фаррух Мовлидинович
Год издания:
2021
Номер УДК:
621.316.1
Дата создания:
2021-03-01 12:24:44
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ электр тармоқларининг энергия самарадорлиги ва ишончлилигини линияларни унификациялаш асосида ошириш ҳамда қишлоқ истеъмолчилари электр таъминотини яхшилашдан иборат.

Qalamtasvir


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.Boymetov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2006
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
100
Номер УДК:
Дата создания:
2021-02-27 13:10:04
O'zbekistonda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar jamiyatimizni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy jihatdan jahonning eng rivqjlangan mamlakatlari qatoridan o'rin olishida ijobiy natijalar bermoqda.

Тадбиркорлик фаолиятида бизнес режа


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ғ.А.Набиев
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Қарши давлат университети
Количество страниц:
41
Номер УДК:
Дата создания:
2021-02-27 13:07:26
Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг муваффақияти кўп жиҳатдан мулкни давлат тасарруфиданчиқариш, хусусийлаштириш, қўшма корхоналар тузиш, корхоналарни очиқ турдаги акциядорлик жамиятларига айлантириш, айниқса кичик ҳамда хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга боғлиқдир.
Сообщить об ошибке Транслит