Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

GM Uzbekistan AJ Bo’yoqlash sexida kuzov tashuvchi aravalarni xavfsizligini ta’minlash uchun yechimlarni ishlab chiqish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Abdupattayev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
69
Дата создания:
2018-12-17 15:51:31
Ushbu malakaviy ishida “GM Uzbekistan” AJ bo’yoqlash sexida kuzov tashuvchi aravalar hamda ularni havfsizligini ta’minlash bo’yicha yechimlarni ishlab chiqilgan. Avtomobil kuzovlarini tashish uchun zarur bo’lgan kuzov tashuvchi aravalar hamda liniyadagi nosozliklarni bartaraf etish choralari keltirilgan, avtomobil kuzovlarini nuqsonsiz holatda yig’uv sexiga yetkazib berish hamda kuzov tashuvchi aravalarni havfsizligini ta’minlash uchun yechimlar ishlab chiqilgan.

GM Uzbekistan AJ Bo’yoqlash sexida kuzov tashuvchi aravalarni xavfsizligini ta’minlash uchun yechimlarni ishlab chiqish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Abdupattayev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
69
Дата создания:
2018-12-17 15:49:50
Ushbu malakaviy ishida “GM Uzbekistan” AJ bo’yoqlash sexida kuzov tashuvchi aravalar hamda ularni havfsizligini ta’minlash bo’yicha yechimlarni ishlab chiqilgan. Avtomobil kuzovlarini tashish uchun zarur bo’lgan kuzov tashuvchi aravalar hamda liniyadagi nosozliklarni bartaraf etish choralari keltirilgan, avtomobil kuzovlarini nuqsonsiz holatda yig’uv sexiga yetkazib berish hamda kuzov tashuvchi aravalarni havfsizligini ta’minlash uchun yechimlar ishlab chiqilgan.

Avtomobillarning elektron boshqaruv tizimi rivojlanish tendensiyasi va bosqichlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Mirzajonov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
65
Дата создания:
2018-12-17 15:48:01
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Avtomabilsozlik sohasining jadal rivojlanishi dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomashinalarning GPS navigatsiya tizimlari va telematik vositalar bilan jihozlangani ularning haridorlar orasidagi qiziqishlariga sabab bo’lishi va bizning “GM O’zbekiston AJ” qo’shma korxanasida shunday vositalar kerakligi muammosi yoritilgan

GM O’zbekiston AJ yigìsh sexi uskunalarining umumiy samaradorligini tahlil qilish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M. ERGASHEV
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
70
Дата создания:
2018-12-17 15:46:34
Ushbu bitiruv malakaviy ishida “GM O’zbekiston” AJ yig’uv sexining uskunalarining samaradorligini tahlil qilishda, uskunalarning energiya sarfini kamaytirish va uskunalarning nuqsonli mahsulot chiqishini oldini olish maqsadida uskunalarning nuqsonli mahsulot chiqarayotgan dastgohlar o’rganilib, ishlab chiqarishdagi nuqsonli mahsulotning kelib chiqish omilari xaqida fikrlar keltirilgan

Yuk avtomabillarining quyosh energiyali refrijerator tizimini loyixalash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.Nematullayev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
26
Дата создания:
2018-12-17 15:44:37
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Izоtеrmik furgоnlаr tеrmоizоlyasiоn kuzоv yordаmidа yukхоnа ichidаgi muаyyan hаrоrаt rеjimini sаqlаnishligini tа`minlаydigan loyiha qilingan. Izоtеrmik kuzоv, оdаtdа, kаrkаs (qоbirg`а), ichki vа tаshqi qоplаmа vа tеrmоizоlyasiyadаn ibоrаt bo`lganligi uchun tеrmоizоlyasiоn mаtеriаl sifаtidа izоtеrmik vа rеfrijеrаtоr furgоnlаrdа PS-4 pеnоplаsti kеng qo`llаnilgan.

Avtomobil po’lat diskalarini ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan qoliplar uchun yeyilishga bardosh qoplamalar olish texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.Mamajonov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
79
Дата создания:
2018-12-17 15:43:05
Ushbu diplom loyihasida Avtomobil po’lat diskalarini ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan qoliplar uchun yeyilishga bardosh qoplamalar olish texnologiyasini ishlab chiqib materiallarning sifatini oshrish bo'yicha tavsiyalar berilgan

Абзавот ва ғўза биоценозида тамаки трипси (thrips tabaci lind) биоэкологияси ва уни сонини бошқариш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидов Истам Рустамович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 635.595.632.654
Дата создания:
2018-12-17 15:16:10
Тадқиқотнинг мақсади биоценозда трипс турларининг популяцияси, тарқалиши ва хўжайин-энтомофаг муносабатларининг шаклланиш жараѐни, трипснинг энтомофаглари тур таркиби, уларнинг миқдорини бошқаришда биологик кураш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Хўжалик фаолияти соҳасидаги жиноятларнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуқодиров Шерзод Ёқубжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
343.37 (575.1)
Дата создания:
2018-12-17 14:54:58
Хўжалик фаолияти соҳасидаги жиноятларга қарши курашнинг жиноят-ҳуқуқий воситаларини такомиллаштириш, мазкур жиноятлар профилактикасининг самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Avtomobillarni ishlab chiqarish jarayonida boshqariluvchi g’ildiraklarini o’rnatish burchaklarini taxlil qilish va tavsiyalar ishlabb chiqish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
X.Kamoldinov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
74
Дата создания:
2018-12-17 14:28:22
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Avtomobillarni ishlab chiqarish jarayonidagi jixozlar orqali avtomobilarni g`ildiraklarini o`rnatish burchaklarini aniq sozlab ishlab-chiqarish usullari, vositalari, ularning taxlillari, parametrlari keltirilgan.

Dizelli dvigatellarda ishlangan gaz va suvdan yonilg‘i sifatida foydalanish loyihasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tursunov M.А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
62
Дата создания:
2018-12-17 14:26:03
"Ushbu bitiruv malakaviy ishida dizelli dvigatellarda suvdan yonilg‘i olish va ishlatish ishlatish bo‘yicha dunyo yutuqlarini taxlil qilish, bo‘lajak mutaxassislar uchun ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish metodlarini o‘rganilkgan."
Сообщить об ошибке Транслит