Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш (V-IX синфлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзуллаева Гулчехра Шарипбоевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
371.3
Дата создания:
2019-08-23 12:32:07
Тадқиқотнинг мақсади адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш мазмуни, шакли, восита ва методлари бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нарзиева Наргиза Норкузиевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
37;370.1;371
Дата создания:
2019-08-23 12:24:04
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаблари ўқувчиларининг таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш механизмларини назарий ва амалий жиҳатдан такомиллаштиришдан иборат.

Қисилмайдиган ёпишқоқ суюқлик ҳаракатини спектрал-тўр методи ёрдамида моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Менглиев Шайдулла Абдусаломович
Год издания:
2019
Номер УДК:
519.614:532.529.526
Дата создания:
2019-08-23 11:55:56
Тадқиқотнинг мақсади гидродинамик тизимларни математик моделлаштириш, спектрал-тўр методи алгоритми ва компьютер дастурини ишлаб чиқиш ҳамда бетартиб (турбулентсимон) оқимларни, ламинар (тартибли) оқимларга айлантиришга имкон берадиган қурилма яратишдан иборат.

Миокард инфарктида эндотелий дисфункцияси: клиник-генетик аспектлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Дониёржон Мадаминович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.127-005.8-018.74-008.6:575.1
Дата создания:
2019-08-23 11:44:21
Тадқиқотнинг мақсади ўткир миокард инфарктида эндотелий дисфункцияси ривожланишининг клиник-генетик мезонларини аниқлаш ва касалликни эрта ташҳислаш, клиник кечишини прогнозлашни такомиллаштиришдан иборат.

Юрак-қон томир касалликлари профилактикасини оптималлаштиришнинг тиббий-ижтимоий жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдиев Мухаммад Рустамович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.12-084:615-838
Дата создания:
2019-08-23 11:40:38
Тадқиқотнинг мақсади соғлиқни сақлашнинг тизимининг бирламчи бўғини шароитида юрак-қон томир касалликлари учун асосий хавф омилларини аниқлаш ва профилактик усулларни такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида ҳикматнавислик анъанаси ва тадрижи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маннопов Исломбек Султоналиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
8(09).155.4.808
Дата создания:
2019-08-23 10:17:45
Тадқиқотнинг мақсади Яссавий мактабига хос анъанавийлик ва издошлик тамойилларини аниқлаш, асослаш, шу орқали ҳикматнавислик анъанасининг ўзбек адабиѐти тарихида муҳим ҳодиса эканлигини очиб беришдан иборат.

Дунёнинг лисоний тасвирида диний-мифологик тафаккурнинг акс этиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Галиева Маргарита Рафаэловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
81’1
Дата создания:
2019-08-23 10:14:57
Тадқиқотнинг мақсади янги лингвистик йўналиш – теолингвистиканинг назарий ва эмпирик асослари, нуқтаи назарларини асослаш, дунёнинг диний тасвирини ифодаловчи тил бирликларини когнитив ва маданий талқини ҳамда шарҳини бериш.

Ҳозирги ўзбек насрида ўтиш даврининг бадиий талқини (Шукур Холмирзаев асарлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шахобов Камолдин Билолдинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
821.512.133:82.09 (043.3)
Дата создания:
2019-08-23 10:08:28
Тадқиқотнинг мақсади ўтиш даври муаммоларининг Шукур Холмирзаев асарларидаги бадиий талқинини очиб беришдан иборат.

Қизилўнгач саратони жарроҳлигида видеоассистирланган трансхиатал эзофагэктомия


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сабиров Дж.Р.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.3+616-089+617.5+616-006
Дата создания:
2019-08-22 21:01:35
Тадқиқотнинг мақсади қизилўнгачнинг кўкрак соҳаси саратонини гибридли видеоассистирланган трансхиатал эзофагэктомия усулида хирургик даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Ўткир ўпка респиратор дистресс-синдромининг нур ташхиси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Низамова М.М.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.24-008.4-036.11-073.75
Дата создания:
2019-08-22 20:58:21
Тадқиқотнинг мақсади ўткир респиратор дистресс-синдромини нур ташхисотини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит